Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1084
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
putratvaṃ tu gate viṣṇau rājñas tasya mahātmanaḥ / (1.1) Par.?
uvāca devatāḥ sarvāḥ svayambhūr bhagavān idam // (1.2) Par.?
satyasaṃdhasya vīrasya sarveṣāṃ no hitaiṣiṇaḥ / (2.1) Par.?
viṣṇoḥ sahāyān balinaḥ sṛjadhvaṃ kāmarūpiṇaḥ // (2.2) Par.?
māyāvidaś ca śūrāṃś ca vāyuvegasamāñjave / (3.1) Par.?
nayajñān buddhisampannān viṣṇutulyaparākramān // (3.2) Par.?
asaṃhāryān upāyajñān divyasaṃhananānvitān / (4.1) Par.?
sarvāstraguṇasampannān amṛtaprāśanān iva // (4.2) Par.?
apsaraḥsu ca mukhyāsu gandharvīṇāṃ tanūṣu ca / (5.1) Par.?
yakṣapannagakanyāsu ṛkṣavidyādharīṣu ca // (5.2) Par.?
kiṃnarīṇāṃ ca gātreṣu vānarīṇāṃ tanūṣu ca / (6.1) Par.?
sṛjadhvaṃ harirūpeṇa putrāṃs tulyaparākramān // (6.2) Par.?
te tathoktā bhagavatā tat pratiśrutya śāsanam / (7.1) Par.?
janayāmāsur evaṃ te putrān vānararūpiṇaḥ // (7.2) Par.?
ṛṣayaś ca mahātmānaḥ siddhavidyādharoragāḥ / (8.1) Par.?
cāraṇāś ca sutān vīrān sasṛjur vanacāriṇaḥ // (8.2) Par.?
te sṛṣṭā bahusāhasrā daśagrīvavadhodyatāḥ / (9.1) Par.?
aprameyabalā vīrā vikrāntāḥ kāmarūpiṇaḥ // (9.2) Par.?
te gajācalasaṃkāśā vapuṣmanto mahābalāḥ / (10.1) Par.?
ṛkṣavānaragopucchāḥ kṣipram evābhijajñire // (10.2) Par.?
yasya devasya yad rūpaṃ veṣo yaś ca parākramaḥ / (11.1) Par.?
ajāyata samastena tasya tasya sutaḥ pṛthak // (11.2) Par.?
golāṅgūlīṣu cotpannāḥ kecit saṃmatavikramāḥ / (12.1) Par.?
ṛkṣīṣu ca tathā jātā vānarāḥ kiṃnarīṣu ca // (12.2) Par.?
śilāpraharaṇāḥ sarve sarve pādapayodhinaḥ / (13.1) Par.?
nakhadaṃṣṭrāyudhāḥ sarve sarve sarvāstrakovidāḥ // (13.2) Par.?
vicālayeyuḥ śailendrān bhedayeyuḥ sthirān drumān / (14.1) Par.?
kṣobhayeyuś ca vegena samudraṃ saritāṃ patim // (14.2) Par.?
dārayeyuḥ kṣitiṃ padbhyām āplaveyur mahārṇavam / (15.1) Par.?
nabhastalaṃ viśeyuś ca gṛhṇīyur api toyadān // (15.2) Par.?
gṛhṇīyur api mātaṃgān mattān pravrajato vane / (16.1) Par.?
nardamānāṃś ca nādena pātayeyur vihaṃgamān // (16.2) Par.?
īdṛśānāṃ prasūtāni harīṇāṃ kāmarūpinām / (17.1) Par.?
śataṃ śatasahasrāṇi yūthapānāṃ mahātmanām / (17.2) Par.?
babhūvur yūthapaśreṣṭhā vīrāṃś cājanayan harīn // (17.3) Par.?
anye ṛkṣavataḥ prasthān upatasthuḥ sahasraśaḥ / (18.1) Par.?
anye nānāvidhāñ śailān kānanāni ca bhejire // (18.2) Par.?
sūryaputraṃ ca sugrīvaṃ śakraputraṃ ca vālinam / (19.1) Par.?
bhrātarāv upatasthus te sarva eva harīśvarāḥ // (19.2) Par.?
tair meghavṛndācalatulyakāyair mahābalair vānarayūthapālaiḥ / (20.1) Par.?
babhūva bhūr bhīmaśarīrarūpaiḥ samāvṛtā rāmasahāyahetoḥ // (20.2) Par.?
Duration=0.068021059036255 secs.