Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3516
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
pratipraviṣṭe laṅkāṃ tu kṛtārthe rāvaṇātmaje / (1.1) Par.?
rāghavaṃ parivāryārtā rarakṣur vānararṣabhāḥ // (1.2) Par.?
hanūmān aṅgado nīlaḥ suṣeṇaḥ kumudo nalaḥ / (2.1) Par.?
gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ // (2.2) Par.?
jāmbavān ṛṣabhaḥ sundo rambhaḥ śatabaliḥ pṛthuḥ / (3.1) Par.?
vyūḍhānīkāśca yattāśca drumān ādāya sarvataḥ // (3.2) Par.?
vīkṣamāṇā diśaḥ sarvāstiryag ūrdhvaṃ ca vānarāḥ / (4.1) Par.?
tṛṇeṣvapi ca ceṣṭatsu rākṣasā iti menire // (4.2) Par.?
rāvaṇaścāpi saṃhṛṣṭo visṛjyendrajitaṃ sutam / (5.1) Par.?
ājuhāva tataḥ sītārakṣaṇī rākṣasīstadā // (5.2) Par.?
rākṣasyastrijaṭā cāpi śāsanāt tam upasthitāḥ / (6.1) Par.?
tā uvāca tato hṛṣṭo rākṣasī rākṣaseśvaraḥ // (6.2) Par.?
hatāvindrajitākhyāta vaidehyā rāmalakṣmaṇau / (7.1) Par.?
puṣpakaṃ ca samāropya darśayadhvaṃ hatau raṇe // (7.2) Par.?
yadāśrayād avaṣṭabdhā neyaṃ mām upatiṣṭhati / (8.1) Par.?
so 'syā bhartā saha bhrātrā nirasto raṇamūrdhani // (8.2) Par.?
nirviśaṅkā nirudvignā nirapekṣā ca maithilī / (9.1) Par.?
mām upasthāsyate sītā sarvābharaṇabhūṣitā // (9.2) Par.?
adya kālavaśaṃ prāptaṃ raṇe rāmaṃ salakṣmaṇam / (10.1) Par.?
avekṣya vinivṛttāśā nānyāṃ gatim apaśyatī // (10.2) Par.?
tasya tadvacanaṃ śrutvā rāvaṇasya durātmanaḥ / (11.1) Par.?
rākṣasyastāstathetyuktvā prajagmur yatra puṣpakam // (11.2) Par.?
tataḥ puṣpakam ādāya rākṣasyo rāvaṇājñayā / (12.1) Par.?
aśokavanikāsthāṃ tāṃ maithilīṃ samupānayan // (12.2) Par.?
tām ādāya tu rākṣasyo bhartṛśokaparāyaṇām / (13.1) Par.?
sītām āropayāmāsur vimānaṃ puṣpakaṃ tadā // (13.2) Par.?
tataḥ puṣpakam āropya sītāṃ trijaṭayā saha / (14.1) Par.?
rāvaṇo 'kārayal laṅkāṃ patākādhvajamālinīm // (14.2) Par.?
prāghoṣayata hṛṣṭaśca laṅkāyāṃ rākṣaseśvaraḥ / (15.1) Par.?
rāghavo lakṣmaṇaścaiva hatāvindrajitā raṇe // (15.2) Par.?
vimānenāpi sītā tu gatvā trijaṭayā saha / (16.1) Par.?
dadarśa vānarāṇāṃ tu sarvaṃ sainyaṃ nipātitam // (16.2) Par.?
prahṛṣṭamanasaścāpi dadarśa piśitāśanān / (17.1) Par.?
vānarāṃścāpi duḥkhārtān rāmalakṣmaṇapārśvataḥ // (17.2) Par.?
tataḥ sītā dadarśobhau śayānau śaratalpayoḥ / (18.1) Par.?
lakṣmaṇaṃ caiva rāmaṃ ca visaṃjñau śarapīḍitau // (18.2) Par.?
vidhvastakavacau vīrau vipraviddhaśarāsanau / (19.1) Par.?
sāyakaiśchinnasarvāṅgau śarastambhamayau kṣitau // (19.2) Par.?
tau dṛṣṭvā bhrātarau tatra vīrau sā puruṣarṣabhau / (20.1) Par.?
duḥkhārtā subhṛśaṃ sītā karuṇaṃ vilalāpa ha // (20.2) Par.?
sā bāṣpaśokābhihatā samīkṣya tau bhrātarau devasamaprabhāvau / (21.1) Par.?
vitarkayantī nidhanaṃ tayoḥ sā duḥkhānvitā vākyam idaṃ jagāda // (21.2) Par.?
Duration=0.15793490409851 secs.