Occurrences

Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Parāśarasmṛtiṭīkā

Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 12, 5.1 daṇḍī ca mekhalī sūtrī kṛṣṇājinadharo muniḥ /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 26, 31.1 vidhivadbrahmayajñaṃ ca kuryātsūtrī samāhitaḥ /
Parāśarasmṛtiṭīkā
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2, 231.3 śāṇasūtrī tu vaiśyasya mekhalā dharmataḥ smṛtāḥ //