Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3849
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athāto visūcikāpratiṣedhamadhyāyaṃ vyākhyāsyāmaḥ // (1) Par.?
yathovāca bhagavān dhanvantariḥ // (2) Par.?
ajīrṇamāmaṃ viṣṭabdhaṃ vidagdhaṃ ca yadīritam / (3.1) Par.?
visūcyalasakau tasmād bhaveccāpi vilambikā // (3.2) Par.?
sūcībhiriva gātrāṇi tudan saṃtiṣṭhate 'nilaḥ / (4.1) Par.?
yasyājīrṇena sā vaidyairucyate ti visūcikā // (4.2) Par.?
na tāṃ parimitāhārā labhante viditāgamāḥ / (5.1) Par.?
mūḍhāstāmajitātmāno labhante kaluṣāśayāḥ // (5.2) Par.?
mūrcchātisārau vamathuḥ pipāsā śūlaṃ bhramodveṣṭanajṛmbhadāhāḥ / (6.1) Par.?
vaivarṇyakampau hṛdaye rujaśca bhavanti tasyāṃ śirasaśca bhedaḥ // (6.2) Par.?
kukṣirānahyate 'tyarthaṃ pratāmyati vikūjati / (7.1) Par.?
niruddho mārutaścāpi kukṣau viparidhāvati // (7.2) Par.?
vātavarconirodhaśca kukṣau yasya bhṛśaṃ bhavet / (8.1) Par.?
tasyālasakamācaṣṭe tṛṣṇodgārāvarodhakau // (8.2) Par.?
duṣṭaṃ tu bhuktaṃ kaphamārutābhyāṃ pravartate nordhvamadhaśca yasya / (9.1) Par.?
vilambikāṃ tāṃ bhṛśaduścikitsyāmācakṣate śāstravidaḥ purāṇāḥ // (9.2) Par.?
yatrasthamāmaṃ virujet tam eva deśaṃ viśeṣeṇa vikārajātaiḥ / (10.1) Par.?
doṣeṇa yenāvatataṃ svaliṅgaistaṃ lakṣayedāmasamudbhavaiśca // (10.2) Par.?
yaḥ śyāvadantauṣṭhanakho 'lpasaṃjñaśchardyardito 'bhyantarayātanetraḥ / (11.1) Par.?
kṣāmasvaraḥ sarvavimuktasandhiryāyānnaraḥ so 'punarāgamāya // (11.2) Par.?
sādhyāsu pārṣṇyor dahanaṃ praśastam agnipratāpo vamanaṃ ca tīkṣṇam / (12.1) Par.?
pakve tato 'nne tu vilaṅghanaṃ syāt saṃpācanaṃ cāpi virecanaṃ ca // (12.2) Par.?
viśuddhadehasya hi sadya eva mūrcchātisārādirupaiti śāntim / (13.1) Par.?
āsthāpanaṃ cāpi vadanti pathyaṃ sarvāsu yogānaparānnibodha // (13.2) Par.?
pathyāvacāhiṅgukaliṅgagṛñjasauvarcalaiḥ sātiviṣaiśca cūrṇam / (14.1) Par.?
sukhāmbupītaṃ vinihantyajīrṇaṃ śūlaṃ visūcīmaruciṃ ca sadyaḥ // (14.2) Par.?
kṣārāgadaṃ vā lavaṇaṃ viṣaṃ vā guḍapragāḍhānatha sarṣapān vā / (15.1) Par.?
amlena vā saindhavahiṅguyuktau sabījapūrṇau saghṛtau trivargau // (15.2) Par.?
kaṭutrikaṃ vā lavaṇairupetaṃ pibet snuhīkṣīravimiśritaṃ tu / (16.1) Par.?
kalyāṇakaṃ vā lavaṇaṃ pibettu yaduktam ādāvanilāmayeṣu // (16.2) Par.?
kṛṣṇājamodakṣavakāṇi vāpi tulyau pibedvā magadhānikumbhau / (17.1) Par.?
dantīyutaṃ vā magadhodbhavānāṃ kalkaṃ pibet koṣavatīrasena // (17.2) Par.?
uṣṇābhir adbhir magadhodbhavānāṃ kalkaṃ pibennāgarakalkayuktam / (18.1) Par.?
vyoṣaṃ karañjasya phalaṃ haridre mūlaṃ samaṃ cāpyatha mātuluṅgyāḥ // (18.2) Par.?
chāyāviśuṣkā guṭikāḥ kṛtāstā hanyurvisūcīṃ nayanāñjanena / (19.1) Par.?
suvāmitaṃ sādhuvirecitaṃ vā sulaṅghitaṃ vā manujaṃ viditvā // (19.2) Par.?
peyādibhir dīpanapācanīyaiḥ samyakkṣudhārtaṃ samupakrameta / (20.1) Par.?
āmaṃ śakṛdvā nicitaṃ krameṇa bhūyo vibaddhaṃ viguṇānilena // (20.2) Par.?
pravartamānaṃ na yathāsvamenaṃ vikāramānāhamudāharanti / (21.1) Par.?
tasmin bhavantyāmasamudbhave tu tṛṣṇāpratiśyāyaśirovidāhāḥ // (21.2) Par.?
āmāśaye śūlamatho gurutvaṃ hṛllāsa udgāravighātanaṃ ca / (22.1) Par.?
stambhaḥ kaṭīpṛṣṭhapurīṣamūtre śūlo 'tha mūrcchā sa śakṛdvamecca // (22.2) Par.?
śvāsaśca pakvāśayaje bhavanti liṅgāni cātrālasakodbhavāni / (23.1) Par.?
āmodbhave vāntam upakrameta saṃsargabhaktakramadīpanīyaiḥ // (23.2) Par.?
athetaraṃ yo na śakṛdvamettamāmaṃ jayet svedanapācanaiśca / (24.1) Par.?
visūcikāyāṃ parikīrtitāni dravyāṇi vairecanikāni yāni // (24.2) Par.?
tānyeva vartīr viraced vicūrṇya mahiṣyajāvībhagavāṃ tu mūtraiḥ / (25.1) Par.?
svinnasya pāyau viniveśya tāśca cūrṇāni caiṣāṃ pradhamettu nāḍyā // (25.2) Par.?
mūtreṣu saṃsādhya yathāvidhānaṃ dravyāṇi yānyūrdhvamadhaśca yānti / (26.1) Par.?
kvāthena tenāśu nirūhayecca mūtrārdhayuktena samākṣikeṇa // (26.2) Par.?
tribhaṇḍiyuktaṃ lavaṇaprakuñcaṃ dattvā viriktakramamācarecca / (27.1) Par.?
eṣveva tailena ca sādhitena prāptaṃ yadi syādanuvāsayecca // (27.2) Par.?
Duration=0.12589383125305 secs.