Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): brahman priest

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15040
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
manthiṣyatsv araṇī ālabhyāraṇyor iti gāyet // (1) Par.?
math
Fut., l.p.m.
araṇi
ac.d.f.
ālabh
Abs., indecl.
∞ araṇi
l.d.f.
iti,
indecl.
,
3. sg., Pre. opt.
root
→ anyatara (2.0) [conj]
→ tveṣa (3.0) [conj]
→ dṛś (4.0) [conj]
→ go (5.0) [conj]
mathyamāne 'gniṃ nara ityetayor anyatarat // (2) Par.?
math,
Ind. pass., l.s.m.
agni
ac.s.m.
nṛ
n.p.m.
iti
indecl.
∞ etad,
g.d.n.
anyatara.
ac.s.n.
← gā (1.0) [conj]
dhūma udite tveṣas te dhūma ṛṇvatīti // (3) Par.?
dhūma
l.s.m.
udi,
PPP, l.s.m.
tveṣa
n.s.m.
← gā (1.0) [conj]
tvad
g.s.a.
dhūma
n.s.m.
ṛch
3. pl., Pre. ind.
∞ iti,
indecl.
prajvalite 'darśi gātviti // (4) Par.?
prajval,
PPP, l.s.m.
dṛś
3. sg., Aor. pass.
← gā (1.0) [conj]
gātu
n.s.n.
∞ iti,
indecl.
nidhīyamāne gavāṃ vrataṃ yadagnimīḍe iti // (5) Par.?
nidhā,
Ind. pass., l.s.m.
go
g.p.m.
← gā (1.0) [conj]
vrata
ac.s.n.
yat
indecl.
∞ agni
ac.s.m.
∞ īḍ
1. sg., Pre. ind.
iti.
indecl.
tānyudgātṛkarmaike // (6) Par.?
tad
n.p.n.
∞ udgātṛ
comp.
∞ karman
n.s.n.
∞ eka.
n.p.m.
root
→ śruti (7.0) [advcl:caus]
udgātā sāmavedeneti śruteḥ // (7) Par.?
udgātṛ
n.s.m.
sāmaveda
i.s.m.
∞ iti,
indecl.
śruti.
ab.s.f.
← eka (6.0) [advcl]
yathā vihavyasajanīyakayāśubhīyāni hotuḥ // (8) Par.?
yathā
indecl.
vihavya
comp.
∞ sajanīya
comp.
∞ kayāśubhīya
n.p.n.
hotṛ.
g.s.m.
root
prastotuś ca vairājaśakvarī prastāvāḥ // (9) Par.?
ca
indecl.
∞ śakvarī
n.s.f.
prastāva.
n.p.m.
root
sarvaiś cāvidhānād brahmatvakāribhiḥ // (10) Par.?
sarva
i.p.m.
ca
indecl.
∞ avidhāna
ab.s.n.
brahman
comp.
∞ tva
comp.
∞ kārin.
i.p.m.
root
karmayogāc codgātuś catvāro mahartvijaḥ prāśnantīti hi cātuṣprāśyaprāśanam // (11) Par.?
karman
comp.
∞ yoga
ab.s.m.
→ adhikāra (12.0) [conj]
ca
indecl.
∞ udgātṛ,
g.s.m.
catur
n.p.m.
mahartvij
n.p.m.
prāś
3. pl., Pre. ind.
∞ iti,
indecl.
hi
indecl.
∞ prāśana.
n.s.n.
root
adhikārāt tu brahmaṇaḥ // (12) Par.?
adhikāra
ab.s.m.
← yoga (11.0) [conj]
tu
indecl.
brahman,
g.s.m.
audgātre cāvidhānāt // (13) Par.?
audgātra
l.s.n.
root
ca
indecl.
∞ avidhāna.
ab.s.n.
dṛṣṭaṃ cānena sāmagānaṃ brahmā rathacakre 'bhigāyatīti // (14) Par.?
dṛś
PPP, n.s.n.
root
ca
indecl.
∞ idam
i.s.m.
sāman
comp.
∞ gāna,
n.s.n.
brahman
n.s.m.
ratha
comp.
∞ cakra
ac.d.n.
abhigā
3. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
udgāteti yathābhūyasā vādaḥ // (15) Par.?
udgātṛ
n.s.m.
∞ iti,
indecl.
yathā
indecl.
∞ bhūyas
i.s.m.
vāda.
n.s.m.
root
hautre ca vidher vihavyādīni // (16) Par.?
hautra
l.s.n.
ca
indecl.
vidhi
g.s.m.
vihavya
comp.
∞ ādi.
n.p.n.
root
stotravatprastāvā virāṭsu stuvanti purīṣeṇa stuvate iti ca bahuśruteḥ // (17) Par.?
stotra
comp.
root
∞ vat
indecl.
∞ prastāva,
n.p.m.
virāj
l.p.f.
stu,
3. pl., Pre. ind.
purīṣa
i.s.n.
stu,
3. pl., Pre. ind.
iti
indecl.
ca
indecl.
bahu
comp.
∞ śruti.
ab.s.f.
avidhānaṃ vidher dvaidhāt // (18) Par.?
avidhāna
n.s.n.
root
vidhi
g.s.m.
dvaidha.
ab.s.n.
yāvadvacanaṃ karmayogaḥ // (19) Par.?
yāvadvacanam
indecl.
root
karmayoga.
n.s.m.
hutāyāṃ pūrṇāhutau yathārthaṃ syāt // (20) Par.?
hu
PPP, l.s.f.
yathārtha
n.s.n.
root
as.
3. sg., Pre. opt.
akṣāṃś ced abhijuhuyus tatra gatvā tūṣṇīmupaviśet // (21) Par.?
akṣa
ac.p.m.
ced
indecl.
abhihu,
3. pl., Pre. opt.
tatra
indecl.
gam,
Abs., indecl.
∞ upaviś.
3. sg., Pre. opt.
root
tairdyūte yathārthaṃ syāt // (22) Par.?
tad
i.p.m.
∞ dīv,
PPP, l.s.n.
yathārtha
n.s.n.
root
as.
3. sg., Pre. opt.
iṣṭyādiṣu sarveṣu yajuṣopaviśet pūrvo yajamānād āhavanīyaṃ prati // (23) Par.?
∞ ādi
l.p.m.
sarva
l.p.m.
yajus
i.s.n.
∞ upaviś
3. sg., Pre. opt.
root
pūrva
n.s.m.
yaj
Pre. ind., ab.s.m.
āhavanīya
ac.s.m.
→ saṃdhi (24.0) [conj]
→ agra (25.0) [conj]
→ utkara (26.0) [conj]
prati,
indecl.
paridhyorvā sandhim // (24) Par.?
paridhi
g.d.m.
∞ 
indecl.
saṃdhi,
ac.s.m.
← āhavanīya (23.0) [conj]
srucāṃ vāgrāṇi // (25) Par.?
sruc
g.p.f.

