Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): annaprāśana, prāśanakarman, nāmakaraṇa, nāmakarman

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 895
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
nāmakaraṇa
evam eva daśamyāṃ kṛtvā pitā mātā ca putrasya nāma dadhyātāṃ ghoṣavad ādyantarantasthaṃ dīrghābhiniṣṭānāntaṃ kṛtaṃ na taddhitaṃ dvyakṣaraṃ caturakṣaraṃ vā tyaktvā pitur nāmadheyāt nakṣatradevateṣṭanāmāno vā // (1) Par.?
evam
indecl.
eva
indecl.
daśamī
l.s.f.
kṛ,
Abs., indecl.
pitṛ
n.s.m.
mātṛ
n.s.f.
ca
indecl.
putra
g.s.m.
nāman
ac.s.n.
dhā
3. du., Pre. opt.
root
ghoṣavat
ac.s.n.
ādi
comp.
∞ antar
indecl.
∞ antastha
ac.s.n.
dīrgha
comp.
∞ abhiniṣṭāna
comp.
∞ anta
ac.s.n.
kṛt
ac.s.m.
na
indecl.
taddhita
ac.s.m.
dvi
comp.
∞ akṣara
ac.s.n.
catur
comp.
∞ akṣara
ac.s.n.

indecl.
tyaj
Abs., indecl.
pitṛ
g.s.m.
nāmadheya
ab.s.n.
∞ devatā
comp.
∞ iṣ
PPP, comp.
∞ nāman
n.p.m.
.
indecl.
dvināmā tu brāhmaṇaḥ // (2) Par.?
dvi
comp.
∞ nāman
n.s.m.
root
tu
indecl.
nāmaiva kanyāyāḥ akāravyavadhānam ākārāntam ayugmākṣaraṃ nadīnakṣatracandrasūryapūṣadevadattarakṣitāvarjam // (3) Par.?
nāman
n.s.n.
∞ eva
indecl.
kanyā
g.s.f.
akāra
comp.
∞ vyavadhāna
n.s.n.
root
ākāra
comp.
∞ anta
n.s.n.
ayugma
comp.
∞ akṣara
n.s.n.
nadī
comp.
∞ nakṣatra
comp.
∞ candra
comp.
∞ sūrya
comp.
∞ pūṣan
comp.
∞ devadatta
comp.
∞ rakṣitā
comp.
∞ varja.
n.s.n.
navanītena pāṇī pralipya somasya tvā dyumnenety enamabhimṛśet // (4) Par.?
navanīta
i.s.n.
pāṇi
ac.d.m.
pralip,
Abs., indecl.
soma
g.s.m.
tvad
ac.s.a.
dyumna
i.s.n.
∞ iti,
indecl.
enad
ac.s.m.
∞ abhimṛś.
3. sg., Pre. opt.
root
sarveṣu kumārakarmasv āgneyaḥ sthālīpākaḥ prājāpatyo vā // (5) Par.?
sarva
l.p.n.
kumāra
comp.
∞ karman
l.p.n.
āgneya
n.s.m.
root
.
indecl.
sarvatrānādeśe 'gniḥ puṃsām aryamā strīṇām // (6) Par.?
sarvatra
indecl.
∞ anādeśa
l.s.m.
agni
n.s.m.
puṃs,
g.p.m.
root
aryaman
n.s.m.
strī.
g.p.f.
saṃvatsaraṃ mātāpitarau na māṃsam aśnīyātām // (7) Par.?
mātā
comp.
∞ pitṛ
n.d.m.
na
indecl.
māṃsa
ac.s.n.
.
3. du., Pre. opt.
root
dantodgamana
putrasya jātadante yajetāgniṃ gavā paśunā vā // (8) Par.?
putra
g.s.m.
jan
PPP, comp.
∞ danta
l.s.m.
yaj
3. sg., Pre. opt.
root
∞ agni
ac.s.m.
go
i.s.m.
paśu
i.s.m.
.
indecl.
viproṣitaḥ pratyetya putrasya mūrdhānaṃ trir ājighret paśūnāṃ tvā hiṃkāreṇābhijighrāmīti // (9) Par.?
vipravas
PPP, n.s.m.
pratye,
Abs., indecl.
putra
g.s.m.
mūrdhan
ac.s.m.
tris
indecl.
āghrā.
3. sg., Pre. opt.
root
paśu
g.p.m.
tvad
ac.s.a.
hiṃkāra
i.s.m.
∞ abhighrā
1. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
jātakarmavaddhastāṅguliṃ praveṣṭya tenāsya karṇāv ājapet // (10) Par.?
∞ vat
indecl.
∞ hasta
comp.
∞ aṅguli
ac.s.f.
praveṣṭay,
Abs., indecl.
tad
i.s.m.
∞ idam
g.s.m.
karṇa
ac.d.m.
ājap.
3. sg., Pre. opt.
root
athainamabhimantrayate aśmā bhaveti // (11) Par.?
atha
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
∞ abhimantray.
3. sg., Pre. ind.
root
aśman
n.s.m.
bhū
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
annaprāśana
agnidhanvantarī putravratī chāgameṣābhyām iṣṭvā dīrghāṇāṃ vyāhṛtibhiḥ kumāraṃ catuḥ prāśayet / (12.1) Par.?
agni
comp.
∞ dhanvantari
ac.d.m.
putra
comp.
∞ vratin
n.s.m.
chāga
comp.
∞ meṣa
i.d.m.
yaj,
Abs., indecl.
dīrgha
g.p.m.
vyāhṛti
i.p.f.
kumāra
ac.s.m.
catur
ac.s.n.
prāśay.
3. sg., Pre. opt.
root
→ āyus (12.2) [orphan]
āyurdā deveti ca // (12.2) Par.?
āyus
comp.
← prāśay (12.1) [orphan]
∞ 
n.s.m.
deva
v.s.m.
∞ iti.
indecl.
ca.
indecl.
sāmānyaniyamāḥ
kumārakarmāṇi śukla udagayane puṇye nakṣatre navamīvarjam / (13.1) Par.?
kumāra
comp.
∞ karman
ac.p.n.
śukla
l.s.m.
root
udagayana
l.s.n.
puṇya
l.s.n.
nakṣatra
l.s.n.
navamī
comp.
∞ varjam.
indecl.
sarva ṛtavo vivāhe 'māghacaitrau māsau parihāpyottaraṃ ca naidāgham // (13.2) Par.?
sarva
n.p.m.
ṛtu
n.p.m.
vivāha
l.s.m.
root
a
indecl.
∞ māgha
comp.
∞ caitra
ac.d.m.
māsa
ac.d.m.
parihāpay
Abs., indecl.
∞ uttara
ac.s.m.
ca
indecl.
naidāgha.
ac.s.m.
anvārambhayitvā havanam // (14) Par.?
anvārambhay
Abs., indecl.
havana.
ac.s.n.
root
Duration=0.16517996788025 secs.