Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5110
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
prabhātāyāṃ tu śarvaryāṃ pṛthuvakṣā mahāyaśāḥ / (1.1) Par.?
rāmaḥ kamalapatrākṣaḥ purodhasam athābravīt // (1.2) Par.?
agnihotraṃ vrajatvagre sarpir jvalitapāvakam / (2.1) Par.?
vājapeyātapatraṃ ca śobhayānaṃ mahāpatham // (2.2) Par.?
tato vasiṣṭhastejasvī sarvaṃ niravaśeṣataḥ / (3.1) Par.?
cakāra vidhivad dharmyaṃ mahāprāsthānikaṃ vidhim // (3.2) Par.?
tataḥ kṣaumāmbaradharo brahma cāvartayan param / (4.1) Par.?
kuśān gṛhītvā pāṇibhyāṃ prasajya prayayāvatha // (4.2) Par.?
avyāharan kvacit kiṃcinniśceṣṭo niḥsukhaḥ pathi / (5.1) Par.?
nirjagāma gṛhāt tasmād dīpyamāno yathāṃśumān // (5.2) Par.?
rāmasya pārśve savye tu padmā śrīḥ susamāhitā / (6.1) Par.?
dakṣiṇe hrīr viśālākṣī vyavasāyastathāgrataḥ // (6.2) Par.?
śarā nānāvidhāścāpi dhanur āyatavigraham / (7.1) Par.?
anuvrajanti kākutsthaṃ sarve puruṣavigrahāḥ // (7.2) Par.?
vedā brāhmaṇarūpeṇa sāvitrī sarvarakṣiṇī / (8.1) Par.?
oṃkāro 'tha vaṣaṭkāraḥ sarve rāmam anuvratāḥ // (8.2) Par.?
ṛṣayaśca mahātmānaḥ sarva eva mahīsurāḥ / (9.1) Par.?
anvagacchanta kākutsthaṃ svargadvāram upāgatam // (9.2) Par.?
taṃ yāntam anuyānti sma antaḥpuracarāḥ striyaḥ / (10.1) Par.?
savṛddhabāladāsīkāḥ savarṣavarakiṃkarāḥ // (10.2) Par.?
sāntaḥpuraśca bharataḥ śatrughnasahito yayau / (11.1) Par.?
rāmavratam upāgamya rāghavaṃ samanuvratāḥ // (11.2) Par.?
tato viprā mahātmānaḥ sāgnihotrāḥ samāhitāḥ / (12.1) Par.?
saputradārāḥ kākutstham anvagacchanmahāmatim // (12.2) Par.?
mantriṇo bhṛtyavargāśca saputrāḥ sahabāndhavāḥ / (13.1) Par.?
sānugā rāghavaṃ sarve anvagacchan prahṛṣṭavat // (13.2) Par.?
tataḥ sarvāḥ prakṛtayo hṛṣṭapuṣṭajanāvṛtāḥ / (14.1) Par.?
anujagmuḥ pragacchantaṃ rāghavaṃ guṇarañjitāḥ // (14.2) Par.?
snātaṃ pramuditaṃ sarvaṃ hṛṣṭapuṣpam anuttamam / (15.1) Par.?
dṛptaṃ kilikilāśabdaiḥ sarvaṃ rāmam anuvratam // (15.2) Par.?
na tatra kaścid dīno 'bhūd vrīḍito vāpi duḥkhitaḥ / (16.1) Par.?
hṛṣṭaṃ pramuditaṃ sarvaṃ babhūva paramādbhutam // (16.2) Par.?
draṣṭukāmo 'tha niryāṇaṃ rājño jānapado janaḥ / (17.1) Par.?
samprāptaḥ so 'pi dṛṣṭvaiva saha sarvair anuvrataḥ // (17.2) Par.?
ṛkṣavānararakṣāṃsi janāśca puravāsinaḥ / (18.1) Par.?
agacchan parayā bhaktyā pṛṣṭhataḥ susamāhitāḥ // (18.2) Par.?
Duration=0.053106069564819 secs.