Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5055
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
tathā vṛtravadhaṃ sarvam akhilena sa lakṣmaṇaḥ / (1.1) Par.?
kathayitvā naraśreṣṭhaḥ kathāśeṣam upākramat // (1.2) Par.?
tato hate mahāvīrye vṛtre devabhayaṃkare / (2.1) Par.?
brahmahatyāvṛtaḥ śakraḥ saṃjñāṃ lebhe na vṛtrahā // (2.2) Par.?
so 'ntam āśritya lokānāṃ naṣṭasaṃjño vicetanaḥ / (3.1) Par.?
kālaṃ tatrāvasat kaṃcid veṣṭamāno yathoragaḥ // (3.2) Par.?
atha naṣṭe sahasrākṣe udvignam abhavajjagat / (4.1) Par.?
bhūmiśca dhvastasaṃkāśā niḥsnehā śuṣkakānanā // (4.2) Par.?
niḥsrotasaścāmbuvāhā hradāśca saritastathā / (5.1) Par.?
saṃkṣobhaścaiva sattvānām anāvṛṣṭikṛto 'bhavat // (5.2) Par.?
kṣīyamāṇe tu loke 'smin saṃbhrāntamanasaḥ surāḥ / (6.1) Par.?
yad uktaṃ viṣṇunā pūrvaṃ taṃ yajñaṃ samupānayan // (6.2) Par.?
tataḥ sarve suragaṇāḥ sopādhyāyāḥ saharṣibhiḥ / (7.1) Par.?
taṃ deśaṃ sahitā jagmur yatrendro bhayamohitaḥ // (7.2) Par.?
te tu dṛṣṭvā sahasrākṣaṃ mohitaṃ brahmahatyayā / (8.1) Par.?
taṃ puraskṛtya deveśam aśvamedhaṃ pracakrire // (8.2) Par.?
tato 'śvamedhaḥ sumahān mahendrasya mahātmanaḥ / (9.1) Par.?
vavṛdhe brahmahatyāyāḥ pāvanārthaṃ nareśvara // (9.2) Par.?
tato yajñasamāptau tu brahmahatyā mahātmanaḥ / (10.1) Par.?
abhigamyābravīd vākyaṃ kva me sthānaṃ vidhāsyatha // (10.2) Par.?
te tām ūcustato devāstuṣṭāḥ prītisamanvitāḥ / (11.1) Par.?
caturdhā vibhajātmānam ātmanaiva durāsade // (11.2) Par.?
devānāṃ bhāṣitaṃ śrutvā brahmahatyā mahātmanām / (12.1) Par.?
saṃnidhau sthānam anyatra varayāmāsa durvasā // (12.2) Par.?
ekenāṃśena vatsyāmi pūrṇodāsu nadīṣu vai / (13.1) Par.?
dvitīyena tu vṛkṣeṣu satyam etad bravīmi vaḥ // (13.2) Par.?
yo 'yam aṃśastṛtīyo me strīṣu yauvanaśāliṣu / (14.1) Par.?
trirātraṃ darpapūrṇāsu vasiṣye darpaghātinī // (14.2) Par.?
hantāro brāhmaṇān ye tu prekṣāpūrvam adūṣakān / (15.1) Par.?
tāṃścaturthena bhāgena saṃśrayiṣye surarṣabhāḥ // (15.2) Par.?
pratyūcustāṃ tato devā yathā vadasi durvase / (16.1) Par.?
tathā bhavatu tat sarvaṃ sādhayasva yathepsitam // (16.2) Par.?
tataḥ prītyānvitā devāḥ sahasrākṣaṃ vavandire / (17.1) Par.?
vijvaraḥ pūtapāpmā ca vāsavaḥ samapadyata // (17.2) Par.?
praśāntaṃ ca jagat sarvaṃ sahasrākṣe pratiṣṭhite / (18.1) Par.?
yajñaṃ cādbhutasaṃkāśaṃ tadā śakro 'bhyapūjayat // (18.2) Par.?
īdṛśo hyaśvamedhasya prabhāvo raghunandana / (19.1) Par.?
yajasva sumahābhāga hayamedhena pārthiva // (19.2) Par.?
Duration=0.14121198654175 secs.