Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5818
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
etacchāstrasaṃskāropapattyupadarśanapūrvakaṃ śāstrasya saṃskārakau carakadṛḍhabalau darśayannāha dṛḍhabalaḥ vistārayatītyādi // (1) Par.?
yasmācchāstre prathamamativistāratayā kvacilleśoktyā ca pratipāditeṣu na samyagarthāvagamaḥ tena tadativistaraleśoktadoṣanirāsārthaṃ saṃskartā yujyate ataḥ tantrottamam idaṃ carakeṇa saṃskṛtam // (2) Par.?
pūrvagranthasya cātīva vistaratvādinā tantrābhidhānaṃ pūrvaśrotṛjanābhiprāyādeva boddhavyam idānīṃtanaśrotṛpuruṣābhiprāyeṇa tu saṃskartuḥ saṃskāro jñeyaḥ // (3) Par.?
uktaṃ ca saṃkṣepoktam atihanti vistaroktaṃ na gṛhyate / (4.1) Par.?
saṃkṣepavistarau hitvā saṃskuryācchāstram āditaḥ / (4.2) Par.?
iti // (4.3) Par.?
purāṇaṃ ca punarnavam iti vistārasaṃkṣepādinā punarnavaṃ kurute // (5) Par.?
carakasaṃskārāpūrṇatāṃ darśayan dṛḍhabala āha tattvityādi // (6) Par.?
tṛtīyo bhāgastribhāgaḥ // (7) Par.?
tribhāgāsaṃpūrṇatā ceyam adūrāntaratayoktā tena dṛḍhabalapratipāditaikacatvāriṃśadadhyāyānāṃ na saviṃśādhyāyaśatatribhāgatā yujyate iti nodbhāvanīyam // (8) Par.?
ātmanaḥ pañcanadapurabhavatvena śreṣṭhapradeśabhavatvaṃ darśayati // (9) Par.?
ātmanaḥ saṃskāre tantrāntarānītārthena saṃskāraṃ darśayannāha kṛtvā bahubhya ityādi // (10) Par.?
tantrebhyaḥ suśrutavidehāditantrebhyaḥ // (11) Par.?
viśeṣasya carakoktārthād atiriktarūpasya uñchaśilarūpa uccayo viśeṣoñchaśiloccayaḥ tamanyatantrebhyaḥ kṛtvā saptadaśauṣadhādhyāyasiddhikalpair idam anyūnaśabdārthaṃ tantradoṣavivarjitaṃ ṣaḍviṃśattantrayuktibhir bhūṣitam apūrayad dṛḍhabala iti yojanā // (12) Par.?
tatra bhūmipatitānām aṇūnāṃ dhānyādibījānāṃ śodhanyā saṃharaṇam uñchaḥ praviralasya tu kaṇiśādirūpatayā patitasya cayanaṃ śilaḥ // (13) Par.?
etena tantreṣu yatsārabhūtaṃ taccarakācāryaiḥ saṃgṛhītaṃ mayā tu urvaritaṃ pariśiṣṭaṃ kṛtvā pūritam iti darśayati // (14) Par.?
anyūnaśabdam anyūnārthaṃ ceti anyūnaśabdārtham // (15) Par.?
tantradoṣāścaturdaśa punaruktaṃ duṣpraṇītasūtrasaṃgraham akramaṃ ityādinā rogabhiṣagjitīyoktās tair varjitam // (16) Par.?
tantrayuktibhir iti vakṣyamāṇatantrayuktibhiḥ // (17) Par.?
vicitrābhiriti vicitrārthanyāyayuktābhis tantrayuktibhiḥ // (18) Par.?
Duration=0.10858798027039 secs.