Occurrences

Amarakośa
Abhidhānacintāmaṇi
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
Sātvatatantra

Amarakośa
AKośa, 1, 16.1 brahmātmabhūḥ surajyeṣṭhaḥ parameṣṭhī pitāmahaḥ /
Abhidhānacintāmaṇi
AbhCint, 2, 127.1 śaṃbhuḥ śatadhṛtiḥ sraṣṭā surajyeṣṭho viriñcanaḥ /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 28, 13.1 yantāraṃ ca surajyeṣṭhaṃ vedānkṛtvā hayottamān /
Sātvatatantra
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 209.1 parameṣṭhī surajyeṣṭho brahmā viśvasṛjāṃpatiḥ /