Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4966
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
kathāṃ kathayatāṃ teṣāṃ jayaṃ cākāṅkṣatāṃ śubham / (1.1) Par.?
vyatītā rajanī śīghraṃ śatrughnasya mahātmanaḥ // (1.2) Par.?
tataḥ prabhāte vimale tasmin kāle sa rākṣasaḥ / (2.1) Par.?
nirgatastu purād vīro bhakṣāhārapracoditaḥ // (2.2) Par.?
etasminn antare śūraḥ śatrughno yamunāṃ nadīm / (3.1) Par.?
tīrtvā madhupuradvāri dhanuṣpāṇir atiṣṭhata // (3.2) Par.?
tato 'rdhadivase prāpte krūrakarmā sa rākṣasaḥ / (4.1) Par.?
āgacchad bahusahasraṃ prāṇinām udvahan bharam // (4.2) Par.?
tato dadarśa śatrughnaṃ sthitaṃ dvāri dhṛtāyudham / (5.1) Par.?
tam uvāca tato rakṣaḥ kim anena kariṣyasi // (5.2) Par.?
īdṛśānāṃ sahasrāṇi sāyudhānāṃ narādhama / (6.1) Par.?
bhakṣitāni mayā roṣāt kālam ākāṅkṣase nu kim // (6.2) Par.?
āhāraścāpyasaṃpūrṇo mamāyaṃ puruṣādhama / (7.1) Par.?
svayaṃ praviṣṭo nu mukhaṃ katham āsādya durmate // (7.2) Par.?
tasyaivaṃ bhāṣamāṇasya hasataśca muhur muhuḥ / (8.1) Par.?
śatrughno vīryasampanno roṣād aśrūṇyavartayat // (8.2) Par.?
tasya roṣābhibhūtasya śatrughnasya mahātmanaḥ / (9.1) Par.?
tejomayā marīcyastu sarvagātrair viniṣpatan // (9.2) Par.?
uvāca ca susaṃkruddhaḥ śatrughnastaṃ niśācaram / (10.1) Par.?
yoddhum icchāmi durbuddhe dvandvayuddhaṃ tvayā saha // (10.2) Par.?
putro daśarathasyāhaṃ bhrātā rāmasya dhīmataḥ / (11.1) Par.?
śatrughno nāma śatrughno vadhākāṅkṣī tavāgataḥ // (11.2) Par.?
tasya me yuddhakāmasya dvandvayuddhaṃ pradīyatām / (12.1) Par.?
śatrustvaṃ sarvajīvānāṃ na me jīvan gamiṣyasi // (12.2) Par.?
tasmiṃstathā bruvāṇe tu rākṣasaḥ prahasann iva / (13.1) Par.?
pratyuvāca naraśreṣṭhaṃ diṣṭyā prāpto 'si durmate // (13.2) Par.?
mama mātṛṣvasur bhrātā rāvaṇo nāma rākṣasaḥ / (14.1) Par.?
hato rāmeṇa durbuddhe strīhetoḥ puruṣādhama // (14.2) Par.?
tacca sarvaṃ mayā kṣāntaṃ rāvaṇasya kulakṣayam / (15.1) Par.?
avajñāṃ purataḥ kṛtvā mayā yūyaṃ viśeṣataḥ // (15.2) Par.?
na hatāśca hi me sarve paribhūtāstṛṇaṃ yathā / (16.1) Par.?
bhūtaścaiva bhaviṣyāśca yūyaṃ ca puruṣādhamāḥ // (16.2) Par.?
tasya te yuddhakāmasya yuddhaṃ dāsyāmi durmate / (17.1) Par.?
īpsitaṃ yādṛśaṃ tubhyaṃ sajjaye yāvad āyudham // (17.2) Par.?
tam uvācātha śatrughnaḥ kva me jīvan gamiṣyasi / (18.1) Par.?
durbalo 'pyāgataḥ śatrur na moktavyaḥ kṛtātmanā // (18.2) Par.?
yo hi viklavayā buddhyā prasaraṃ śatrave dadau / (19.1) Par.?
sa hato mandabuddhitvād yathā kāpuruṣastathā // (19.2) Par.?
Duration=0.14484000205994 secs.