Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Dharmaśāstra, varṇas, castes

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5365
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
samānavarṇāsu putrāḥ savarṇā bhavanti // (1.1) Par.?
anulomāsu mātṛsavarṇāḥ // (2.1) Par.?
pratilomāsvāryavigarhitāḥ // (3.1) Par.?
tatra vaiśyāputraḥ śūdreṇāyogavaḥ // (4.1) Par.?
pulkasamāgadhau kṣatriyāputrau vaiśyaśūdrābhyām // (5.1) Par.?
caṇḍālavaidehakasūtāśca brāhmaṇīputrāḥ śūdraviṭkṣatriyaiḥ // (6.1) Par.?
saṃkarasaṃkarāścāsaṃkhyeyāḥ // (7.1) Par.?
raṅgāvataraṇam āyogavānām // (8.1) Par.?
vyādhatā pulkasānām // (9.1) Par.?
stutikriyā māgadhānām // (10.1) Par.?
vadhyaghātitvaṃ caṇḍālānām // (11.1) Par.?
strīrakṣā tajjīvanaṃ ca vaidehakānām // (12.1) Par.?
aśvasārathyaṃ sūtānām // (13.1) Par.?
caṇḍālānāṃ bahir grāmanivasanaṃ mṛtacailadhāraṇam iti viśeṣaḥ // (14.1) Par.?
sarveṣāṃ ca samānajātibhir vivāhaḥ // (15.1) Par.?
svapitṛvittānuharaṇaṃ ca // (16.1) Par.?
saṃkare jātayas tvetāḥ pitṛmātṛpradarśitāḥ / (17.1) Par.?
pracchannā vā prakāśā vā veditavyāḥ svakarmabhiḥ // (17.2) Par.?
brāhmaṇārthe gavārthe vā dehatyāgo 'nupaskṛtaḥ / (18.1) Par.?
strībālādyavapattau ca bāhyānāṃ siddhikāraṇam // (18.2) Par.?
Duration=0.084974050521851 secs.