Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): brahman priest

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15046
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
samidhaṃ prasthānīyām anumantrayeta deva savitar etat te yajñaṃ prāhur bṛhaspataye brahmaṇe tena yajñam ava tena yajñapatiṃ tena mām ava / (1.1) Par.?
samidh
ac.s.f.
prasthā
Ger., ac.s.f.
anumantray,
3. sg., Pre. opt.
root
→ upāṃśu (1.2) [advmod]
→ uccais (1.2) [conj]
→ upāṃśu (1.2) [conj]
→ uccais (1.2) [conj]
→ anumantraṇa (2.0) [conj]
deva
v.s.m.
savitṛ
v.s.m.
etad
ac.s.n.
tvad
g.s.a.
yajña
ac.s.m.
prāh
3. pl., Perf.
brahman
d.s.m.
tad
i.s.n.
yajña
ac.s.m.
av,
2. sg., Pre. imp.
tad
i.s.n.
yajñapati,
ac.s.m.
tad
i.s.n.
mad
ac.s.a.
av,
2. sg., Pre. imp.
→ manas (1.2) [flat]
mano jyotir juṣatām ājyasya bṛhaspatir yajñam imaṃ tanotvariṣṭaṃ yajñaṃ sam imaṃ dadhātu viśve devāsa iha mādayantām ity upāṃśu pratiṣṭhety uccair bhūr bhuvaḥ svar bṛhaspatir brahmāhaṃ mānuṣa ityupāṃśv om ity uccaiḥ // (1.2) Par.?
manas
n.s.n.
← av (1.1) [flat]
jyotis
n.s.n.
juṣ
3. sg., Pre. imp.
ājya
g.s.n.
yajña
ac.s.m.
idam
ac.s.m.
tan
3. sg., Pre. imp.
∞ ariṣṭa
ac.s.m.
yajña
ac.s.m.
sam
indecl.
idam
ac.s.m.
dhā,
3. sg., Pre. imp.
viśva
n.p.m.
deva
n.p.m.
iha
indecl.
māday
3. pl., Pre. imp.
iti,
indecl.
upāṃśu,
indecl.
← anumantray (1.1) [advmod]
∞ iti,
indecl.
uccais,
indecl.
← anumantray (1.1) [conj]
bhū
n.s.f.
bhū
n.p.f.
svar
n.s.n.
brahman
n.s.m.
∞ mad
n.s.a.
mānuṣa
n.s.m.
iti
indecl.
∞ upāṃśu,
indecl.
← anumantray (1.1) [conj]
oṃ
indecl.
iti,
indecl.
uccais,
indecl.
← anumantray (1.1) [conj]
sarvānumantraṇena vā // (2) Par.?
sarva
comp.
∞ anumantraṇa
i.s.n.
← anumantray (1.1) [conj]
.
indecl.
vimuktāsu praṇītāsu samidha ādadhyād yathāvabhṛthād udetya // (3) Par.?
vimuc
PPP, l.p.f.
samidh
ac.p.f.
ādhā
3. sg., Pre. opt.
root
yathā
indecl.
∞ avabhṛtha
ab.s.m.
ude.
Abs., indecl.
etat sarveṣṭīnāṃ brahmatvam // (4) Par.?
etad
n.s.n.
sarva
comp.
∞ iṣṭi
g.p.f.
brahmatva.
n.s.n.
root
samāne 'hany ekāsane na punar yajuṣopaviśediti śāṇḍilyaḥ // (5) Par.?
samāna
l.s.n.
ahar
l.s.n.
eka
comp.
∞ āsana
l.s.n.
na
indecl.
punar
indecl.
yajus
i.s.n.
∞ upaviś
3. sg., Pre. opt.
∞ iti
indecl.
śāṇḍilya.
n.s.m.
root
agnyādheyeṣṭiṣu prathamāyāṃ yajuṣopaviśed uttamāyāṃ samidha ādadhyāditi gautamaḥ // (6) Par.?
∞ iṣṭi
l.p.f.
prathama
l.s.f.
yajus
i.s.n.
∞ upaviś,
3. sg., Pre. opt.
uttama
l.s.f.
samidh
ac.p.f.
ādhā
3. sg., Pre. opt.
∞ iti,
indecl.
gautama.
n.s.m.
root
pṛthag iṣṭiṣv iti dhānaṃjayyaḥ // (7) Par.?
pṛthak
indecl.
iṣṭi
l.p.f.
→ prāś (8.0) [conj]
iti
indecl.
dhānaṃjayya,
n.s.m.
root
cātuṣprāśyaṃ ca prāśnatsu // (8) Par.?
ca
indecl.
prāś.
Pre. ind., l.p.m.
← iṣṭi (7.0) [conj]
dhenuṃ dadyād brahmaṇe // (9) Par.?
dhenu
ac.s.f.

