Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1815
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
tau tu dṛṣṭvā mahātmānau bhrātarau rāmalakṣmaṇau / (1.1) Par.?
varāyudhadharau vīrau sugrīvaḥ śaṅkito 'bhavat // (1.2) Par.?
udvignahṛdayaḥ sarvā diśaḥ samavalokayan / (2.1) Par.?
na vyatiṣṭhata kasmiṃścid deśe vānarapuṃgavaḥ // (2.2) Par.?
naiva cakre manaḥ sthāne vīkṣamāṇo mahābalau / (3.1) Par.?
kapeḥ paramabhītasya cittaṃ vyavasasāda ha // (3.2) Par.?
cintayitvā sa dharmātmā vimṛśya gurulāghavam / (4.1) Par.?
sugrīvaḥ paramodvignaḥ sarvair anucaraiḥ saha // (4.2) Par.?
tataḥ sa sacivebhyas tu sugrīvaḥ plavagādhipaḥ / (5.1) Par.?
śaśaṃsa paramodvignaḥ paśyaṃs tau rāmalakṣmaṇau // (5.2) Par.?
etau vanam idaṃ durgaṃ vālipraṇihitau dhruvam / (6.1) Par.?
chadmanā cīravasanau pracarantāv ihāgatau // (6.2) Par.?
tataḥ sugrīvasacivā dṛṣṭvā paramadhanvinau / (7.1) Par.?
jagmur giritaṭāt tasmād anyac chikharam uttamam // (7.2) Par.?
te kṣipram abhigamyātha yūthapā yūthaparṣabham / (8.1) Par.?
harayo vānaraśreṣṭhaṃ parivāryopatasthire // (8.2) Par.?
ekam ekāyanagatāḥ plavamānā girer girim / (9.1) Par.?
prakampayanto vegena girīṇāṃ śikharāṇi ca // (9.2) Par.?
tataḥ śākhāmṛgāḥ sarve plavamānā mahābalāḥ / (10.1) Par.?
babhañjuś ca nagāṃs tatra puṣpitān durgasaṃśritān // (10.2) Par.?
āplavanto harivarāḥ sarvatas taṃ mahāgirim / (11.1) Par.?
mṛgamārjāraśārdūlāṃs trāsayanto yayus tadā // (11.2) Par.?
tataḥ sugrīvasacivāḥ parvatendraṃ samāśritāḥ / (12.1) Par.?
saṃgamya kapimukhyena sarve prāñjalayaḥ sthitāḥ // (12.2) Par.?
tatas taṃ bhayasaṃtrastaṃ vālikilbiṣaśaṅkitam / (13.1) Par.?
uvāca hanumān vākyaṃ sugrīvaṃ vākyakovidaḥ // (13.2) Par.?
yasmād udvignacetās tvaṃ pradruto haripuṃgava / (14.1) Par.?
taṃ krūradarśanaṃ krūraṃ neha paśyāmi vālinam // (14.2) Par.?
yasmāt tava bhayaṃ saumya pūrvajāt pāpakarmaṇaḥ / (15.1) Par.?
sa neha vālī duṣṭātmā na te paśyāmy ahaṃ bhayam // (15.2) Par.?
aho śākhāmṛgatvaṃ te vyaktam eva plavaṃgama / (16.1) Par.?
laghucittatayātmānaṃ na sthāpayasi yo matau // (16.2) Par.?
buddhivijñānasampanna iṅgitaiḥ sarvam ācara / (17.1) Par.?
na hy abuddhiṃ gato rājā sarvabhūtāni śāsti hi // (17.2) Par.?
sugrīvas tu śubhaṃ vākyaṃ śrutvā sarvaṃ hanūmataḥ / (18.1) Par.?
tataḥ śubhataraṃ vākyaṃ hanūmantam uvāca ha // (18.2) Par.?
dīrghabāhū viśālākṣau śaracāpāsidhāriṇau / (19.1) Par.?
kasya na syād bhayaṃ dṛṣṭvā etau surasutopamau // (19.2) Par.?
vālipraṇihitāv etau śaṅke 'haṃ puruṣottamau / (20.1) Par.?
rājāno bahumitrāś ca viśvāso nātra hi kṣamaḥ // (20.2) Par.?
arayaś ca manuṣyeṇa vijñeyāś channacāriṇaḥ / (21.1) Par.?
viśvastānām aviśvastāś chidreṣu praharanti hi // (21.2) Par.?
kṛtyeṣu vālī medhāvī rājāno bahudarśanāḥ / (22.1) Par.?
bhavanti parahantāras te jñeyāḥ prākṛtair naraiḥ // (22.2) Par.?
tau tvayā prākṛtenaiva gatvā jñeyau plavaṃgama / (23.1) Par.?
iṅgitānāṃ prakāraiś ca rūpavyābhāṣaṇena ca // (23.2) Par.?
lakṣayasva tayor bhāvaṃ prahṛṣṭamanasau yadi / (24.1) Par.?
viśvāsayan praśaṃsābhir iṅgitaiś ca punaḥ punaḥ // (24.2) Par.?
mamaivābhimukhaṃ sthitvā pṛccha tvaṃ haripuṃgava / (25.1) Par.?
prayojanaṃ praveśasya vanasyāsya dhanurdharau // (25.2) Par.?
śuddhātmānau yadi tv etau jānīhi tvaṃ plavaṃgama / (26.1) Par.?
vyābhāṣitair vā rūpair vā vijñeyā duṣṭatānayoḥ // (26.2) Par.?
ity evaṃ kapirājena saṃdiṣṭo mārutātmajaḥ / (27.1) Par.?
cakāra gamane buddhiṃ yatra tau rāmalakṣmaṇau // (27.2) Par.?
tatheti sampūjya vacas tu tasya kapeḥ subhītasya durāsadasya / (28.1) Par.?
mahānubhāvo hanumān yayau tadā sa yatra rāmo 'tibalaś ca lakṣmaṇaḥ // (28.2) Par.?
Duration=0.20037698745728 secs.