Occurrences

Tantrāloka

Tantrāloka
TĀ, 1, 138.2 tathāpyāvṛtinirhrāsatāratamyāt sa lakṣyate //
TĀ, 1, 176.1 āste hṛdayanairmalyātiśaye tāratamyataḥ /
TĀ, 4, 74.1 utkarṣaḥ śuddhavidyāṃśatāratamyakṛto yataḥ /
TĀ, 4, 253.1 saṃkocatāratamyena pāśavaṃ jñānamīritam /
TĀ, 4, 253.2 vikāsatāratamyena patijñānaṃ tu bādhakam //
TĀ, 8, 248.1 tāratamyācca yogasya bhedātphalavicitratā /
TĀ, 11, 77.1 tathā tathā camatkāratāratamyaṃ vibhāvyate /
TĀ, 16, 307.1 svatāratamyāśrayaṇādadhvamadhye prasūtidam /
TĀ, 20, 13.2 ityevaṃvadatā śaktitāratamyābhidhāyinā //