Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1933
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
tad ugraśāsanaṃ bhartur vijñāya haripuṃgavāḥ / (1.1) Par.?
śalabhā iva saṃchādya medinīṃ sampratasthire // (1.2) Par.?
rāmaḥ prasravaṇe tasmin nyavasat sahalakṣmaṇaḥ / (2.1) Par.?
pratīkṣamāṇas taṃ māsaṃ yaḥ sītādhigame kṛtaḥ // (2.2) Par.?
uttarāṃ tu diśaṃ ramyāṃ girirājasamāvṛtām / (3.1) Par.?
pratasthe sahasā vīro hariḥ śatabalis tadā // (3.2) Par.?
pūrvāṃ diśaṃ prati yayau vinato hariyūthapaḥ // (4.1) Par.?
tārāṅgadādisahitaḥ plavagaḥ pavanātmajaḥ / (5.1) Par.?
agastyacaritām āśāṃ dakṣiṇāṃ hariyūthapaḥ // (5.2) Par.?
paścimāṃ tu diśaṃ ghorāṃ suṣeṇaḥ plavageśvaraḥ / (6.1) Par.?
pratasthe hariśārdūlo bhṛśaṃ varuṇapālitām // (6.2) Par.?
tataḥ sarvā diśo rājā codayitvā yathātatham / (7.1) Par.?
kapisenāpatīn mukhyān mumoda sukhitaḥ sukham // (7.2) Par.?
evaṃ saṃcoditāḥ sarve rājñā vānarayūthapāḥ / (8.1) Par.?
svāṃ svāṃ diśam abhipretya tvaritāḥ sampratasthire // (8.2) Par.?
nadantaś connadantaś ca garjantaś ca plavaṃgamāḥ / (9.1) Par.?
kṣveḍanto dhāvamānāś ca yayuḥ plavagasattamāḥ / (9.2) Par.?
ānayiṣyāmahe sītāṃ haniṣyāmaś ca rāvaṇam // (9.3) Par.?
aham eko haniṣyāmi prāptaṃ rāvaṇam āhave / (10.1) Par.?
tataś conmathya sahasā hariṣye janakātmajām // (10.2) Par.?
vepamānaṃ śrameṇādya bhavadbhiḥ sthīyatām iti / (11.1) Par.?
eka evāhariṣyāmi pātālād api jānakīm // (11.2) Par.?
vidhamiṣyāmy ahaṃ vṛkṣān dārayiṣyāmy ahaṃ girīn / (12.1) Par.?
dharaṇīṃ dārayiṣyāmi kṣobhayiṣyāmi sāgarān // (12.2) Par.?
ahaṃ yojanasaṃkhyāyāḥ plavitā nātra saṃśayaḥ / (13.1) Par.?
śataṃ yojanasaṃkhyāyāḥ śataṃ samadhikaṃ hy aham // (13.2) Par.?
bhūtale sāgare vāpi śaileṣu ca vaneṣu ca / (14.1) Par.?
pātālasyāpi vā madhye na mamāchidyate gatiḥ // (14.2) Par.?
ity ekaikaṃ tadā tatra vānarā baladarpitāḥ / (15.1) Par.?
ūcuś ca vacanaṃ tasmin harirājasya saṃnidhau // (15.2) Par.?
Duration=0.10222983360291 secs.