Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1195
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
etat tu vacanaṃ śrutvā sītā rāmasya duḥkhitā / (1.1) Par.?
prasaktāśrumukhī mandam idaṃ vacanam abravīt // (1.2) Par.?
ye tvayā kīrtitā doṣā vane vastavyatāṃ prati / (2.1) Par.?
guṇān ity eva tān viddhi tava snehapuraskṛtān // (2.2) Par.?
tvayā ca saha gantavyaṃ mayā gurujanājñayā / (3.1) Par.?
tvadviyogena me rāma tyaktavyam iha jīvitam // (3.2) Par.?
na ca māṃ tvatsamīpasthām api śaknoti rāghava / (4.1) Par.?
surāṇām īśvaraḥ śakraḥ pradharṣayitum ojasā // (4.2) Par.?
patihīnā tu yā nārī na sā śakṣyati jīvitum / (5.1) Par.?
kāmam evaṃvidhaṃ rāma tvayā mama vidarśitam // (5.2) Par.?
atha cāpi mahāprājña brāhmaṇānāṃ mayā śrutam / (6.1) Par.?
purā pitṛgṛhe satyaṃ vastavyaṃ kila me vane // (6.2) Par.?
lakṣaṇibhyo dvijātibhyaḥ śrutvāhaṃ vacanaṃ gṛhe / (7.1) Par.?
vanavāsakṛtotsāhā nityam eva mahābala // (7.2) Par.?
ādeśo vanavāsasya prāptavyaḥ sa mayā kila / (8.1) Par.?
sā tvayā saha tatrāhaṃ yāsyāmi priya nānyathā // (8.2) Par.?
kṛtādeśā bhaviṣyāmi gamiṣyāmi saha tvayā / (9.1) Par.?
kālaś cāyaṃ samutpannaḥ satyavāg bhavatu dvijaḥ // (9.2) Par.?
vanavāse hi jānāmi duḥkhāni bahudhā kila / (10.1) Par.?
prāpyante niyataṃ vīra puruṣair akṛtātmabhiḥ // (10.2) Par.?
kanyayā ca pitur gehe vanavāsaḥ śruto mayā / (11.1) Par.?
bhikṣiṇyāḥ sādhuvṛttāyā mama mātur ihāgrataḥ // (11.2) Par.?
prasāditaś ca vai pūrvaṃ tvaṃ vai bahuvidhaṃ prabho / (12.1) Par.?
gamanaṃ vanavāsasya kāṅkṣitaṃ hi saha tvayā // (12.2) Par.?
kṛtakṣaṇāhaṃ bhadraṃ te gamanaṃ prati rāghava / (13.1) Par.?
vanavāsasya śūrasya caryā hi mama rocate // (13.2) Par.?
śuddhātman premabhāvāddhi bhaviṣyāmi vikalmaṣā / (14.1) Par.?
bhartāram anugacchantī bhartā hi mama daivatam // (14.2) Par.?
pretyabhāve 'pi kalyāṇaḥ saṃgamo me saha tvayā / (15.1) Par.?
śrutir hi śrūyate puṇyā brāhmaṇānāṃ yaśasvinām // (15.2) Par.?
iha loke ca pitṛbhir yā strī yasya mahāmate / (16.1) Par.?
adbhir dattā svadharmeṇa pretyabhāve 'pi tasya sā // (16.2) Par.?
evam asmāt svakāṃ nārīṃ suvṛttāṃ hi pativratām / (17.1) Par.?
nābhirocayase netuṃ tvaṃ māṃ keneha hetunā // (17.2) Par.?
bhaktāṃ pativratāṃ dīnāṃ māṃ samāṃ sukhaduḥkhayoḥ / (18.1) Par.?
netum arhasi kākutstha samānasukhaduḥkhinīm // (18.2) Par.?
yadi māṃ duḥkhitām evaṃ vanaṃ netuṃ na cecchasi / (19.1) Par.?
viṣam agniṃ jalaṃ vāham āsthāsye mṛtyukāraṇāt // (19.2) Par.?
evaṃ bahuvidhaṃ taṃ sā yācate gamanaṃ prati / (20.1) Par.?
nānumene mahābāhus tāṃ netuṃ vijanaṃ vanam // (20.2) Par.?
evam uktā tu sā cintāṃ maithilī samupāgatā / (21.1) Par.?
snāpayantīva gām uṣṇair aśrubhir nayanacyutaiḥ // (21.2) Par.?
cintayantīṃ tathā tāṃ tu nivartayitum ātmavān / (22.1) Par.?
krodhāviṣṭāṃ tu vaidehīṃ kākutstho bahv asāntvayat // (22.2) Par.?
Duration=0.10876703262329 secs.