Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): purity, impurity, śuddhi, śodhana, śauca

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15306
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
Barley dish
atha karmabhir ātmakṛtair gurum ivātmānaṃ manyetātmārthe prasṛtiyāvakaṃ śrapayed uditeṣu nakṣatreṣu // (1.1) Par.?
na tato 'gnau juhuyāt // (2.1) Par.?
na cātra balikarma // (3.1) Par.?
aśṛtaṃ śrapyamāṇaṃ śṛtaṃ cābhimantrayeta // (4.1) Par.?
yavo 'si dhānyarājo 'si vāruṇo madhusaṃyutaḥ / (5.1) Par.?
nirṇodaḥ sarvapāpānāṃ pavitram ṛṣibhiḥ smṛtam / (5.2) Par.?
ghṛtaṃ yavā madhu yavā āpo vā amṛtaṃ yavāḥ / (5.3) Par.?
sarvaṃ punīta me pāpaṃ yan mayā duṣkṛtaṃ kṛtam / (5.4) Par.?
vācā kṛtaṃ karma kṛtaṃ manasā durvicintitam / (5.5) Par.?
alakṣmīṃ kālakarṇīṃ ca sarvaṃ punīta me yavāḥ / (5.6) Par.?
śvasūkarāvadhūtaṃ ca kākocchiṣṭahataṃ ca yat / (5.7) Par.?
mātāpitror aśuśrūṣāṃ sarvaṃ punīta me yavāḥ / (5.8) Par.?
mahāpātakasaṃyuktaṃ dāruṇaṃ rājakilbiṣam / (5.9) Par.?
bālavṛddham adharmaṃ ca sarvaṃ punīta me yavāḥ / (5.10) Par.?
suvarṇastainyam avratyam ayājyasya ca yājanam / (5.11) Par.?
brāhmaṇānāṃ parīvādaṃ sarvaṃ punīta me yavāḥ / (5.12) Par.?
gaṇānnaṃ gaṇikānnaṃ ca śūdrānnaṃ śrāddhasūtakam / (5.13) Par.?
corasyānnaṃ navaśrāddhaṃ sarvaṃ punīta me yavā iti // (5.14) Par.?
śrapyamāṇe rakṣāṃ kuryāt / (6.1) Par.?
namo rudrāya bhūtādhipataye / (6.2) Par.?
dyauḥ śāntā / (6.3) Par.?
kṛṇuṣva pājaḥ prasitiṃ na pṛthvīm ity etenānuvākena / (6.4) Par.?
ye devāḥ puraḥsado 'gninetrā rakṣohaṇa iti pañcabhiḥ paryāyaiḥ / (6.5) Par.?
mā nas toke / (6.6) Par.?
brahmā devānām iti dvābhyām // (6.7) Par.?
śṛtaṃ ca laghv aśnīyāt prayataḥ pātre niṣicya // (7.1) Par.?
ye devā manojātā manoyujaḥ sudakṣā dakṣapitāras te naḥ pāntu te no 'vantu tebhyo namas tebhyaḥ svāheti / (8.1) Par.?
ātmani juhuyāt // (8.2) Par.?
trirātraṃ medhārthī // (9.1) Par.?
ṣaḍrātraṃ pītvā pāpakṛcchuddho bhavati // (10.1) Par.?
saptarātraṃ pītvā bhrūṇahananaṃ gurutalpagamanaṃ suvarṇastainyaṃ surāpānam iti ca punāti // (11.1) Par.?
ekādaśarātraṃ pītvā pūrvapuruṣakṛtam api pāpaṃ nirṇudati // (12.1) Par.?
api vā goniṣkrāntānāṃ yavānām ekaviṃśatirātraṃ pītvā gaṇān paśyati gaṇādhipatiṃ paśyati vidyāṃ paśyati vidyādhipatiṃ paśyatīty āha bhagavān baudhāyanaḥ // (13.1) Par.?
Duration=0.060403108596802 secs.