Occurrences

Śatapathabrāhmaṇa

Śatapathabrāhmaṇa
ŚBM, 10, 2, 4, 8.3 prāṇabhṛtsu pañcāśad iṣṭakāḥ pañcāśad yajūṃṣi tacchataṃ sādanaṃ ca sūdadohāś caikaśatatame /
ŚBM, 10, 2, 4, 8.4 tat samānaṃ sādayitvā hi sūdadohasādhivadati /
ŚBM, 10, 2, 5, 13.2 tāḥ sakṛt sādayati sakṛt sūdadohasādhivadati /
ŚBM, 10, 5, 4, 1.3 manuṣyā yajuṣmatya iṣṭakāḥ sūdadohāḥ /
ŚBM, 10, 5, 4, 2.6 varṣaṃ sūdadohāḥ /
ŚBM, 10, 5, 4, 3.6 yad evaitasmiṃl loke 'nnaṃ tat sūdadohāḥ /
ŚBM, 10, 5, 4, 4.9 atha yad antarā diśaś ca raśmīṃś ca tat sūdadohāḥ /
ŚBM, 10, 5, 4, 5.11 atha yad antarā nakṣatre tat sūdadohāḥ /
ŚBM, 10, 5, 4, 8.12 atha yad antarā chandasī tat sūdadohāḥ /
ŚBM, 10, 5, 4, 10.9 atha yad antarāhorātre tat sūdadohāḥ /
ŚBM, 10, 5, 4, 12.11 atha yenemāni parvāṇi saṃtatāni tat sūdadohāḥ /
ŚBM, 10, 5, 4, 14.10 atha yad antarā nāvye tat sūdadohāḥ /