3. sg., Pre. opt.
root
→ agnipada (10.0) [conj]
→ dhanus (11.1) [conj]
→ vatsatarī (11.1) [conj]
→ anaḍuh (11.1) [conj]
→ paṣṭhauhī (12.0) [conj]
→ ratha (13.0) [conj]
→ trivarga (11.2) [conj]
brahman,
d.s.m.
adhvaryave cāgnipadam // (10) Par.?
adhvaryu
d.s.m.
ca
indecl.
∞ agnipada,
ac.s.m.
← dā (9.0) [conj]
dhanur hotre vatsatarīr brahmaṇe anaḍuho 'dhvaryave / (11.1) Par.?
dhanus
ac.s.n.
← dā (9.0) [conj]
hotṛ,
d.s.m.
vatsatarī
ac.p.f.
← dā (9.0) [conj]
brahman,
d.s.m.
anaḍuh
ac.p.m.
← dā (9.0) [conj]
adhvaryu,
d.s.m.
sarve trivargāḥ // (11.2) Par.?
sarva
n.p.m.
trivarga,
n.p.m.
← dā (9.0) [conj]
paṣṭhauhīm āgnīdhrāya // (12) Par.?
paṣṭhauhī
ac.s.f.
← dā (9.0) [conj]
āgnīdhra,
d.s.m.
sarvebhyo 'śvarathaṃ kuṇḍale ca // (13) Par.?
sarva
d.p.m.
aśva
comp.
∞ ratha
ac.s.m.
← dā (9.0) [conj]
kuṇḍala
ac.d.n.
ca.
indecl.
evam eva dhenum agnipadaṃ ceti śāṇḍilyaḥ // (14) Par.?
evam
indecl.
eva
indecl.
dhenu
ac.s.f.
agnipada
ac.s.m.
ca
indecl.
∞ iti,
indecl.
śāṇḍilya.
n.s.m.
root
dhenum anaḍvāhaṃ vatsatarīṃ vatsataram ajaṃ pūrṇapātram iti tat prathamāyāmiṣṭau dadyāt // (15) Par.?
dhenu
ac.s.f.
anaḍuh
ac.s.m.
vatsatarī
ac.s.f.
vatsatara
ac.s.m.
aja
ac.s.m.
iti
indecl.
tad
ac.s.n.
prathama
l.s.f.
∞ iṣṭi
l.s.f.
,
3. sg., Pre. opt.
root
→ uttara (16.0) [conj]
tathottarayor anyatrājyapūrṇapātrābhyām // (16) Par.?
tathā
indecl.
∞ uttara
l.d.f.
← dā (15.0) [conj]
anyatra
indecl.
∞ ājya
comp.
∞ pūrṇapātra.
ab.d.n.
varaḥ saptamo dakṣiṇānāṃ trayodaśo vā pañcaviṃśo vā / (17.1) Par.?
vara
n.s.m.
saptama
n.s.m.
root
trayodaśa
n.s.m.

indecl.
.
indecl.
etad vājasaneyakam // (17.2) Par.?
etad
n.s.n.
vājasaneyaka.
n.s.n.
root
agnyādheyāntān kurvate pūrṇāhutim akṣābhihomamiṣṭīriti // (18) Par.?
∞ anta
ac.p.m.
kṛ
3. pl., Pre. ind.
root
akṣa
comp.
∞ abhihoma
ac.s.m.
∞ iṣṭi
ac.p.f.
∞ iti.
indecl.
mithunau dakṣiṇānvārambhaṇīyāyām iṣṭau // (19) Par.?
mithuna
n.d.m.
dakṣiṇā
n.s.f.
root
∞ anvārabh
Ger., l.s.f.
iṣṭi.
l.s.f.
vājināśvinagharmāṇām ṛtvikṣūpahavam iṣṭvā prāṇabhakṣaṃ bhakṣayet // (20) Par.?
vājina
comp.
∞ āśvina
comp.
∞ gharma
g.p.m.
ṛtvij
l.p.m.
∞ upahava
ac.s.m.
yaj,
Abs., indecl.
bhakṣay,
3. sg., Pre. opt.
root
→ bhakṣa (21.0) [conj]
pratyakṣabhakṣaṃ sve yajñe // (21) Par.?
∞ bhakṣa
ac.s.m.
← bhakṣay (20.0) [conj]
sva
l.s.m.
yajña.
l.s.m.
yan me retaḥ prasicyate yad vā me 'pigacchati yad vā jāyate punas tena mā śivam āviśa / (22.1) Par.?
yad
n.s.n.
← vājina (22.4) [orphan]
mad
g.s.a.
retas
n.s.n.
prasic,
3. sg., Ind. pass.
yad
n.s.n.

indecl.
mad
g.s.a.
apigam,
3. sg., Pre. ind.
yad
n.s.n.

indecl.
jan
3. sg., Pre. ind.
punar,
indecl.
tad
i.s.n.
mad
ac.s.a.
śiva
ac.s.m.
āviś,
2. sg., Pre. imp.
→ tad (22.2) [flat]
tena mā vājinaṃ kuru tasya te vājipītasyopahūtaḥ / (22.2) Par.?
tad
i.s.n.
← āviś (22.1) [flat]
mad
ac.s.a.
vājin
ac.s.m.
kṛ.
2. sg., Pre. imp.
tad
g.s.m.
tvad
g.s.a.
vājin
comp.
∞ 
PPP, g.s.m.
∞ upahvā,
PPP, n.s.m.
→ upahvā (22.3) [flat]
upahūtasya bhakṣayāmīti / (22.3) Par.?
upahvā
PPP, g.s.m.
← upahvā (22.2) [flat]
bhakṣay
1. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
vājinasyeti / (22.4) Par.?
vājina
g.s.n.
root
→ yad (22.1) [orphan]
∞ iti.
indecl.
ṛtūnāṃ tvā vājināṃ vājinaṃ bhakṣayāmīti vobhābhyāṃ vobhābhyāṃ vā // (22.5) Par.?
ṛtu
g.p.m.
tvad
ac.s.a.
vājin
g.p.m.
vājin
ac.s.m.
bhakṣay
1. sg., Pre. ind.
∞ iti,
indecl.

indecl.
∞ ubh
i.d.m.
root

indecl.
∞ ubh
i.d.m.
.
indecl.
Duration=0.071866035461426 secs.