Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1091
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
tataḥ prabhāte vimale kṛtāhnikam ariṃdamau / (1.1) Par.?
viśvāmitraṃ puraskṛtya nadyās tīram upāgatau // (1.2) Par.?
te ca sarve mahātmāno munayaḥ saṃśitavratāḥ / (2.1) Par.?
upasthāpya śubhāṃ nāvaṃ viśvāmitram athābruvan // (2.2) Par.?
ārohatu bhavān nāvaṃ rājaputrapuraskṛtaḥ / (3.1) Par.?
ariṣṭaṃ gaccha panthānaṃ mā bhūt kālasya paryayaḥ // (3.2) Par.?
viśvāmitras tathety uktvā tān ṛṣīn abhipūjya ca / (4.1) Par.?
tatāra sahitas tābhyāṃ saritaṃ sāgaraṃ gamām // (4.2) Par.?
atha rāmaḥ sarinmadhye papraccha munipuṃgavam / (5.1) Par.?
vāriṇo bhidyamānasya kim ayaṃ tumulo dhvaniḥ // (5.2) Par.?
rāghavasya vacaḥ śrutvā kautūhalasamanvitam / (6.1) Par.?
kathayāmāsa dharmātmā tasya śabdasya niścayam // (6.2) Par.?
kailāsaparvate rāma manasā nirmitaṃ saraḥ / (7.1) Par.?
brahmaṇā naraśārdūla tenedaṃ mānasaṃ saraḥ // (7.2) Par.?
tasmāt susrāva sarasaḥ sāyodhyām upagūhate / (8.1) Par.?
saraḥpravṛttā sarayūḥ puṇyā brahmasaraścyutā // (8.2) Par.?
tasyāyam atulaḥ śabdo jāhnavīm abhivartate / (9.1) Par.?
vārisaṃkṣobhajo rāma praṇāmaṃ niyataḥ kuru // (9.2) Par.?
tābhyāṃ tu tāv ubhau kṛtvā praṇāmam atidhārmikau / (10.1) Par.?
tīraṃ dakṣiṇam āsādya jagmatur laghuvikramau // (10.2) Par.?
sa vanaṃ ghorasaṃkāśaṃ dṛṣṭvā nṛpavarātmajaḥ / (11.1) Par.?
aviprahatam aikṣvākaḥ papraccha munipuṃgavam // (11.2) Par.?
aho vanam idaṃ durgaṃ jhillikāgaṇanāditam / (12.1) Par.?
bhairavaiḥ śvāpadaiḥ kīrṇaṃ śakuntair dāruṇāravaiḥ // (12.2) Par.?
nānāprakāraiḥ śakunair vāśyadbhir bhairavasvanaiḥ / (13.1) Par.?
siṃhavyāghravarāhaiś ca vāraṇaiś cāpi śobhitam // (13.2) Par.?
dhavāśvakarṇakakubhair bilvatindukapāṭalaiḥ / (14.1) Par.?
saṃkīrṇaṃ badarībhiś ca kiṃ nv idaṃ dāruṇaṃ vanam // (14.2) Par.?
tam uvāca mahātejā viśvāmitro mahāmuniḥ / (15.1) Par.?
śrūyatāṃ vatsa kākutstha yasyaitad dāruṇaṃ vanam // (15.2) Par.?
etau janapadau sphītau pūrvam āstāṃ narottama / (16.1) Par.?
maladāś ca karūṣāś ca devanirmāṇanirmitau // (16.2) Par.?
purā vṛtravadhe rāma malena samabhiplutam / (17.1) Par.?
kṣudhā caiva sahasrākṣaṃ brahmahatyā yadāviśat // (17.2) Par.?
tam indraṃ snāpayan devā ṛṣayaś ca tapodhanāḥ / (18.1) Par.?
kalaśaiḥ snāpayāmāsur malaṃ cāsya pramocayan // (18.2) Par.?
iha bhūmyāṃ malaṃ dattvā dattvā kāruṣam eva ca / (19.1) Par.?
śarīrajaṃ mahendrasya tato harṣaṃ prapedire // (19.2) Par.?
nirmalo niṣkarūṣaś ca śucir indro yadābhavat / (20.1) Par.?
dadau deśasya suprīto varaṃ prabhur anuttamam // (20.2) Par.?
imau janapadau sphītau khyātiṃ loke gamiṣyataḥ / (21.1) Par.?
maladāś ca karūṣāś ca mamāṅgamaladhāriṇau // (21.2) Par.?
sādhu sādhv iti taṃ devāḥ pākaśāsanam abruvan / (22.1) Par.?
deśasya pūjāṃ tāṃ dṛṣṭvā kṛtāṃ śakreṇa dhīmatā // (22.2) Par.?
etau janapadau sphītau dīrghakālam ariṃdama / (23.1) Par.?
maladāś ca karūṣāś ca muditau dhanadhānyataḥ // (23.2) Par.?
kasyacit tv atha kālasya yakṣī vai kāmarūpiṇī / (24.1) Par.?
balaṃ nāgasahasrasya dhārayantī tadā hy abhūt // (24.2) Par.?
tāṭakā nāma bhadraṃ te bhāryā sundasya dhīmataḥ / (25.1) Par.?
mārīco rākṣasaḥ putro yasyāḥ śakraparākramaḥ // (25.2) Par.?
imau janapadau nityaṃ vināśayati rāghava / (26.1) Par.?
maladāṃś ca karūṣāṃś ca tāṭakā duṣṭacāriṇī // (26.2) Par.?
seyaṃ panthānam āvārya vasaty atyardhayojane / (27.1) Par.?
ata eva ca gantavyaṃ tāṭakāyā vanaṃ yataḥ // (27.2) Par.?
svabāhubalam āśritya jahīmāṃ duṣṭacāriṇīm / (28.1) Par.?
manniyogād imaṃ deśaṃ kuru niṣkaṇṭakaṃ punaḥ // (28.2) Par.?
na hi kaścid imaṃ deśaṃ śaknoty āgantum īdṛśam / (29.1) Par.?
yakṣiṇyā ghorayā rāma utsāditam asahyayā // (29.2) Par.?
etat te sarvam ākhyātaṃ yathaitad dāruṇaṃ vanam / (30.1) Par.?
yakṣyā cotsāditaṃ sarvam adyāpi na nivartate // (30.2) Par.?
Duration=0.25730991363525 secs.