Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): (Im-)purity, Giving, dāna, dāna, giving, penance, prāyaścitta, prāyaścitta, purity, impurity, śuddhi, śodhana, śauca

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15360
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
na strī duṣyati jāreṇa na vipro vedakarmaṇā / (1.1) Par.?
nāpo mūtrapurīṣeṇa nāgnir dahanakarmaṇā // (1.2) Par.?
svayaṃ vipratipannā vā yadi vā vipravāsitā / (2.1) Par.?
balāt kāropabhuktā vā corahastagatāpi vā // (2.2) Par.?
na tyājyā dūṣitā nārī nāsyās tyāgo vidhīyate / (3.1) Par.?
puṣpakālam upāsīta ṛtukālena śudhyati // (3.2) Par.?
striyaḥ pavitram atulaṃ naitā duṣyanti karhicit / (4.1) Par.?
māsi māsi rajo hy āsāṃ duṣkṛtāny apakarṣati // (4.2) Par.?
pūrvaṃ striyaḥ surair bhuktāḥ somagandharvavahnibhiḥ / (5.1) Par.?
gacchanti mānuṣān paścān naitā duṣyanti dharmataḥ // (5.2) Par.?
tāsāṃ somo 'dadacchaucaṃ gandharvaḥ śikṣitāṃ giram / (6.1) Par.?
agniś ca sarvamedhyatvaṃ tasmān niṣkalmaṣāḥ striyaḥ // (6.2) Par.?
trīṇi striyaḥ pātakāni loke dharmavido viduḥ / (7.1) Par.?
bhartṛvadho bhrūṇahatyā svasya garbhasya pātanam // (7.2) Par.?
vatsaḥ prasravaṇe medhyaḥ śakuniḥ phalapātane / (8.1) Par.?
striyaś ca ratisaṃsarge śvā mṛgagrahaṇe śuciḥ // (8.2) Par.?
ajāśvā mukhato medhyā gāvo medhyās tu sarvataḥ // (9.1) Par.?
sarvavedapavitrāṇi vakṣyāmy aham ataḥ param / (10.1) Par.?
yeṣāṃ japaiś ca homaiś ca pūyante nātra saṃśayaḥ // (10.2) Par.?
aghamarṣaṇaṃ devakṛtaṃ śuddhavatyas taratsamāḥ / (11.1) Par.?
kūṣmāṇḍāni pāvamānyo durgāsāvitrir eva ca // (11.2) Par.?
atīṣaṅgāḥ padastobhāḥ sāmāni vyāhṛtīs tathā / (12.1) Par.?
bhāruṇḍāni sāmāni ca gāyatraṃ raivataṃ tathā // (12.2) Par.?
puruṣavrataṃ ca bhāsaṃ ca tathā devavratāni ca / (13.1) Par.?
abliṅgaṃ bārhaspatyaṃ tu vāksūktaṃ madhvṛcas tathā // (13.2) Par.?
śatarudriyam atharvaśiras trisuparṇaṃ mahāvratam / (14.1) Par.?
gosūktaṃ cāśvasūktaṃ ca śuddhāśuddhīye sāmanī // (14.2) Par.?
trīṇy ājyadohāni rathantaraṃ ca agner vrataṃ vāmadevyaṃ bṛhacca / (15.1) Par.?
etāni japtāni punanti jantūñ jātismaratvaṃ labhate yadīcchet // (15.2) Par.?
agner apatyaṃ prathamaṃ suvarṇaṃ bhūr vaiṣṇavī sūryasutāś ca gāvaḥ / (16.1) Par.?
tāsām anantaṃ phalam aśnuvīta yaḥ kāñcanaṃ gāṃ ca mahīṃ ca dadyāt // (16.2) Par.?
uparundhanti dātāraṃ gaur aśvaḥ kanakaṃ kṣitiḥ / (17.1) Par.?
aśrotriyasya viprasya hastaṃ dṛṣṭvā nirākṛteḥ // (17.2) Par.?
vaiśākhyāṃ paurṇamāsyāṃ tu brāhmaṇān sapta pañca vā / (18.1) Par.?
tilān kṣaudreṇa saṃyuktān kṛṣṇān vā yadi vetarān // (18.2) Par.?
prīyatāṃ dharmarājeti yad vā manasi vartate / (19.1) Par.?
yāvaj jīvakṛtaṃ pāpaṃ tatkṣaṇād eva naśyati // (19.2) Par.?
suvarṇanābhaṃ kṛtvā tu sakhuraṃ kṛṣṇamārgajam / (20.1) Par.?
tilaiḥ pracchādya yo dadyāt tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // (20.2) Par.?
sasuvarṇaguhā tena saśailavanakānanā / (21.1) Par.?
caturvaktrā bhaved dattā pṛthivī nātra saṃśayaḥ // (21.2) Par.?
kṛṣṇājine tilān kṛtvā hiraṇyaṃ madhusarpiṣī / (22.1) Par.?
dadāti yas tu viprāya sarvaṃ tarati duṣkṛtam iti // (22.2) Par.?
sarvaṃ tarati duṣkṛtam iti // (23.1) Par.?
Duration=0.081736087799072 secs.