Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): against bad omina and presigns, house building, correct residence, śālākarman, vastukarman, omina, presigns, nimittas

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13215
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha yatraitad vaṃśa sphoṭati kapāle 'ṅgārā bhavantyudapātraṃ barhir ājyaṃ tad ādāya // (1.1) Par.?
śālāyāḥ pṛṣṭham upasarpati // (2.1) Par.?
tatrāṅgārān vā kapālaṃ vopanidadhāty ā saṃtapanāt // (3.1) Par.?
prāñcam idhmam upasamādhāya // (4.1) Par.?
parisamuhya paryukṣya paristīrya barhir udapātram upasādya // (5.1) Par.?
paricaraṇenājyaṃ paricarya // (6.1) Par.?
nityān purastāddhomān hutvājyabhāgau ca // (7.1) Par.?
atha juhoti // (8.1) Par.?
asau vai nāma te mātāsau vai nāma te pitā / (9.1) Par.?
asau vai nāma te dūtaḥ svavaṃśam adhitiṣṭhati / (9.2) Par.?
uttamarātrī nāma mṛtyo te mātā tasya te antakaḥ pitā / (9.3) Par.?
samaṃdadhānas te dūtaḥ svavaṃśam adhitiṣṭhati / (9.4) Par.?
bahavo 'sya pāśā vitatāḥ pṛthivyām asaṃkhyeyā aparyantā anantāḥ / (9.5) Par.?
yābhir vaṃśān abhinidadhāti prāṇināṃ yān kāṃścemān prāṇabhṛtāṃ jighāṃsan / (9.6) Par.?
sa imaṃ dūtaṃ nudatu vaṃśapṛṣṭhāt sa me gacchatu dviṣato niveśaṃ mṛtyave svāhā / (9.7) Par.?
bṛhaspatir āṅgiraso brahmaṇaḥ putro viśve devāḥ pradadur viśvam ejat / (9.8) Par.?
sa imaṃ dūtaṃ nudatu vaṃśapṛṣṭhāt sa me gacchatu dviṣato niveśaṃ bṛhaspataya āṅgirasāya svāhā / (9.9) Par.?
yasya te 'nnaṃ na kṣīyate bhūya evopajāyate / (9.10) Par.?
yasmai bhūtaṃ ca bhavyaṃ ca sarvam etat pratiṣṭhitam / (9.11) Par.?
sa imaṃ dūtaṃ nudatu vaṃśapṛṣṭhāt sa me gacchatu dviṣato niveśam indrāya svāhā / (9.12) Par.?
mukhaṃ devānām iha yo babhūva yo jānāti vayunānāṃ samīpe / (9.13) Par.?
yasmai hutaṃ devatā bhakṣayanti vāyunetraḥ supraṇītiḥ sunītiḥ / (9.14) Par.?
sa imaṃ dūtaṃ nudatu vaṃśapṛṣṭhāt sa me gacchatu dviṣato niveśam agnaye svāhā / (9.15) Par.?
yaḥ pṛthivyāṃ cyāvayann eti vṛkṣān prabhañjanena rathena saha saṃvidānaḥ / (9.16) Par.?
rasān gandhān bhāvayann eti devo mātariśvā bhūtabhavyasya kartā / (9.17) Par.?
sa imaṃ dūtaṃ nudatu vaṃśapṛṣṭhāt sa me gacchatu dviṣato niveśaṃ vāyave svāhā / (9.18) Par.?
brahmacārī carati brahmacaryam ṛcaṃ gāthāṃ brahma paraṃ jigāṃsan / (9.19) Par.?
taṃ vighnā anupariyanti sarve ye antarikṣe ye ca divi śritāsaḥ / (9.20) Par.?
taṃ viśo anuparyanti sarvāḥ karmāṇi loke parimohayanti / (9.21) Par.?
sa imaṃ dūtaṃ nudatu vaṃśapṛṣṭhāt sa me gacchatu dviṣato niveśam ādityāya svāhā / (9.22) Par.?
yo nakṣatraiḥ sarathaṃ yāti devaḥ saṃsiddhena rathena saha saṃvidānaḥ / (9.23) Par.?
rūpaṃ rūpaṃ kṛṇvānaś citrabhānuḥ subhānuḥ / (9.24) Par.?
sa imaṃ dūtaṃ nudatu vaṃśapṛṣṭhāt sa me gacchatu dviṣato niveśaṃ candrāya svāhā / (9.25) Par.?
oṣadhayaḥ somarājñīr yaśasvinīḥ / (9.26) Par.?
tā imaṃ dūtaṃ nudantu vaṃśapṛṣṭhāt sa me gacchatu dviṣato niveśam oṣadhībhyaḥ somarājñībhyaḥ svāhā / (9.27) Par.?
oṣadhayo varuṇarājñīr yaśasvinīḥ / (9.28) Par.?
tā imaṃ dūtaṃ nudantu vaṃśapṛṣṭhāt sa me gacchatu dviṣato niveśam oṣadhībhyo varuṇarājñībhyaḥ svāhā / (9.29) Par.?
aṣṭasthūṇo daśapakṣo yadṛcchajo vanaspate / (9.30) Par.?
putrāṃś caiva paśūṃś cābhirakṣa vanaspate / (9.31) Par.?
yo vanaspatīnām upatāpo babhūva yad vā gṛhān ghoram utājagāma tan nirjagāma haviṣā ghṛtena śaṃ no astu dvipade śaṃ catuṣpade / (9.32) Par.?
yo vanaspatīnām upatāpo na āgād yad vā yajñaṃ no 'dbhutam ājagāma / (9.33) Par.?
sarvaṃ tad agne hutam astu bhāgaśaḥ śivān vayam uttaremābhi vājān / (9.34) Par.?
tvaṣṭre svāheti hutvā // (9.35) Par.?
tvaṣṭā me daivyaṃ vaca ity atrodapātraṃ ninayati // (10.1) Par.?
kapāle 'gniṃ cādāyopasarpati // (11.1) Par.?
sā tatra prāyaścittiḥ // (12.1) Par.?
Duration=0.07881498336792 secs.