Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Medicine, botany, plants

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1256
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
iha ca dravyanāmāni nānādeśaprasiddhāni tena nāmajñāne sāmarthyaṃ tathābhūtaṃ nāstyevānyeṣām api ṭīkākṛtāṃ tena deśāntaribhyo nāma prāyaśo jñeyaṃ yattu pracarati gauḍe tal likhiṣyāmo 'nyadeśaprasiddhaṃ ca kiṃcit // (1) Par.?
kalamo vedāgrahāreṣu svanāmaprasiddhaḥ // (2) Par.?
śakunāhṛtaḥ śrāvastyāṃ vakranāmnā prasiddhaḥ // (3) Par.?
raktaśāliḥ prasiddha eva // (4) Par.?
mahāśālirmagadhe prasiddhaḥ // (5) Par.?
atra ca śālirhaimantikaṃ dhānyaṃ ṣaṣṭikādayaśca graiṣmikāḥ vrīhayaḥ śāradā iti vyavasthā // (6) Par.?
raktaśālyādīnāṃ madhurapākitve'pi baddhavarcastvaṃ prabhāvādeva // (7) Par.?
mahāṃstasyānviti raktaśāleranu tena raktaśāliguṇā mahāśāler manāgalpāḥ evaṃ tasyānu kalama ityatrāpi vācyam // (8) Par.?
tasyeti mahāśāleḥ // (9) Par.?
tataḥ pare iti śakunāhṛtādayaḥ uttarottaramalpaguṇā ityarthaḥ // (10) Par.?
guṇāguṇair iti śālīnāṃ raktaśālyādīnāṃ ye guṇās tṛṣṇāghnatvatrimalāpahatvādayaḥ teṣām aguṇais tadguṇaviparītair doṣair yavakādayo 'nukāraṃ kurvanti tataśca yavakās tṛṣṇātrimalādikarā iti // (11) Par.?
guṇaśabdaśceha praśaṃsāyām // (12) Par.?
Duration=0.038983106613159 secs.