Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1254
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
evaṃ tu kruddhayā rājā rāmamātrā saśokayā / (1.1) Par.?
śrāvitaḥ paruṣaṃ vākyaṃ cintayāmāsa duḥkhitaḥ // (1.2) Par.?
tasya cintayamānasya pratyabhāt karma duṣkṛtam / (2.1) Par.?
yad anena kṛtaṃ pūrvam ajñānāc chabdavedhinā // (2.2) Par.?
amanās tena śokena rāmaśokena ca prabhuḥ / (3.1) Par.?
dahyamānas tu śokābhyāṃ kausalyām āha bhūpatiḥ // (3.2) Par.?
prasādaye tvāṃ kausalye racito 'yaṃ mayāñjaliḥ / (4.1) Par.?
vatsalā cānṛśaṃsā ca tvaṃ hi nityaṃ pareṣv api // (4.2) Par.?
bhartā tu khalu nārīṇāṃ guṇavān nirguṇo 'pi vā / (5.1) Par.?
dharmaṃ vimṛśamānānāṃ pratyakṣaṃ devi daivatam // (5.2) Par.?
sā tvaṃ dharmaparā nityaṃ dṛṣṭalokaparāvarā / (6.1) Par.?
nārhase vipriyaṃ vaktuṃ duḥkhitāpi suduḥkhitam // (6.2) Par.?
tad vākyaṃ karuṇaṃ rājñaḥ śrutvā dīnasya bhāṣitam / (7.1) Par.?
kausalyā vyasṛjad bāṣpaṃ praṇālīva navodakam // (7.2) Par.?
sa mūrdhni baddhvā rudatī rājñaḥ padmam ivāñjalim / (8.1) Par.?
sambhramād abravīt trastā tvaramāṇākṣaraṃ vacaḥ // (8.2) Par.?
prasīda śirasā yāce bhūmau nipatitāsmi te / (9.1) Par.?
yācitāsmi hatā deva hantavyāhaṃ na hi tvayā // (9.2) Par.?
naiṣā hi sā strī bhavati ślāghanīyena dhīmatā / (10.1) Par.?
ubhayor lokayor vīra patyā yā saṃprasādyate // (10.2) Par.?
jānāmi dharmaṃ dharmajña tvāṃ jāne satyavādinam / (11.1) Par.?
putraśokārtayā tat tu mayā kimapi bhāṣitam // (11.2) Par.?
śoko nāśayate dhairyaṃ śoko nāśayate śrutam / (12.1) Par.?
śoko nāśayate sarvaṃ nāsti śokasamo ripuḥ // (12.2) Par.?
śayam āpatitaḥ soḍhuṃ praharo ripuhastataḥ / (13.1) Par.?
soḍhum āpatitaḥ śokaḥ susūkṣmo 'pi na śakyate // (13.2) Par.?
vanavāsāya rāmasya pañcarātro 'dya gaṇyate / (14.1) Par.?
yaḥ śokahataharṣāyāḥ pañcavarṣopamo mama // (14.2) Par.?
taṃ hi cintayamānāyāḥ śoko 'yaṃ hṛdi vardhate / (15.1) Par.?
adīnām iva vegena samudrasalilaṃ mahat // (15.2) Par.?
evaṃ hi kathayantyās tu kausalyāyāḥ śubhaṃ vacaḥ / (16.1) Par.?
mandaraśmir abhūt sūryo rajanī cābhyavartata // (16.2) Par.?
atha prahlādito vākyair devyā kausalyayā nṛpaḥ / (17.1) Par.?
śokena ca samākrānto nidrāyā vaśam eyivān // (17.2) Par.?
Duration=0.075183153152466 secs.