Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): animal sacrifice, paśubandha, aṣṭakā

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13522
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
definition of the aṣṭakā
aṣṭakā rātridevatā // (1) Par.?
rātri
comp.
∞ devatā.
n.s.f.
root
puṣṭikarma // (2) Par.?
∞ karman.
n.s.n.
root
āgneyī pitryā vā prājāpatyartudevatā vaiśvadevīti devatāvicārāḥ // (3) Par.?
āgneya
n.s.f.
pitrya
n.s.f.

indecl.
∞ ṛtu
comp.
∞ devatā
n.s.f.
∞ iti.
indecl.
devatā
comp.
∞ vicāra.
n.p.m.
root
caturaṣṭako hemantaḥ // (4) Par.?
catur
comp.
∞ aṣṭakā
n.s.m.
root
hemanta.
n.s.m.
tāḥ sarvāḥ samāṃsāś cikīrṣet // (5) Par.?
tad
ac.p.f.
sarva
ac.p.f.
sa
indecl.
∞ māṃsa
ac.p.f.
cikīrṣ.
3. sg., Pre. opt.
→ iti (6.0) [mark]
← kautsa (6.0) [orphan]
iti kautsaḥ // (6) Par.?
iti
indecl.
← cikīrṣ (5.0) [mark]
kautsa.
n.s.m.
root
→ cikīrṣ (5.0) [orphan]
tryaṣṭaka ity audgāhamāniḥ // (7) Par.?
tri
comp.
∞ aṣṭakā.
n.s.m.
iti
indecl.
audgāhamāni.
n.s.m.
root
→ vārkakhaṇḍi (8.0) [conj]
tathā gautamavārkakhaṇḍī // (8) Par.?
tathā
indecl.
gautama
comp.
∞ vārkakhaṇḍi.
n.d.m.
← audgāhamāni (7.0) [conj]
yordhvam āgrahāyaṇyās tāmisrāṣṭamī tām apūpāṣṭakety ācakṣate // (9) Par.?
yad
n.s.f.
∞ ūrdhvam
indecl.
∞ aṣṭamī,
n.s.f.
tad
ac.s.f.
∞ iti,
indecl.
ācakṣ.
3. pl., Pre. ind.
root
sthālīpākāvṛtā taṇḍulān upaskṛtya caruṃ śrapayati // (10) Par.?
∞ āvṛt
i.s.f.
upaskṛ,
Abs., indecl.
caru
ac.s.m.
śrapay.
3. sg., Pre. ind.
root
→ apūpa (11.0) [conj]
aṣṭau cāpūpān kapāle 'parivartayan // (11) Par.?
aṣṭan
ac.p.m.
ca
indecl.
∞ apūpa
ac.p.m.
→ kapāla (12.0) [orphan]
← śrapay (10.0) [conj]
kapāla
l.s.m.
a
indecl.
∞ parivartay,
Pre. ind., n.s.m.
ekakapālān // (12) Par.?
eka
comp.
∞ kapāla,
ac.p.m.
← apūpa (11.0) [orphan]
amantrān ity audgāhamāniḥ // (13) Par.?
amantra,
ac.p.m.
→ pramāṇa (14.0) [conj]
iti
indecl.
audgāhamāni.
n.s.m.
root
traiyambakapramāṇān // (14) Par.?
∞ pramāṇa.
ac.p.m.
← amantra (13.0) [conj]
śṛtān abhighāryodagudvāsya pratyabhighārayet // (15) Par.?
śrī
PPP, ac.p.m.
abhighāray
Abs., indecl.
∞ udañc
ac.s.n.
∞ udvāsay
Abs., indecl.
pratyabhighāray.
3. sg., Pre. opt.
root
sthālīpākāvṛtāvadāya caroś cāpūpānāṃ cāṣṭakāyai svāheti juhoti // (16) Par.?
∞ āvṛt
i.s.f.
∞ avado,
Abs., indecl.
caru
g.s.m.
ca
indecl.
∞ apūpa
g.p.m.
ca
indecl.
∞ aṣṭakā
d.s.f.
svāhā
indecl.
∞ iti,
indecl.
hu.
3. sg., Pre. ind.
root
sthālīpākāvṛtānyat // (17) Par.?
∞ āvṛt
i.s.f.
root
∞ anya.
n.s.n.
sacrificing a cow during the second aṣṭakā
taiṣyā ūrdhvam aṣṭamyāṃ gauḥ // (18) Par.?
taiṣī
g.s.f.
ūrdhvam
indecl.
aṣṭamī
l.s.f.
root
go.
n.s.f.
tāṃ sandhivelāsamīpaṃ purastād agner avasthāpyopasthitāyāṃ juhuyād yat paśavaḥ pra dhyāyateti // (19) Par.?
tad
ac.s.f.
∞ samīpa
ac.s.n.
purastāt
indecl.
agni
ab.s.m.
avasthāpay
Abs., indecl.
∞ upasthā
PPP, l.s.f.
hu.
3. sg., Pre. opt.
root
yad
ac.s.n.
paśu
v.p.m.
pra
indecl.
dhyā
2. pl., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
hutvā cānumantrayetānu tvā mātā manyatām iti // (20) Par.?
hu,
Abs., indecl.
ca
indecl.
∞ anumantray
3. sg., Pre. opt.
root
∞ anu
indecl.
tvad
ac.s.a.
mātṛ
n.s.f.
man
3. sg., Pre. imp.
iti.
indecl.
yavamatībhir adbhiḥ prokṣed aṣṭakāyai tvā juṣṭāṃ prokṣāmīti // (21) Par.?
yavamat
i.p.f.
ap
i.p.f.
prokṣ.
3. sg., Pre. opt.
root
tvad
ac.s.a.
juṣ
PPP, ac.s.f.
prokṣ
1. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
ulmukena pariharet pari vājapatiḥ kavir iti // (22) Par.?
ulmuka
i.s.n.
parihṛ.
3. sg., Pre. opt.
root
pari
indecl.
vāja
comp.
∞ pati
n.s.m.
kavi
n.s.m.
iti.
indecl.
apaḥ pānāya dadyāt // (23) Par.?
ap
ac.p.f.
pāna
d.s.n.
.
3. sg., Pre. opt.
root
pītaśeṣam adhastāt paśor avasiñced āttam devebhyo havir iti // (24) Par.?

