Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 6703
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athavārtasya ityādipraśnasyottaramāha cikitsatītyādi // (1) Par.?
atītavedanācikitsā na mukhyā kiṃtu lokaprasiddhopacāreṇocyata iti vākyārthaḥ // (2) Par.?
prasiddhavacanair iti lokaprasiddhavacanaiḥ // (3) Par.?
pratikarma cikitsā // (4) Par.?
āśraya iti śarīre // (5) Par.?
pūrvarūpamityādinā anāgatavedanācikitsāṃ samarthayati // (6) Par.?
pūrvarūpaṃ yadyapi bhaviṣyatām eva bhavati rogāṇāṃ tathāpi bhaviṣyatāmiti padena bhūte'pi vyādhau yāni rūpāṇi bhavanti tāni nirākaroti // (7) Par.?
uktaṃ hi prāk saṃtāpāt api cainaṃ saṃtāpārtam anubadhnanti ityanena rogāvasthāyām api pūrvarūpasadbhāvaḥ // (8) Par.?
evamatītānāgatavedanācikitsā vyutpāditā // (9) Par.?
vartamānacikitsāmapi darśayan pāramārthikaṃ matamāha pāramparyetyādi // (10) Par.?
pāramparyānubandhaḥ saṃtānanyāyenānubandhaḥ // (11) Par.?
duḥkhānāmiti rogāṇām // (12) Par.?
sukhahetūpacāreṇeti ārogyahetucikitsāsevayā // (13) Par.?
sukhamiti ārogyam // (14) Par.?
evaṃ manyate yadā cikitsā sukhahetuḥ sevyate tadā duḥkhahetusevābhāvād duḥkhaṃ notpadyate utpannaṃ ca duḥkhaṃ rogarūpaṃ kṣaṇabhaṅgitvena svayameva naśyati sukhahetusānnidhyāt sukham ārogyam utpadyate tena cikitsayā anāgataṃ duḥkhaṃ hetupratibandhānnirudhyate sukhaṃ ca janyate iti siddhāntaḥ // (15) Par.?
etadevāha na samā ityādi // (16) Par.?
samāśca viṣamāśca kṣaṇabhaṅgitvasvabhāvānna vaiṣamyāvasthāṃ sāmyāvasthāṃ vā yāntītyarthaḥ // (17) Par.?
hetubhiḥ sadṛśā iti samahetoḥ samāḥ tathā viṣamahetośca viṣamāḥ // (18) Par.?
etaccikitsāprābhṛtīye'dhyāye prapañcitam eva // (19) Par.?
cikitsāprastāvena sakaladuḥkhahāriṇīṃ cikitsāṃ mokṣaphalām āha cikitsā tvityādi // (20) Par.?
niṣṭhā atyantaduḥkhamokṣo mokṣarūpaḥ // (21) Par.?
tadarthaṃ bhūtā naiṣṭhikī // (22) Par.?
vinopadhāmiti tṛṣṇāṃ vinā tṛṣṇāśūnyā pravṛttirmokṣaphalā bhavatītyarthaḥ // (23) Par.?
Duration=0.04712986946106 secs.