Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1995
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śokād bhraṣṭasvaram api śrutvā te hariyūthapāḥ / (1.1) Par.?
śraddadhur naiva tad vākyaṃ karmaṇā tasya śaṅkitāḥ // (1.2) Par.?
te prāyam upaviṣṭās tu dṛṣṭvā gṛdhraṃ plavaṃgamāḥ / (2.1) Par.?
cakrur buddhiṃ tadā raudrāṃ sarvān no bhakṣayiṣyati // (2.2) Par.?
sarvathā prāyam āsīnān yadi no bhakṣayiṣyati / (3.1) Par.?
kṛtakṛtyā bhaviṣyāmaḥ kṣipraṃ siddhim ito gatāḥ // (3.2) Par.?
etāṃ buddhiṃ tataś cakruḥ sarve te vānararṣabhāḥ / (4.1) Par.?
avatārya gireḥ śṛṅgād gṛdhram āhāṅgadas tadā // (4.2) Par.?
babhūvarkṣarajā nāma vānarendraḥ pratāpavān / (5.1) Par.?
mamāryaḥ pārthivaḥ pakṣin dhārmikau tasya cātmajau // (5.2) Par.?
sugrīvaś caiva vālī ca putrāv oghabalāv ubhau / (6.1) Par.?
loke viśrutakarmābhūd rājā vālī pitā mama // (6.2) Par.?
rājā kṛtsnasya jagata ikṣvākūṇāṃ mahārathaḥ / (7.1) Par.?
rāmo dāśarathiḥ śrīmān praviṣṭo daṇḍakāvanam // (7.2) Par.?
lakṣmaṇena saha bhrātrā vaidehyā cāpi bhāryayā / (8.1) Par.?
pitur nideśanirato dharmyaṃ panthānam āśritaḥ / (8.2) Par.?
tasya bhāryā janasthānād rāvaṇena hṛtā balāt // (8.3) Par.?
rāmasya ca pitur mitraṃ jaṭāyur nāma gṛdhrarāṭ / (9.1) Par.?
dadarśa sītāṃ vaidehīṃ hriyamāṇāṃ vihāyasā // (9.2) Par.?
rāvaṇaṃ virathaṃ kṛtvā sthāpayitvā ca maithilīm / (10.1) Par.?
pariśrāntaś ca vṛddhaś ca rāvaṇena hato raṇe // (10.2) Par.?
evaṃ gṛdhro hatas tena rāvaṇena balīyasā / (11.1) Par.?
saṃskṛtaś cāpi rāmeṇa gataś ca gatim uttamām // (11.2) Par.?
tato mama pitṛvyeṇa sugrīveṇa mahātmanā / (12.1) Par.?
cakāra rāghavaḥ sakhyaṃ so 'vadhīt pitaraṃ mama // (12.2) Par.?
mama pitrā viruddho hi sugrīvaḥ sacivaiḥ saha / (13.1) Par.?
nihatya vālinaṃ rāmas tatas tam abhiṣecayat // (13.2) Par.?
sa rājye sthāpitas tena sugrīvo vānareśvaraḥ / (14.1) Par.?
rājā vānaramukhyānāṃ yena prasthāpitā vayam // (14.2) Par.?
evaṃ rāmaprayuktās tu mārgamāṇās tatas tataḥ / (15.1) Par.?
vaidehīṃ nādhigacchāmo rātrau sūryaprabhām iva // (15.2) Par.?
te vayaṃ daṇḍakāraṇyaṃ vicitya susamāhitāḥ / (16.1) Par.?
ajñānāt tu praviṣṭāḥ sma dharaṇyā vivṛtaṃ bilam // (16.2) Par.?
mayasya māyāvihitaṃ tad bilaṃ ca vicinvatām / (17.1) Par.?
vyatītas tatra no māso yo rājñā samayaḥ kṛtaḥ // (17.2) Par.?
te vayaṃ kapirājasya sarve vacanakāriṇaḥ / (18.1) Par.?
kṛtāṃ saṃsthām atikrāntā bhayāt prāyam upāsmahe // (18.2) Par.?
kruddhe tasmiṃs tu kākutsthe sugrīve ca salakṣmaṇe / (19.1) Par.?
gatānām api sarveṣāṃ tatra no nāsti jīvitam // (19.2) Par.?
Duration=0.16516399383545 secs.