Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): brahman priest, haviryajña

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12487
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
indro vai devānām ojiṣṭho baliṣṭhas tasmā enat pariharateti // (1) Par.?
indra
n.s.m.
vai
indecl.
deva
g.p.m.
ojiṣṭha
n.s.m.
root
tad
d.s.m.
enad
ac.s.n.
parihṛ
2. pl., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
tat tasmai parijahruḥ // (2) Par.?
tad
ac.s.n.
tad
d.s.m.
parihṛ.
3. pl., Perf.
root
tat sa brahmaṇā śamayāṃcakāra // (3) Par.?
tad
ac.s.n.
tad
n.s.m.
brahman
i.s.n.
śamay.
3. sg., per. perf.
root
tasmād āha indro brahmeti // (4) Par.?
tasmāt
indecl.
ah.
3. sg., Perf.
root
indra
n.s.m.
brahman
n.s.m.
∞ iti.
indecl.
tat pratīkṣate mitrasya tvā cakṣuṣā pratīkṣa iti // (5) Par.?
tad
ac.s.n.
pratīkṣ.
3. sg., Pre. ind.
root
mitra
g.s.m.
tvad
ac.s.a.
cakṣus
i.s.n.
pratīkṣ
1. sg., Pre. ind.
iti.
indecl.
mitrasya evainat taccakṣuṣā śamayati // (6) Par.?
mitra
g.s.m.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.n.
tad
ac.s.n.
∞ cakṣus
i.s.n.
śamay.
3. sg., Pre. ind.
root
athainat pratigṛhṇāti devasya tvā savituḥ prasave aśvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ pratigṛhṇāmīti // (7) Par.?
atha
indecl.
∞ enad
ac.s.n.
pratigrah.
3. sg., Pre. ind.
root
deva
g.s.m.
tvad
ac.s.a.
savitṛ
g.s.m.
prasava
l.s.m.
aśvin
g.d.m.
bāhu
i.d.m.
pūṣan
g.s.m.
hasta
i.d.m.
pratigrah
1. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
etābhir evainat tad devatābhiḥ śamayati // (8) Par.?
etad
i.p.f.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.n.
tad
ac.s.n.
devatā
i.p.f.
śamay.
3. sg., Pre. ind.
root
tad vyūhya tṛṇāni prāgdaṇḍaṃ sthaṇḍile sādayati pṛthivyās tvā nābhau sādayāmy adityā upastha iti // (9) Par.?
tad
ac.s.n.
vyūh
Abs., indecl.
tṛṇa,
ac.p.n.
prāñc
comp.
∞ daṇḍa
ac.s.m.
sāday.
3. sg., Pre. ind.
root
pṛthivī
g.s.f.
tvad
ac.s.a.
nābhi
l.s.f.
sāday
1. sg., Pre. ind.
aditi
g.s.f.
upastha
l.s.n.
iti.
indecl.
pṛthivī vā annānāṃ śamayitrī // (10) Par.?
vai
indecl.
anna
g.p.n.
śamayitṛ.
n.s.f.
root
śamayaty evainat tat // (11) Par.?
śamay
3. sg., Pre. ind.
root
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.n.
tad.
ac.s.n.
tata ādāya prāśnāty agneṣ ṭvāsyena prāśnāmīti // (12) Par.?
tatas
indecl.
ādā
Abs., indecl.
prāś.
3. sg., Pre. ind.
root
agni
g.s.m.
tvad
ac.s.a.
∞ āsya
i.s.n.
prāś
1. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
agnir vā annānāṃ śamayitā // (13) Par.?
agni
n.s.m.
vai
indecl.
anna
g.p.n.
śamayitṛ.
n.s.m.
root
śamayaty evainat tat // (14) Par.?
śamay
3. sg., Pre. ind.
root
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.n.
tad.
ac.s.n.
athāpo 'nvācāmati śāntir asīti // (15) Par.?
atha
indecl.
∞ ap
ac.p.f.
anvācam.
3. sg., Pre. ind.
root
śānti
n.s.f.
as
2. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
śāntir vai bheṣajam āpaḥ // (16) Par.?
śānti
n.s.f.
root
vai
indecl.
bheṣaja
n.s.n.
ap.
n.p.f.
śāntir evaiṣā bheṣajaṃ yajñe kriyate // (17) Par.?
śānti
n.s.f.
eva
indecl.
∞ etad
n.s.f.
bheṣaja
n.s.n.
yajña
l.s.m.
kṛ.
