Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): kāmyapaśubandha, kāmya paśu

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14938
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ime vai sahāstām // (1) Par.?
te vāyur vyavāt // (2) Par.?
te garbham adadhātām // (3) Par.?
tato 'jā vaśājāyata // (4) Par.?
tām agnir agrasata // (5) Par.?
tāṃ prajāpatir etena puroḍāśena nirakrīṇāt // (6) Par.?
yad āgneyaḥ puroḍāśo bhavati // (7) Par.?
niṣkrītyai // (8) Par.?
yad vāyur vyavāt tasmād vāyavyā // (9) Par.?
yad dyāvāpṛthivī garbham adadhātāṃ tasmād dyāvāpṛthivyā // (10) Par.?
ime vai sahāstām // (11) Par.?
te yathā veṇū saṃdhāvyete evaṃ samadhāvyetām // (12) Par.?
sā yā vāg āsīt sājā vaśābhavat // (13) Par.?
tasmāt sārasvatī bhavati // (14) Par.?
asau vā āditya ime abhyakrandat // (15) Par.?
te garbham adadhātām // (16) Par.?
tato 'jā vaśājāyata // (17) Par.?
tasmāt saurī bhavati // (18) Par.?
vāyavyām ālabheta bubhūṣan // (19) Par.?
kṣiprā devatājiraṃ bhūtim upaiti // (20) Par.?
dyāvāpṛthivyām ālabheta kṛṣim avasyan // (21) Par.?
pratiṣṭhā vā etasmā eṣṭavyā yaḥ kṛṣim avasyati // (22) Par.?
yad dyāvāpṛthivyā // (23) Par.?
dyāvāpṛthivyor eva pratitiṣṭhati // (24) Par.?
varṣuko 'smai parjanyo bhavati // (25) Par.?
tām etāṃ kaṇvās sauśravasā viduḥ // (26) Par.?
sārasvatīm ālabheta yasmād vāg apakrāmet // (27) Par.?
vāg vai sarasvatī // (28) Par.?
sarasvaty etasmād apakrāmati yasmād vāg apakrāmati // (29) Par.?
yat sārasvatī // (30) Par.?
vācam evāvarunddhe // (31) Par.?
tām etāṃ garbhāḥ prāvareyā viduḥ // (32) Par.?
saurīm ālabheta rukkāmaḥ // (33) Par.?
asau vā ādityo rucaḥ pradātā // (34) Par.?
so 'smai rucaṃ prayacchati // (35) Par.?
tām etāṃ yaskā gairikṣitā viduḥ // (36) Par.?
āgnendrīm ālabheta purodhākāmaḥ // (37) Par.?
āgneyo vai brāhmaṇa aindro rājanyaḥ // (38) Par.?
brahma caiva kṣatraṃ ca sayujau karoti // (39) Par.?
tām etāṃ kāpeyā viduḥ // (40) Par.?
agnīṣomīyām ālabhetānnakāmaḥ // (41) Par.?
agnir vai devānām annādaḥ // (42) Par.?
somo 'nnam // (43) Par.?
agninaivānnam atti // (44) Par.?
somenāvarunddhe // (45) Par.?
tām etām āruṇayo viduḥ // (46) Par.?
ā vāyo bhūṣa śucipā upa na iti // (47) Par.?
ya eva prājanayat tasmād enām adhyavarunddhe // (48) Par.?
ākūtyai tveti // (49) Par.?
ākūtyai hy eṣālabhyate // (50) Par.?
kāmāya tveti // (51) Par.?
kāmāya hy eṣālabhyate // (52) Par.?
samṛdhe tveti // (53) Par.?
samṛdhe hy eṣālabhyate // (54) Par.?
kikkiṭā te manaḥ prajāpataye svāheti // (55) Par.?
prajāpatim evāsyā mano gamayati // (56) Par.?
kikkiṭā te cakṣus sūryāya svāheti // (57) Par.?
sūryam evāsyāś cakṣur gamayati // (58) Par.?
kikkiṭā te śrotraṃ dyāvāpṛthivībhyāṃ svāheti // (59) Par.?
dyāvāpṛthivī evāsyāś śrotraṃ gamayati // (60) Par.?
kikkiṭā te vācaṃ sarasvatyai svāheti // (61) Par.?
sarasvatīm evāsyā vācaṃ gamayati // (62) Par.?
kikkiṭā te prāṇaṃ vātāya svāheti // (63) Par.?
vātam evāsyāḥ prāṇaṃ gamayati // (64) Par.?
kikkiṭā ta iti // (65) Par.?
juhoti // (66) Par.?
tasmāt kikkiṭākāraṃ grāmyāḥ paśava upatiṣṭhante // (67) Par.?
kikkiṭākārād āraṇyāḥ pratrasanti // (68) Par.?
pañcaitāni juhoti // (69) Par.?
pāṅktāḥ paśavaḥ // (70) Par.?
yāvān eva paśus taṃ svargaṃ lokaṃ gamayati // (71) Par.?
vaśāsi vaśinīti // (72) Par.?
āśiṣam evāśāste // (73) Par.?
sakṛd yat te manasā garbham āśayad iti // (74) Par.?
praiva janayati // (75) Par.?
ajāsi rayiṣṭhā // (76) Par.?
pṛthivyāṃ sīdeti // (77) Par.?
imān evaināṃl lokān gamayati // (78) Par.?
ūrdhvāntarikṣam upatiṣṭhasva divi te bṛhad bhās svāheti // (79) Par.?
svargam evaināṃl lokaṃ gamayati // (80) Par.?
tantuṃ tataṃ rajaso bhānum anvihīti // (81) Par.?
āśiṣam evāśāste // (82) Par.?
jyotiṣmataḥ patho rakṣa dhiyā kṛtān iti // (83) Par.?
rakṣasām apahatyai // (84) Par.?
anulbaṇaṃ vayasi joguvām apa iti // (85) Par.?
anulbaṇam evaināṃ tanute // (86) Par.?
manur bhava janayā daivyaṃ janam iti // (87) Par.?
praiva janayati // (88) Par.?
tapaso havir asi prajāpater varṇaḥ // (89) Par.?
gātrāṇāṃ te gātrabhāg bhūyāsam iti // (90) Par.?
āśiṣam evāśāste // (91) Par.?
yad apsu pravapati // (92) Par.?
vyṛddhis sā // (93) Par.?
yad agnau juhoti // (94) Par.?
svagākṛtis sā // (95) Par.?
yan megha ālabhate // (96) Par.?
vyṛddhā tena // (97) Par.?
aprajātaiva tarhi // (98) Par.?
vīdhrasamṛddhā vā eṣā // (99) Par.?
vīdhra evaitayā yajeta // (100) Par.?
trayāṇām vāvaiṣāvaruddhā saṃvatsarasado gṛhamedhinas sahasrayājinaḥ // (101) Par.?
ta evaitayā yajeran // (102) Par.?
sūryo divo diviṣadbhyo dhātā kṣatrasya vāyuḥ prajānāṃ bṛhaspatis tvā prajāpataye jyotiṣmate jyotiṣmatīṃ juhotu svāheti // (103) Par.?
brahma vai bṛhaspatiḥ // (104) Par.?
brahmaṇaivaināṃ prajāpataye jyotiṣmate jyotiṣmatīṃ juhoti // (105) Par.?
Duration=0.17165493965149 secs.