Occurrences

Aitareya-Āraṇyaka
Vārāhaśrautasūtra
Śatapathabrāhmaṇa

Aitareya-Āraṇyaka
AĀ, 1, 4, 2, 23.0 vṛṣā vai sūdadohā yoṣā dhāyyā tad ubhayataḥ sūdadohasā dhāyyāṃ pariśaṃsati tasmād dvayo retaḥ siktam sad ekatām evāpyeti yoṣām evābhy ata ājānā hi yoṣātaḥ prajānā tasmād enām atra śaṃsati //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 2, 1, 6, 1.0 sūdadohasā saha lokaṃpṛṇāḥ sarveṣṭakāsu tayā devatayā karoti //
Śatapathabrāhmaṇa
ŚBM, 10, 2, 4, 8.4 tat samānaṃ sādayitvā hi sūdadohasādhivadati /
ŚBM, 10, 2, 5, 13.2 tāḥ sakṛt sādayati sakṛt sūdadohasādhivadati /