Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Behaviour, strīdharma, Dharmaśāstra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5393
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha strīṇāṃ dharmāḥ // (1.1) Par.?
bhartuḥ samānavratacāritvam // (2.1) Par.?
śvaśrūśvaśuragurudevatātithipūjanam // (3.1) Par.?
susaṃskṛtopaskaratā // (4.1) Par.?
amuktahastatā // (5.1) Par.?
suguptabhāṇḍatā // (6.1) Par.?
mūlakriyāsvanabhiratiḥ // (7.1) Par.?
maṅgalācāratatparatā // (8.1) Par.?
bhartari pravasite 'pratikarmakriyā // (9.1) Par.?
paragṛheṣvanabhigamanam // (10.1) Par.?
dvāradeśagavākṣeṣvanavasthānam // (11.1) Par.?
sarvakarmasvasvatantratā // (12.1) Par.?
bālyayauvanavārddhakeṣvapi pitṛbhartṛputrādhīnatā // (13.1) Par.?
mṛte bhartari brahmacaryaṃ tadanvārohaṇaṃ vā // (14.1) Par.?
nāsti strīṇāṃ pṛthagyajño na vrataṃ nāpyupoṣitam / (15.1) Par.?
patiṃ śuśrūṣate yat tu tena svarge mahīyate // (15.2) Par.?
patyau jīvati yā yoṣid upavāsavrataṃ caret / (16.1) Par.?
āyuḥ sā harate bhartur narakaṃ caiva gacchati // (16.2) Par.?
mṛte bhartari sādhvī strī brahmacarye vyavasthitā / (17.1) Par.?
svargaṃ gacchatyaputrāpi yathā te brahmacāriṇaḥ // (17.2) Par.?
Duration=0.076124906539917 secs.