Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1829
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
3 parallel or similar passage(s) in this chapter
sarve te tvaritaṃ gatvā kiṣkindhāṃ vālipālitām / (1.1) Par.?
vṛkṣair ātmānam āvṛtya vyatiṣṭhan gahane vane // (1.2) Par.?
vicārya sarvato dṛṣṭiṃ kānane kānanapriyaḥ / (2.1) Par.?
sugrīvo vipulagrīvaḥ krodham āhārayad bhṛśam // (2.2) Par.?
tataḥ sa ninadaṃ ghoraṃ kṛtvā yuddhāya cāhvayat / (3.1) Par.?
parivāraiḥ parivṛto nādair bhindann ivāmbaram // (3.2) Par.?
atha bālārkasadṛśo dṛptasiṃhagatis tadā / (4.1) Par.?
dṛṣṭvā rāmaṃ kriyādakṣaṃ sugrīvo vākyam abravīt // (4.2) Par.?
harivāgurayā vyāptāṃ taptakāñcanatoraṇām / (5.1) Par.?
prāptāḥ sma dhvajayantrāḍhyāṃ kiṣkindhāṃ vālinaḥ purīm // (5.2) Par.?
pratijñā yā tvayā vīra kṛtā vālivadhe purā / (6.1) Par.?
saphalāṃ tāṃ kuru kṣipraṃ latāṃ kāla ivāgataḥ // (6.2) Par.?
evam uktas tu dharmātmā sugrīveṇa sa rāghavaḥ / (7.1) Par.?
tam athovāca sugrīvaṃ vacanaṃ śatrusūdanaḥ // (7.2) Par.?
kṛtābhijñānacihnas tvam anayā gajasāhvayā / (8.1) Par.?
viparīta ivākāśe sūryo nakṣatramālayā // (8.2) Par.?
adya vālisamutthaṃ te bhayaṃ vairaṃ ca vānara / (9.1) Par.?
ekenāhaṃ pramokṣyāmi bāṇamokṣeṇa saṃyuge // (9.2) Par.?
mama darśaya sugrīvavairiṇaṃ bhrātṛrūpiṇam / (10.1) Par.?
vālī vinihato yāvad vane pāṃsuṣu veṣṭate // (10.2) Par.?
yadi dṛṣṭipathaṃ prāpto jīvan sa vinivartate / (11.1) Par.?
tato doṣeṇa mā gacchet sadyo garhec ca mā bhavān // (11.2) Par.?
pratyakṣaṃ sapta te sālā mayā bāṇena dāritāḥ / (12.1) Par.?
tato vetsi balenādya vālinaṃ nihataṃ mayā // (12.2) Par.?
anṛtaṃ noktapūrvaṃ me vīra kṛcchre 'pi tiṣṭhatā / (13.1) Par.?
dharmalobhaparītena na ca vakṣye kathaṃcana // (13.2) Par.?
saphalāṃ ca kariṣyāmi pratijñāṃ jahi sambhramam / (14.1) Par.?
prasūtaṃ kalamaṃ kṣetre varṣeṇeva śatakratuḥ // (14.2) Par.?
tadāhvānanimittaṃ tvaṃ vālino hemamālinaḥ / (15.1) Par.?
sugrīva kuru taṃ śabdaṃ niṣpated yena vānaraḥ // (15.2) Par.?
jitakāśī jayaślāghī tvayā cādharṣitaḥ purāt / (16.1) Par.?
niṣpatiṣyaty asaṅgena vālī sa priyasaṃyugaḥ // (16.2) Par.?
ripūṇāṃ dharṣaṇaṃ śūrā marṣayanti na saṃyuge / (17.1) Par.?
jānantas tu svakaṃ vīryaṃ strīsamakṣaṃ viśeṣataḥ // (17.2) Par.?
sa tu rāmavacaḥ śrutvā sugrīvo hemapiṅgalaḥ / (18.1) Par.?
nanarda krūranādena vinirbhindann ivāmbaram // (18.2) Par.?
tasya śabdena vitrastā gāvo yānti hataprabhāḥ / (19.1) Par.?
rājadoṣaparāmṛṣṭāḥ kulastriya ivākulāḥ // (19.2) Par.?
dravanti ca mṛgāḥ śīghraṃ bhagnā iva raṇe hayāḥ / (20.1) Par.?
patanti ca khagā bhūmau kṣīṇapuṇyā iva grahāḥ // (20.2) Par.?
tataḥ sa jīmūtagaṇapraṇādo nādaṃ vyamuñcat tvarayā pratītaḥ / (21.1) Par.?
sūryātmajaḥ śauryavivṛddhatejāḥ saritpatir vānilacañcalormiḥ // (21.2) Par.?
Duration=0.073271036148071 secs.