Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): study, śiṣya, adhyāya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8194
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śrāvaṇādi vārṣikaṃ proṣṭhapadīṃ vopākṛtyādhīyīta chandāṃsi // (1.1) Par.?
ardhapañcamān māsān pañca dakṣiṇāyanaṃ vā // (2.1) Par.?
brahmacāryutsṛṣṭalomā na māṃsaṃ bhuñjīta // (3.1) Par.?
dvaimāsyo vā niyamaḥ // (4.1) Par.?
nādhīyīta vāyau divā pāṃsuhare // (5.1) Par.?
karṇaśrāviṇi naktam // (6.1) Par.?
vāṇabherīmṛdaṅgagartārtaśabdeṣu // (7.1) Par.?
śvaśṛgālagardabhasaṃhrāde // (8.1) Par.?
rohitendradhanurnīhāreṣu // (9.1) Par.?
abhradarśane cāpartau // (10.1) Par.?
mūtrita uccārite // (11.1) Par.?
niśāyāṃ saṃdhyodakeṣu // (12.1) Par.?
varṣati ca // (13.1) Par.?
eke valīkasaṃtānām // (14.1) Par.?
ācāryapariveṣaṇe // (15.1) Par.?
jyotiṣoś ca // (16.1) Par.?
bhīto yānasthaḥ śayānaḥ prauḍhapādaḥ // (17.1) Par.?
śmaśānagrāmāntamahāpathāśauceṣu // (18.1) Par.?
pūtigandhāntaḥśavadivākīrtyaśūdrasaṃnidhāne // (19.1) Par.?
bhuktake codgāre // (20.1) Par.?
ṛgyajuṣaṃ ca sāmaśabdo yāvat // (21.1) Par.?
ākālikā nirghātabhūmikamparāhudarśanolkāḥ // (22.1) Par.?
stanayitnuvarṣavidyutaś ca prāduṣkṛtāgniṣu // (23.1) Par.?
ahar ṛtau // (24.1) Par.?
vidyuti naktaṃ cāpararātrāt // (25.1) Par.?
tribhāgādipravṛttau sarvam // (26.1) Par.?
ulkā vidyutsametyekeṣām // (27.1) Par.?
stanayitnur aparāhṇe // (28.1) Par.?
api pradoṣe // (29.1) Par.?
sarvaṃ naktam ārdharātrāt // (30.1) Par.?
ahaś cet sajyotiḥ // (31.1) Par.?
viṣayasthe ca rājñi prete // (32.1) Par.?
viproṣya cānyonyena saha // (33.1) Par.?
saṃkulopāhitavedasamāptichardiśrāddhamanuṣyayajñabhojaneṣv ahorātram // (34.1) Par.?
amāvāsyāyāṃ ca // (35.1) Par.?
dvyahaṃ vā // (36.1) Par.?
kārtikī phālgunyāṣāḍhī paurṇamāsī // (37.1) Par.?
tisro 'ṣṭakās trirātram // (38.1) Par.?
antyām eke // (39.1) Par.?
abhito vārṣikam // (40.1) Par.?
sarve varṣāvidyutstanayitnusaṃnipāte // (41.1) Par.?
prasyandini // (42.1) Par.?
ūrdhvaṃ bhojanād utsave // (43.1) Par.?
prādhītasya ca niśāyāṃ caturmuhūrtam // (44.1) Par.?
nityam eke nagare // (45.1) Par.?
mānasam apyaśuciḥ // (46.1) Par.?
śrāddhinām ākālikam // (47.1) Par.?
akṛtānnaśrāddhikasaṃyoge 'pi // (48.1) Par.?
pratividyaṃ ca yān smaranti // (49.1) Par.?
Duration=0.089630126953125 secs.