Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 1, 61, 83.17 citrabāhuścitravarmā suvarmā durvimocanaḥ /
MBh, 1, 108, 6.3 citrabāṇaścitravarmā suvarmā durvimocanaḥ //
MBh, 7, 102, 70.2 abhayo raudrakarmā ca suvarmā durvimocanaḥ //