Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Dharmaśāstra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7420
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
satatam āditye 'hni śrāddhaṃ kurvann ārogyam āpnoti // (1.1) Par.?
saubhāgyaṃ cāndre // (2.1) Par.?
samaravijayaṃ kauje // (3.1) Par.?
sarvān kāmān baudhe // (4.1) Par.?
vidyām abhīṣṭāṃ jaive // (5.1) Par.?
dhanaṃ śaukre // (6.1) Par.?
jīvitaṃ śanaiścare // (7.1) Par.?
svargaṃ kṛttikāsu // (8.1) Par.?
apatyaṃ rohiṇīṣu // (9.1) Par.?
brahmavarcasyaṃ saumye // (10.1) Par.?
karmasiddhiṃ raudre // (11.1) Par.?
bhuvaṃ punarvasau // (12.1) Par.?
puṣṭiṃ puṣye // (13.1) Par.?
śriyaṃ sārpe // (14.1) Par.?
sarvān kāmān paitrye // (15.1) Par.?
saubhāgyaṃ bhāgye // (16.1) Par.?
dhanam āryamaṇe // (17.1) Par.?
jñātiśraiṣṭhyaṃ haste // (18.1) Par.?
rūpavataḥ sutāṃs tvāṣṭre // (19.1) Par.?
vāṇijyasiddhiṃ svātau // (20.1) Par.?
kanakaṃ viśākhāsu // (21.1) Par.?
mitrāṇi maitre // (22.1) Par.?
rājyaṃ śākre // (23.1) Par.?
kṛṣiṃ mūle // (24.1) Par.?
samudrayānasiddhim āpye // (25.1) Par.?
sarvān kāmān vaiśvadeve // (26.1) Par.?
śraiṣṭhyam abhijiti // (27.1) Par.?
sarvān kāmān śravaṇe // (28.1) Par.?
lavaṇaṃ vāsave // (29.1) Par.?
ārogyaṃ vāruṇe // (30.1) Par.?
kupyadravyam āje // (31.1) Par.?
gṛham āhirbudhnye // (32.1) Par.?
gāḥ pauṣṇe // (33.1) Par.?
turaṅgamān āśvine // (34.1) Par.?
jīvitaṃ yāmye // (35.1) Par.?
gṛhaṃ surūpāḥ striyaḥ pratipadi // (36.1) Par.?
kanyāṃ varadāṃ dvitīyāyām // (37.1) Par.?
sarvān kāmāṃs tṛtīyāyām // (38.1) Par.?
paśūṃścaturthyām // (39.1) Par.?
surūpān sutān pañcamyām // (40.1) Par.?
dyūtavijayaṃ ṣaṣṭhyām // (41.1) Par.?
kṛṣiṃ saptamyām // (42.1) Par.?
vāṇijyam aṣṭamyām // (43.1) Par.?
paśūn navamyām // (44.1) Par.?
vājino daśamyām // (45.1) Par.?
putrān brahmavarcasvina ekādaśyām // (46.1) Par.?
kanakarajataṃ dvādaśyām // (47.1) Par.?
saubhāgyaṃ trayodaśyām // (48.1) Par.?
sarvān kāmān pañcadaśyām // (49.1) Par.?
śastrahatānāṃ śrāddhakarmaṇi caturdaśī śastā // (50.1) Par.?
api pitṛgīte gāthe bhavataḥ // (51.1) Par.?
api jāyeta so 'smākaṃ kule kaścin narottamaḥ / (52.1) Par.?
prāvṛṭkāle 'site pakṣe trayodaśyāṃ samāhitaḥ // (52.2) Par.?
madhūtkaṭena yaḥ śrāddhaṃ pāyasena samācaret / (53.1) Par.?
kārttikaṃ sakalaṃ māsaṃ prākchāye kuñjarasya ca // (53.2) Par.?
Duration=0.18757104873657 secs.