Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): linguistic speculation, mahāvrata

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15143
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
tad vā idaṃ bṛhatīsahasraṃ sampannaṃ tasya vā etasya bṛhatīsahasrasya sampannasyaikādaśānuṣṭubhāṃ śatāni bhavanti pañcaviṃśatiś cānuṣṭubha āttaṃ vai bhūyasā kanīyaḥ // (1) Par.?
tad uktam ṛṣiṇā // (2) Par.?
vācam aṣṭāpadīm aham ity aṣṭau hi caturakṣarāṇi bhavanti // (3) Par.?
navasraktim iti bṛhatī saṃpadyamānā navasraktiḥ // (4) Par.?
ṛtaspṛśam iti satyaṃ vai vāg ṛcā spṛṣṭā // (5) Par.?
indrāt pari tanvaṃ mama iti tad yad evaitad bṛhatīsahasram anuṣṭupsampannaṃ bhavati tasmāt tad aindrāt prāṇād bṛhatyai vācam anuṣṭubhaṃ tanvaṃ saṃnirmimīte // (6) Par.?
sa vā eṣa vācaḥ paramo vikāro yad etan mahad ukthaṃ tad etat pañcavidhaṃ mitam amitaṃ svaraḥ satyānṛte iti // (7) Par.?
ṛg gāthā kumbyā tan mitaṃ yajur nigado vṛthāvāk tad amitaṃ sāmātho yaḥ kaś ca geṣṇaḥ saḥ svara o3m iti satyaṃ nety anṛtam // (8) Par.?
tad etat puṣpaṃ phalaṃ vāco yat satyaṃ sa heśvaro yaśasvī kalyāṇakīrtir bhavitoḥ puṣpaṃ hi phalaṃ vācaḥ satyaṃ vadati // (9) Par.?
athaitan mūlaṃ vāco yad anṛtaṃ tad yathā vṛkṣa āvirmūlaḥ śuṣyati sa udvartata evam evānṛtaṃ vadann āvirmūlam ātmānaṃ karoti sa śuṣyati sa udvartate // (10) Par.?
tasmād anṛtaṃ na vaded dayeta tv enena // (11) Par.?
parāg vā etad riktam akṣaraṃ yad etad o3m iti tad yat kiñcom ity āhātraivāsmai tad ricyate sa yat sarvam oṃ kuryād riñcyād ātmānaṃ sa kāmebhyo nālaṃ syāt // (12) Par.?
athaitat pūrṇam abhyātmaṃ yan neti // (13) Par.?
sa yat sarvaṃ neti brūyāt pāpikāsya kīrtir jāyeta sainaṃ tatraiva hanyāt // (14) Par.?
tasmāt kāla eva dadyāt kāle na dadyāt tat satyānṛte mithunīkaroti tayor mithunāt prajāyate bhūyān bhavati // (15) Par.?
yo vai tāṃ vācaṃ veda yasyā eṣa vikāraḥ sa saṃprativit // (16) Par.?
akāro vai sarvā vāk saiṣā sparśoṣmabhir vyajyamānā bahvī nānārūpā bhavati // (17) Par.?
tasyai yad upāṃśu sa prāṇo 'tha yad uccais taccharīraṃ tasmāt tat tira iva tira iva hy aśarīram aśarīro hi prāṇo 'tha yad uccais tac charīraṃ tasmāt tad āvir āvir hi śarīram // (18) Par.?
Duration=0.030467987060547 secs.