indecl.
∞ agra,
ac.p.n.
← āhavanīya (23.0) [conj]
utkaraṃ vā // (26) Par.?
utkara
ac.s.m.
← āhavanīya (23.0) [conj]
.
indecl.
tam antareṇāhavanīyaṃ ca yajamānasya saṃcaro nānyeṣām // (27) Par.?
tad
ac.s.m.
root
antareṇa
indecl.
∞ āhavanīya
ac.s.m.
ca
indecl.
yaj
Pre. ind., g.s.m.
saṃcara,
n.s.m.
na
indecl.
∞ anya.
g.p.m.
taṃ yadādhvaryur brūyād brahmannidaṃ kariṣyāmīti savitṛprasūto 'daḥ kuru / (28.1) Par.?
tad
ac.s.m.
yadā
indecl.
∞ adhvaryu
n.s.m.
brū,
3. sg., Pre. opt.
← anumantray (28.2) [advcl]
brahman
v.s.m.
∞ idam
ac.s.n.
kṛ
1. sg., Fut.
∞ iti,
indecl.
∞ prasū
PPP, n.s.m.
adas
ac.s.n.
kṛ,
2. sg., Pre. imp.
bhūr bhuvaḥ svar bṛhaspatir brahmāhaṃ mānuṣa om ityetenānumantrayeta // (28.2) Par.?
bhū
n.s.f.
bhū
n.p.f.
svar
n.s.n.
brahman
n.s.m.
∞ mad
n.s.a.
mānuṣa,
n.s.m.
oṃ
indecl.
iti
indecl.
∞ etad
i.s.n.
∞ anumantray.
3. sg., Pre. opt.
root
→ brū (28.1) [advcl:temp]
etat sarvānumantraṇam // (29) Par.?
etad
n.s.n.
sarva
comp.
∞ anumantraṇa.
n.s.n.
root
uccair adaḥ kurvomiti // (30) Par.?
uccais
indecl.
adas
ac.s.n.
kṛ
2. sg., Pre. imp.
root
∞ oṃ
indecl.
∞ iti.
indecl.
praṇītāsu praṇīyamānāsu vācaṃ yacched ā tāsāṃ vimocanāt // (31) Par.?
praṇī,
Ind. pass., l.p.f.
vāc
ac.s.f.
yam
3. sg., Pre. opt.
root
→ haviṣkṛt (32.0) [conj]
ā
indecl.
tad
g.p.f.
vimocana,
ab.s.n.
tāsveva praṇīyamānāsv ā haviṣkṛtaḥ stambayajuṣaś cādhyā samidhaḥ prasthānīyāyā iti vā // (32) Par.?
tad
l.p.f.
∞ eva
indecl.
praṇī,
Ind. pass., l.p.f.
ā
indecl.
haviṣkṛt
g.s.m.
→ ceṣṭ (33.0) [conj]
← yam (31.0) [conj]
ca
indecl.
∞ ādhī
i.s.f.
samidh
g.s.f.
prasthā
Ger., g.s.f.
iti
indecl.
,
indecl.
yatra vādhvaryubahvṛcau ceṣṭetām // (33) Par.?
yatra
indecl.

indecl.
∞ adhvaryu
comp.
∞ bahvṛca
n.d.m.
ceṣṭ.
3. du., Pre. opt.
← haviṣkṛt (32.0) [conj]
yatra vā na ceṣṭetāṃ vāgyataḥ prāyastveva syāt // (34) Par.?
yatra
indecl.

indecl.
na
indecl.
ceṣṭ,
3. du., Pre. opt.
vāgyata
n.s.m.
root
prāyas
indecl.
∞ tu
indecl.
∞ eva
indecl.
as.
3. sg., Pre. opt.
Duration=0.059209823608398 secs.