Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3343
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
tatastu śiṃśapāmūle jānakīṃ paryavasthitām / (1.1) Par.?
abhivādyābravīd diṣṭyā paśyāmi tvām ihākṣatām // (1.2) Par.?
tatastaṃ prasthitaṃ sītā vīkṣamāṇā punaḥ punaḥ / (2.1) Par.?
bhartṛsnehānvitaṃ vākyaṃ hanūmantam abhāṣata // (2.2) Par.?
kāmam asya tvam evaikaḥ kāryasya parisādhane / (3.1) Par.?
paryāptaḥ paravīraghna yaśasyaste balodayaḥ // (3.2) Par.?
balaistu saṃkulāṃ kṛtvā laṅkāṃ parabalārdanaḥ / (4.1) Par.?
māṃ nayed yadi kākutsthastasya tat sadṛśaṃ bhavet // (4.2) Par.?
tad yathā tasya vikrāntam anurūpaṃ mahātmanaḥ / (5.1) Par.?
bhavatyāhavaśūrasya tattvam evopapādaya // (5.2) Par.?
tad arthopahitaṃ vākyaṃ praśritaṃ hetusaṃhitam / (6.1) Par.?
niśamya hanumāṃstasyā vākyam uttaram abravīt // (6.2) Par.?
kṣipram eṣyati kākutstho haryṛkṣapravarair vṛtaḥ / (7.1) Par.?
yaste yudhi vijityārīñ śokaṃ vyapanayiṣyati // (7.2) Par.?
evam āśvāsya vaidehīṃ hanūmānmārutātmajaḥ / (8.1) Par.?
gamanāya matiṃ kṛtvā vaidehīm abhyavādayat // (8.2) Par.?
tataḥ sa kapiśārdūlaḥ svāmisaṃdarśanotsukaḥ / (9.1) Par.?
āruroha giriśreṣṭham ariṣṭam arimardanaḥ // (9.2) Par.?
tuṅgapadmakajuṣṭābhir nīlābhir vanarājibhiḥ / (10.1) Par.?
sālatālāśvakarṇaiśca vaṃśaiśca bahubhir vṛtam // (10.2) Par.?
latāvitānair vitataiḥ puṣpavadbhir alaṃkṛtam / (11.1) Par.?
nānāmṛgagaṇākīrṇaṃ dhātuniṣyandabhūṣitam // (11.2) Par.?
bahuprasravaṇopetaṃ śilāsaṃcayasaṃkaṭam / (12.1) Par.?
maharṣiyakṣagandharvakiṃnaroragasevitam // (12.2) Par.?
latāpādapasaṃbādhaṃ siṃhākulitakandaram / (13.1) Par.?
vyāghrasaṃghasamākīrṇaṃ svādumūlaphaladrumam // (13.2) Par.?
tam ārurohātibalaḥ parvataṃ plavagottamaḥ / (14.1) Par.?
rāmadarśanaśīghreṇa praharṣeṇābhicoditaḥ // (14.2) Par.?
tena pādatalākrāntā ramyeṣu girisānuṣu / (15.1) Par.?
saghoṣāḥ samaśīryanta śilāścūrṇīkṛtāstataḥ // (15.2) Par.?
sa tam āruhya śailendraṃ vyavardhata mahākapiḥ / (16.1) Par.?
dakṣiṇād uttaraṃ pāraṃ prārthayaṃllavaṇāmbhasaḥ // (16.2) Par.?
adhiruhya tato vīraḥ parvataṃ pavanātmajaḥ / (17.1) Par.?
dadarśa sāgaraṃ bhīmaṃ mīnoraganiṣevitam // (17.2) Par.?
sa māruta ivākāśaṃ mārutasyātmasaṃbhavaḥ / (18.1) Par.?
prapede hariśārdūlo dakṣiṇād uttarāṃ diśam // (18.2) Par.?
sa tadā pīḍitastena kapinā parvatottamaḥ / (19.1) Par.?
rarāsa saha tair bhūtaiḥ prāviśad vasudhātalam / (19.2) Par.?
kampamānaiśca śikharaiḥ patadbhir api ca drumaiḥ // (19.3) Par.?
tasyoruvegānmathitāḥ pādapāḥ puṣpaśālinaḥ / (20.1) Par.?
nipetur bhūtale rugṇāḥ śakrāyudhahatā iva // (20.2) Par.?
kandarodarasaṃsthānāṃ pīḍitānāṃ mahaujasām / (21.1) Par.?
siṃhānāṃ ninado bhīmo nabho bhindan sa śuśruve // (21.2) Par.?
srastavyāviddhavasanā vyākulīkṛtabhūṣaṇā / (22.1) Par.?
vidyādharyaḥ samutpetuḥ sahasā dharaṇīdharāt // (22.2) Par.?
atipramāṇā balino dīptajihvā mahāviṣāḥ / (23.1) Par.?
nipīḍitaśirogrīvā vyaveṣṭanta mahāhayaḥ // (23.2) Par.?
kiṃnaroragagandharvayakṣavidyādharāstathā / (24.1) Par.?
pīḍitaṃ taṃ nagavaraṃ tyaktvā gaganam āsthitāḥ // (24.2) Par.?
sa ca bhūmidharaḥ śrīmān balinā tena pīḍitaḥ / (25.1) Par.?
savṛkṣaśikharodagraḥ praviveśa rasātalam // (25.2) Par.?
daśayojanavistārastriṃśadyojanam ucchritaḥ / (26.1) Par.?
dharaṇyāṃ samatāṃ yātaḥ sa babhūva dharādharaḥ // (26.2) Par.?
Duration=0.073240041732788 secs.