Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1962
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ity uktvā hanumāṃs tatra punaḥ kṛṣṇājināmbarām / (1.1) Par.?
abravīt tāṃ mahābhāgāṃ tāpasīṃ dharmacāriṇīm // (1.2) Par.?
idaṃ praviṣṭāḥ sahasā bilaṃ timirasaṃvṛtam / (2.1) Par.?
kṣutpipāsāpariśrāntāḥ parikhinnāś ca sarvaśaḥ // (2.2) Par.?
mahaddharaṇyā vivaraṃ praviṣṭāḥ sma pipāsitāḥ / (3.1) Par.?
imāṃs tv evaṃvidhān bhāvān vividhān adbhutopamān / (3.2) Par.?
dṛṣṭvā vayaṃ pravyathitāḥ saṃbhrāntā naṣṭacetasaḥ // (3.3) Par.?
kasyeme kāñcanā vṛkṣās taruṇādityasaṃnibhāḥ / (4.1) Par.?
śucīny abhyavahāryāṇi mūlāni ca phalāni ca // (4.2) Par.?
kāñcanāni vimānāni rājatāni gṛhāṇi ca / (5.1) Par.?
tapanīyagavākṣāṇi maṇijālāvṛtāni ca // (5.2) Par.?
puṣpitāḥ phalavantaś ca puṇyāḥ surabhigandhinaḥ / (6.1) Par.?
ime jāmbūnadamayāḥ pādapāḥ kasya tejasā // (6.2) Par.?
kāñcanāni ca padmāni jātāni vimale jale / (7.1) Par.?
kathaṃ matsyāś ca sauvarṇāścaranti saha kacchapaiḥ // (7.2) Par.?
ātmānam anubhāvaṃ ca kasya caitat tapobalam / (8.1) Par.?
ajānatāṃ naḥ sarveṣāṃ sarvam ākhyātum arhasi // (8.2) Par.?
evam uktā hanumatā tāpasī dharmacāriṇī / (9.1) Par.?
pratyuvāca hanūmantaṃ sarvabhūtahite ratā // (9.2) Par.?
mayo nāma mahātejā māyāvī dānavarṣabhaḥ / (10.1) Par.?
tenedaṃ nirmitaṃ sarvaṃ māyayā kāñcanaṃ vanam // (10.2) Par.?
purā dānavamukhyānāṃ viśvakarmā babhūva ha / (11.1) Par.?
yenedaṃ kāñcanaṃ divyaṃ nirmitaṃ bhavanottamam // (11.2) Par.?
sa tu varṣasahasrāṇi tapas taptvā mahāvane / (12.1) Par.?
pitāmahād varaṃ lebhe sarvam auśanasaṃ dhanam // (12.2) Par.?
vidhāya sarvaṃ balavān sarvakāmeśvaras tadā / (13.1) Par.?
uvāsa sukhitaḥ kālaṃ kaṃcid asmin mahāvane // (13.2) Par.?
tam apsarasi hemāyāṃ saktaṃ dānavapuṃgavam / (14.1) Par.?
vikramyaivāśaniṃ gṛhya jaghāneśaḥ puraṃdaraḥ // (14.2) Par.?
idaṃ ca brahmaṇā dattaṃ hemāyai vanam uttamam / (15.1) Par.?
śāśvataḥ kāmabhogaś ca gṛhaṃ cedaṃ hiraṇmayam // (15.2) Par.?
duhitā merusāvarṇer ahaṃ tasyāḥ svayaṃ prabhā / (16.1) Par.?
idaṃ rakṣāmi bhavanaṃ hemāyā vānarottama // (16.2) Par.?
mama priyasakhī hemā nṛttagītaviśāradā / (17.1) Par.?
tayā dattavarā cāsmi rakṣāmi bhavanottamam // (17.2) Par.?
kiṃ kāryaṃ kasya vā hetoḥ kāntārāṇi prapadyatha / (18.1) Par.?
kathaṃ cedaṃ vanaṃ durgaṃ yuṣmābhir upalakṣitam // (18.2) Par.?
imāny abhyavahāryāṇi mūlāni ca phalāni ca / (19.1) Par.?
bhuktvā pītvā ca pānīyaṃ sarvaṃ me vaktum arhatha // (19.2) Par.?
Duration=0.15114092826843 secs.