3. sg., Ind. pass.
root
atha prāṇānt saṃmṛśate // (18) Par.?
atha
indecl.
prāṇa
ac.p.m.
sammṛś.
3. sg., Pre. ind.
root
tad yad evātra prāṇānāṃ krūrīkṛtaṃ yad viliṣṭaṃ tad evaitad āpyāyayati tad bhiṣajyati // (19) Par.?
tad
ac.s.n.
yad
n.s.n.
eva
indecl.
∞ atra
indecl.
prāṇa
g.p.m.
krūrīkṛ,
PPP, n.s.n.
yad
n.s.n.
viliṣṭa,
n.s.n.
tad
ac.s.n.
eva
indecl.
∞ etad
ac.s.n.
āpyāyay,
3. sg., Pre. ind.
root
tad
ac.s.n.
bhiṣajy.
3. sg., Pre. ind.
indrasya tvā jaṭhare sādayāmīti nābhim antato 'bhimṛśate // (20) Par.?
indra
g.s.m.
tvad
ac.s.a.
jaṭhara
l.s.n.
sāday
1. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
nābhi
ac.s.f.
antatas
indecl.
abhimṛś.
3. sg., Pre. ind.
root
indro hyevainacchamayāṃcakāra // (21) Par.?
indra
n.s.m.
hi
indecl.
∞ eva
indecl.
∞ enad
ac.s.n.
∞ śamay.
3. sg., per. perf.
root
atha yat sāvitreṇa japena prasauti // (22) Par.?
atha
indecl.
yat
indecl.
sāvitra
i.s.m.
japa
i.s.m.
prasū,
3. sg., Pre. ind.
← prasavitṛ (23.0) [advcl]
savitā vai prasavitā karmaṇa eva prasavāya // (23) Par.?
savitṛ
n.s.m.
vai
indecl.
prasavitṛ,
n.s.m.
root
→ prasū (22.0) [advcl]
karman
g.s.n.
eva
indecl.
prasava.
d.s.m.
prajāpatir ha yajñaṃ sasṛje // (24) Par.?
ha
indecl.
yajña
ac.s.m.
sṛj.
3. sg., Perf.
root
so 'gnyādheyenaiva reto 'sṛjata // (25) Par.?
tad
n.s.m.
∞ eva
indecl.
retas
ac.s.n.
sṛj.
3. sg., Impf.
root
devān manuṣyān asurān ity agnihotreṇa // (26) Par.?
deva
ac.p.m.
manuṣya
ac.p.m.
asura.
ac.p.m.
iti
indecl.
agnihotra.
i.s.n.
root
→ sṛj (27.0) [conj]
darśapūrṇamāsābhyām indram asṛjata // (27) Par.?
indra
ac.s.m.
sṛj.
3. sg., Impf.
← agnihotra (26.0) [conj]
tebhya etad annapānaṃ sasṛje // (28) Par.?
tad
d.p.m.
etad
ac.s.n.
anna
comp.
∞ pāna
ac.s.n.
sṛj.
3. sg., Perf.
root
→ haviryajña (29.0) [xcomp]
etān haviryajñānt saumyam adhvaram iti // (29) Par.?
etad
ac.p.m.
haviryajña
ac.p.m.
← sṛj (28.0) [xcomp]
saumya
ac.s.m.
adhvara
ac.s.m.
iti.
indecl.
atho yaṃ yaṃ kāmam aicchaṃstaṃ tam etair ayanair āpuḥ // (30) Par.?
atha
indecl.
∞ u
indecl.
yad
ac.s.m.
yad
ac.s.m.
kāma
ac.s.m.
iṣ
3. pl., Impf.
∞ tad
ac.s.m.
tad
ac.s.m.
etad
i.p.n.
ayana
i.p.n.
āp.
3. pl., Perf.
root
→ annādya (31.0) [conj]
annādyam āgrayaṇena // (31) Par.?
annādya
ac.s.n.
← āp (30.0) [conj]
tad āhuḥ kasmād ayanānīti // (32) Par.?
tad
ac.s.n.
ah.
3. pl., Perf.
root
kasmāt
indecl.
ayana
n.p.n.
∞ iti.
indecl.
gamanāny eva bhavanti kāmasya kāmasya svargasya ca lokasya // (33) Par.?
gamana
n.p.n.
root
eva
indecl.
bhū
3. pl., Pre. ind.
kāma
g.s.m.
kāma
g.s.m.
svarga
g.s.m.
ca
indecl.
loka.
g.s.m.
Duration=0.060476064682007 secs.