Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): (Im-)purity, purity, impurity, śuddhi, śodhana, śauca

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14809
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
mṛnmayānāṃ pātrāṇām ucchiṣṭasamanvārabdhānām avakūlanam // (1.1) Par.?
ucchiṣṭalepopahatānāṃ punardahanam // (2.1) Par.?
mūtrapurīṣalohitaretaḥprabhṛtyupahatānām utsargaḥ // (3.1) Par.?
taijasānāṃ pātrāṇāṃ pūrvavat parimṛṣṭānāṃ prakṣālanam // (4.1) Par.?
parimārjanadravyāṇi gośakṛnmṛdbhasmeti // (5.1) Par.?
mūtrapurīṣalohitaretaḥprabhṛtyupahatānāṃ punaḥkaraṇam // (6.1) Par.?
gomūtre vā saptarātraṃ pariśāyanaṃ mahānadyāṃ vā // (7.1) Par.?
evam aśmamayānām // (8.1) Par.?
alābubilvavināḍānāṃ govālaiḥ parimārjanam // (9.1) Par.?
naḍaveṇuśarakuśavyūtānāṃ gomayenādbhir iti prakṣālanam // (10.1) Par.?
vrīhīṇām upaghāte prakṣālyāvaśoṣaṇam // (11.1) Par.?
bahūnāṃ tu prokṣaṇam // (12.1) Par.?
taṇḍulānām utsargaḥ // (13.1) Par.?
evaṃ siddhahaviṣām // (14.1) Par.?
mahatāṃ śvavāyasaprabhṛtyupahatānāṃ taṃ deśaṃ puruṣānnam uddhṛtya / (15.1) Par.?
pavamānaḥ suvarjana iti / (15.2) Par.?
etenānuvākenābhyukṣaṇam // (15.3) Par.?
madhūdake payovikāre ca pātrāt pātrāntarānayane śaucam // (16.1) Par.?
evaṃ tailasarpiṣī ucchiṣṭasamanvārabdhe udake 'vadhāyopayojayet // (17.1) Par.?
amedhyābhyādhāne samāropyāgniṃ mathitvā pavamāneṣṭiḥ // (18.1) Par.?
śaucadeśamantrāvṛdarthadravyasaṃskārakālabhedeṣu pūrvapūrvaprādhānyam / (19.1) Par.?
pūrvapūrvaprādhānyam // (19.2) Par.?
Duration=0.19872498512268 secs.