Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Dharmaśāstra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7421
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha na naktaṃ gṛhītenodakena śrāddhaṃ kuryāt // (1.1) Par.?
kuśābhāve kuśasthāne kāśān dūrvāṃ vā dadyāt // (2.1) Par.?
vāso 'rthe kārpāsotthaṃ sūtram // (3.1) Par.?
daśāṃ visarjayet yadyapyahatavastrajā syāt // (4.1) Par.?
ugragandhīnyagandhīni kaṇṭakijāni ca puṣpāṇi // (5.1) Par.?
śuklāni sugandhīni kaṇṭakijānyapi jalajāni raktānyapi dadyāt // (6.1) Par.?
vasāṃ medaṃ ca dīpārthe na dadyāt // (7.1) Par.?
ghṛtaṃ tailaṃ vā dadyāt // (8.1) Par.?
jīvajaṃ sarvaṃ dhūpārthe na dadyāt // (9.1) Par.?
madhughṛtasaṃyuktaṃ gugguluṃ dadyāt // (10.1) Par.?
candanakuṅkumakarpūrāgarupadmakānyanulepanārthe // (11.1) Par.?
na pratyakṣalavaṇaṃ dadyāt // (12.1) Par.?
hastena ca ghṛtavyañjanādi // (13.1) Par.?
taijasāni pātrāṇi dadyāt // (14.1) Par.?
viśeṣato rājatāni // (15.1) Par.?
khaḍgakutapakṛṣṇājinatilasiddhārthakākṣatāni ca pavitrāṇi rakṣoghnāni ca nidadhyāt // (16.1) Par.?
pippalīmukundakabhūstṛṇaśigrusarṣapasurasāsarjakasuvarcalakūśmāṇḍālābuvārtākapālakyopodakītaṇḍulīyakakusumbhapiṇḍālukamahiṣīkṣīrāṇi varjayet // (17.1) Par.?
rājamāṣamasūraparyuṣitakṛtalavaṇāni ca // (18.1) Par.?
kopaṃ pariharet // (19.1) Par.?
nāśru pātayet // (20.1) Par.?
na tvarāṃ kuryāt // (21.1) Par.?
ghṛtādidāne taijasāni pātrāṇi khaḍgapātrāṇi phalgupātrāṇi ca praśastāni // (22.1) Par.?
atra ca śloko bhavati // (23.1) Par.?
sauvarṇarājatābhyāṃ ca khaḍgenaudumbareṇa vā / (24.1) Par.?
dattam akṣayyatāṃ yāti phalgupātreṇa cāpyatha // (24.2) Par.?
Duration=0.10548400878906 secs.