Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3490
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
tato madhyāt samudrasya sāgaraḥ svayam utthitaḥ / (1.1) Par.?
udayan hi mahāśailānmeror iva divākaraḥ / (1.2) Par.?
pannagaiḥ saha dīptāsyaiḥ samudraḥ pratyadṛśyata // (1.3) Par.?
snigdhavaidūryasaṃkāśo jāmbūnadavibhūṣitaḥ / (2.1) Par.?
raktamālyāmbaradharaḥ padmapatranibhekṣaṇaḥ // (2.2) Par.?
sāgaraḥ samatikramya pūrvam āmantrya vīryavān / (3.1) Par.?
abravīt prāñjalir vākyaṃ rāghavaṃ śarapāṇinam // (3.2) Par.?
pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiśca rāghavaḥ / (4.1) Par.?
svabhāve saumya tiṣṭhanti śāśvataṃ mārgam āśritāḥ // (4.2) Par.?
tatsvabhāvo mamāpyeṣa yad agādho 'ham aplavaḥ / (5.1) Par.?
vikārastu bhaved gādha etat te pravadāmyaham // (5.2) Par.?
na kāmānna ca lobhād vā na bhayāt pārthivātmaja / (6.1) Par.?
grāhanakrākulajalaṃ stambhayeyaṃ kathaṃcana // (6.2) Par.?
vidhāsye rāma yenāpi viṣahiṣye hyahaṃ tathā / (7.1) Par.?
grāhā na prahariṣyanti yāvat senā tariṣyati // (7.2) Par.?
ayaṃ saumya nalo nāma tanujo viśvakarmaṇaḥ / (8.1) Par.?
pitrā dattavaraḥ śrīmān pratimo viśvakarmaṇaḥ // (8.2) Par.?
eṣa setuṃ mahotsāhaḥ karotu mayi vānaraḥ / (9.1) Par.?
tam ahaṃ dhārayiṣyāmi tathā hyeṣa yathā pitā // (9.2) Par.?
evam uktvodadhir naṣṭaḥ samutthāya nalastataḥ / (10.1) Par.?
abravīd vānaraśreṣṭho vākyaṃ rāmaṃ mahābalaḥ // (10.2) Par.?
ahaṃ setuṃ kariṣyāmi vistīrṇe varuṇālaye / (11.1) Par.?
pituḥ sāmarthyam āsthāya tattvam āha mahodadhiḥ // (11.2) Par.?
mama mātur varo datto mandare viśvakarmaṇā / (12.1) Par.?
aurasastasya putro 'haṃ sadṛśo viśvakarmaṇā // (12.2) Par.?
na cāpyaham anukto vai prabrūyām ātmano guṇān / (13.1) Par.?
kāmam adyaiva badhnantu setuṃ vānarapuṃgavāḥ // (13.2) Par.?
tato nisṛṣṭā rāmeṇa sarvato hariyūthapāḥ / (14.1) Par.?
abhipetur mahāraṇyaṃ hṛṣṭāḥ śatasahasraśaḥ // (14.2) Par.?
te nagānnagasaṃkāśāḥ śākhāmṛgagaṇarṣabhāḥ / (15.1) Par.?
babhañjur vānarāstatra pracakarṣuśca sāgaram // (15.2) Par.?
te sālaiścāśvakarṇaiśca dhavair vaṃśaiśca vānarāḥ / (16.1) Par.?
kuṭajair arjunaistālaistilakaistimiśair api // (16.2) Par.?
bilvakaiḥ saptaparṇaiśca karṇikāraiśca puṣpitaiḥ / (17.1) Par.?
cūtaiścāśokavṛkṣaiśca sāgaraṃ samapūrayan // (17.2) Par.?
samūlāṃśca vimūlāṃśca pādapān harisattamāḥ / (18.1) Par.?
indraketūn ivodyamya prajahrur harayastarūn // (18.2) Par.?
prakṣipyamāṇair acalaiḥ sahasā jalam uddhatam / (19.1) Par.?
samutpatitam ākāśam apāsarpat tatastataḥ // (19.2) Par.?
daśayojanavistīrṇaṃ śatayojanam āyatam / (20.1) Par.?
nalaścakre mahāsetuṃ madhye nadanadīpateḥ // (20.2) Par.?
śilānāṃ kṣipyamāṇānāṃ śailānāṃ tatra pātyatām / (21.1) Par.?
babhūva tumulaḥ śabdastadā tasminmahodadhau // (21.2) Par.?
sa nalena kṛtaḥ setuḥ sāgare makarālaye / (22.1) Par.?
śuśubhe subhagaḥ śrīmān svātīpatha ivāmbare // (22.2) Par.?
tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāśca paramarṣayaḥ // (23.1) Par.?
āplavantaḥ plavantaśca garjantaśca plavaṃgamāḥ / (24.1) Par.?
tam acintyam asahyaṃ ca adbhutaṃ lomaharṣaṇam / (24.2) Par.?
dadṛśuḥ sarvabhūtāni sāgare setubandhanam // (24.3) Par.?
tāni koṭisahasrāṇi vānarāṇāṃ mahaujasām / (25.1) Par.?
badhnantaḥ sāgare setuṃ jagmuḥ pāraṃ mahodadheḥ // (25.2) Par.?
viśālaḥ sukṛtaḥ śrīmān subhūmiḥ susamāhitaḥ / (26.1) Par.?
aśobhata mahāsetuḥ sīmanta iva sāgare // (26.2) Par.?
tataḥ pāre samudrasya gadāpāṇir vibhīṣaṇaḥ / (27.1) Par.?
pareṣām abhighātārtham atiṣṭhat sacivaiḥ saha // (27.2) Par.?
agratastasya sainyasya śrīmān rāmaḥ salakṣmaṇaḥ / (28.1) Par.?
jagāma dhanvī dharmātmā sugrīveṇa samanvitaḥ // (28.2) Par.?
anye madhyena gacchanti pārśvato 'nye plavaṃgamāḥ / (29.1) Par.?
salile prapatantyanye mārgam anye na lebhire / (29.2) Par.?
kecid vaihāyasagatāḥ suparṇā iva pupluvuḥ // (29.3) Par.?
ghoṣeṇa mahatā ghoṣaṃ sāgarasya samucchritam / (30.1) Par.?
bhīmam antardadhe bhīmā tarantī harivāhinī // (30.2) Par.?
vānarāṇāṃ hi sā tīrṇā vāhinī nalasetunā / (31.1) Par.?
tīre niviviśe rājñā bahumūlaphalodake // (31.2) Par.?
tad adbhutaṃ rāghavakarma duṣkaraṃ samīkṣya devāḥ saha siddhacāraṇaiḥ / (32.1) Par.?
upetya rāmaṃ sahitā maharṣibhiḥ samabhyaṣiñcan suśubhair jalaiḥ pṛthak // (32.2) Par.?
jayasva śatrūnnaradeva medinīṃ sasāgarāṃ pālaya śāśvatīḥ samāḥ / (33.1) Par.?
itīva rāmaṃ naradevasatkṛtaṃ śubhair vacobhir vividhair apūjayan // (33.2) Par.?
Duration=0.15134787559509 secs.