PPP, comp.
∞ śeṣa
ac.s.m.
adhastāt
indecl.
paśu
g.s.m.
avasic.
3. sg., Pre. opt.
root
ādā
PPP, n.s.n.
deva
ab.p.m.
havis
n.s.n.
iti.
indecl.
athainām udag utsṛpya saṃjñapayanti // (25) Par.?
atha
indecl.
∞ enad
ac.s.f.
udañc
ac.s.n.
utsṛp,
Abs., indecl.
saṃjñapay,
3. pl., Pre. ind.
root
prākśirasam udakpadīṃ devadevatye // (26) Par.?
prāñc
comp.
∞ śiras
ac.s.f.
root
→ śiras (27.0) [conj]
udakpada
ac.s.f.
deva
comp.
∞ devatya,
l.s.n.
dakṣiṇāśirasaṃ pratyakpadīṃ pitṛdevatye // (27) Par.?
∞ śiras
ac.s.f.
← śiras (26.0) [conj]
pitṛ
comp.
∞ devatya.
l.s.n.
saṃjñaptāyāṃ juhuyād yat paśur māyum akṛteti // (28) Par.?
saṃjñapay
PPP, l.s.f.
hu.
3. sg., Pre. opt.
root
yat
indecl.
paśu
n.s.m.
māyu
ac.s.m.
kṛ
3. sg., root aor.
∞ iti.
indecl.
patnī codakam ādāya paśoḥ sarvāṇi srotāṃsi prakṣālayet // (29) Par.?
patnī
n.s.f.
ca
indecl.
∞ udaka
ac.s.n.
ādā,
Abs., indecl.
paśu
g.s.m.
sarva
ac.p.n.
srotas
ac.p.n.
prakṣālay.
3. sg., Pre. opt.
root
agreṇa nābhiṃ pavitre antardhāyānulomam ākṛtya vapām uddharanti // (30) Par.?
agreṇa
indecl.
nābhi
ac.s.f.
pavitra
ac.d.n.
antardhā
Abs., indecl.
∞ anuloma
ac.s.n.
ākṛt,
Abs., indecl.
vapā
ac.s.f.
uddhṛ.
3. pl., Pre. ind.
root
tāṃ śākhāviśākhayoḥ kāṣṭhayor avasajyābhyukṣya śrapayet // (31) Par.?
tad
ac.s.f.
∞ viśākha
l.d.n.
avasañj
Abs., indecl.
∞ abhyukṣ
Abs., indecl.
śrapay.
3. sg., Pre. opt.
root
praścyutitāyāṃ viśasateti brūyāt // (32) Par.?
praścut,
PPP, l.s.f.
viśas
2. pl., Pre. imp.
→ gam (33.0) [advcl:fin]
∞ iti,
indecl.
brū,
3. sg., Pre. opt.
root
yathā na prāg agner bhūmiṃ śoṇitaṃ gacchet // (33) Par.?
yathā
indecl.
na
indecl.
prāk
indecl.
agni
g.s.m.
bhūmi
ac.s.f.
śoṇita
n.s.n.
gam.
3. sg., Pre. opt.
← viśas (32.0) [advcl]
śṛtām abhighāryodag udvāsya pratyabhighārayet // (34) Par.?
śrī
PPP, ac.s.f.
abhighāray
Abs., indecl.
∞ udañc
ac.s.n.
udvāsay,
Abs., indecl.
pratyabhighāray.
3. sg., Pre. opt.
root
sthālīpākāvṛtā vapām avadāya sviṣṭakṛdāvṛtā vāṣṭakāyai svāheti juhoti // (35) Par.?
∞ āvṛt
i.s.f.
vapā
ac.s.f.
avado,
Abs., indecl.
∞ āvṛt
i.s.f.

indecl.
∞ aṣṭakā
d.s.f.
svāhā
indecl.
∞ iti,
indecl.
hu.
3. sg., Pre. ind.
root
sthālīpākāvṛtānyat sthālīpākāvṛtānyat // (36) Par.?
∞ āvṛt
i.s.f.
root
∞ anya.
n.s.n.
∞ āvṛt
i.s.f.
root
∞ anya.
n.s.n.
Duration=0.10716605186462 secs.