Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3438
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sugrīvasya vacaḥ śrutvā hetumat paramārthavit / (1.1) Par.?
pratijagrāha kākutstho hanūmantam athābravīt // (1.2) Par.?
tarasā setubandhena sāgarocchoṣaṇena vā / (2.1) Par.?
sarvathā susamartho 'smi sāgarasyāsya laṅghane // (2.2) Par.?
kati durgāṇi durgāyā laṅkāyāstad bravīhi me / (3.1) Par.?
jñātum icchāmi tat sarvaṃ darśanād iva vānara // (3.2) Par.?
balasya parimāṇaṃ ca dvāradurgakriyām api / (4.1) Par.?
guptikarma ca laṅkāyā rakṣasāṃ sadanāni ca // (4.2) Par.?
yathāsukhaṃ yathāvacca laṅkāyām asi dṛṣṭavān / (5.1) Par.?
sarvam ācakṣva tattvena sarvathā kuśalo hyasi // (5.2) Par.?
śrutvā rāmasya vacanaṃ hanūmānmārutātmajaḥ / (6.1) Par.?
vākyaṃ vākyavidāṃ śreṣṭho rāmaṃ punar athābravīt // (6.2) Par.?
śrūyatāṃ sarvam ākhyāsye durgakarmavidhānataḥ / (7.1) Par.?
guptā purī yathā laṅkā rakṣitā ca yathā balaiḥ // (7.2) Par.?
parāṃ samṛddhiṃ laṅkāyāḥ sāgarasya ca bhīmatām / (8.1) Par.?
vibhāgaṃ ca balaughasya nirdeśaṃ vāhanasya ca // (8.2) Par.?
prahṛṣṭā muditā laṅkā mattadvipasamākulā / (9.1) Par.?
mahatī rathasampūrṇā rakṣogaṇasamākulā // (9.2) Par.?
dṛḍhabaddhakavāṭāni mahāparighavanti ca / (10.1) Par.?
dvārāṇi vipulānyasyāścatvāri sumahānti ca // (10.2) Par.?
vapreṣūpalayantrāṇi balavanti mahānti ca / (11.1) Par.?
āgataṃ parasainyaṃ taistatra pratinivāryate // (11.2) Par.?
dvāreṣu saṃskṛtā bhīmāḥ kālāyasamayāḥ śitāḥ / (12.1) Par.?
śataśo rocitā vīraiḥ śataghnyo rakṣasāṃ gaṇaiḥ // (12.2) Par.?
sauvarṇaśca mahāṃstasyāḥ prākāro duṣpradharṣaṇaḥ / (13.1) Par.?
maṇividrumavaidūryamuktāvicaritāntaraḥ // (13.2) Par.?
sarvataśca mahābhīmāḥ śītatoyā mahāśubhāḥ / (14.1) Par.?
agādhā grāhavatyaśca parikhā mīnasevitāḥ // (14.2) Par.?
dvāreṣu tāsāṃ catvāraḥ saṃkramāḥ paramāyatāḥ / (15.1) Par.?
yantrair upetā bahubhir mahadbhir dṛḍhasaṃdhibhiḥ // (15.2) Par.?
trāyante saṃkramāstatra parasainyāgame sati / (16.1) Par.?
yantraistair avakīryante parikhāsu samantataḥ // (16.2) Par.?
ekastvakampyo balavān saṃkramaḥ sumahādṛḍhaḥ / (17.1) Par.?
kāñcanair bahubhiḥ stambhair vedikābhiśca śobhitaḥ // (17.2) Par.?
svayaṃ prakṛtisampanno yuyutsū rāma rāvaṇaḥ / (18.1) Par.?
utthitaścāpramattaśca balānām anudarśane // (18.2) Par.?
laṅkā purī nirālambā devadurgā bhayāvahā / (19.1) Par.?
nādeyaṃ pārvataṃ vanyaṃ kṛtrimaṃ ca caturvidham // (19.2) Par.?
sthitā pāre samudrasya dūrapārasya rāghava / (20.1) Par.?
naupathaścāpi nāstyatra nirādeśaśca sarvataḥ // (20.2) Par.?
śailāgre racitā durgā sā pūr devapuropamā / (21.1) Par.?
vājivāraṇasampūrṇā laṅkā paramadurjayā // (21.2) Par.?
parighāśca śataghnyaśca yantrāṇi vividhāni ca / (22.1) Par.?
śobhayanti purīṃ laṅkāṃ rāvaṇasya durātmanaḥ // (22.2) Par.?
ayutaṃ rakṣasām atra paścimadvāram āśritam / (23.1) Par.?
śūlahastā durādharṣāḥ sarve khaḍgāgrayodhinaḥ // (23.2) Par.?
niyutaṃ rakṣasām atra dakṣiṇadvāram āśritam / (24.1) Par.?
caturaṅgeṇa sainyena yodhāstatrāpyanuttamāḥ // (24.2) Par.?
prayutaṃ rakṣasām atra pūrvadvāraṃ samāśritam / (25.1) Par.?
carmakhaḍgadharāḥ sarve tathā sarvāstrakovidāḥ // (25.2) Par.?
arbudaṃ rakṣasām atra uttaradvāram āśritam / (26.1) Par.?
rathinaścāśvavāhāśca kulaputrāḥ supūjitāḥ // (26.2) Par.?
śataṃ śatasahasrāṇāṃ madhyamaṃ gulmam āśritam / (27.1) Par.?
yātudhānā durādharṣāḥ sāgrakoṭiśca rakṣasām // (27.2) Par.?
te mayā saṃkramā bhagnāḥ parikhāścāvapūritāḥ / (28.1) Par.?
dagdhā ca nagarī laṅkā prākārāścāvasāditāḥ // (28.2) Par.?
yena kena tu mārgeṇa tarāma varuṇālayam / (29.1) Par.?
hateti nagarī laṅkā vānarair avadhāryatām // (29.2) Par.?
aṅgado dvivido maindo jāmbavān panaso nalaḥ / (30.1) Par.?
nīlaḥ senāpatiścaiva balaśeṣeṇa kiṃ tava // (30.2) Par.?
plavamānā hi gatvā tāṃ rāvaṇasya mahāpurīm / (31.1) Par.?
saprakārāṃ sabhavanām ānayiṣyanti maithilīm // (31.2) Par.?
evam ājñāpaya kṣipraṃ balānāṃ sarvasaṃgraham / (32.1) Par.?
muhūrtena tu yuktena prasthānam abhirocaya // (32.2) Par.?
Duration=0.13701701164246 secs.