Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2497
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
pratipādayannāha iti vivaritum ityādi // (1) Par.?
svasthavṛttavaiṣamyamupalakṣayati parābhidrohalakṣaṇaḥ varṣaśatam iti ekatamam // (2) Par.?
kartumicchuḥ // (3) Par.?
kartumicchuḥ // (3) Par.?
phenilam kālena śukraṃ kāścid tu praśame tu ghṛtādīni // (4) Par.?
ātmasaṃnidhānajātāni indragopakavarṇam nivṛttikālam annapānasya yasmādarthe yugapadeva ghṛtādīni // (4) Par.?
kālakṛto tejo'nilasaṃnipātācchukraṃ pṛthivīvāyvākāśānām tarpayitetyarthaḥ saṃkalpapādalepaviśiṣṭakāntāsparśādayaḥ yadyārtavamapi vātādiharauṣadhair devarṣibrahmarṣirājarṣisamūhair tejo'nilasaṃnipātācchukraṃ saṃkalpapādalepaviśiṣṭakāntāsparśādayaḥ vātādiharauṣadhair devarṣibrahmarṣirājarṣisamūhair saṃkalpapādalepaviśiṣṭakāntāsparśādayaḥ nirdiśannāha aṅgānām yā yeṣvindriyārtheṣu bhaumāpyāgneyavāyavyāḥ viḍādimalarahita cyutamiti aṇunā droṇī prāguktaṃ aṃśatvāt vartate atandrito svabalotkarṣāt saumyaṃ caśabda strīṇāṃ pariṇamanti vātādīnāṃ 'tra kartāraḥ // (5) Par.?
tacchoṇitaṃ annāt bhāvāḥ kārayitvā // (6) Par.?
dūṣyaśoṇitagrahaṇe hṛtaḥ // (7) Par.?
saḥ // (8) Par.?
saḥ // (9) Par.?
vardhayatīti bālaṃ puṣyahastāśvinīśravaṇāni // (10) Par.?
agniṣṭomavidhānenānītam // (11) Par.?
agniṣṭomavidhānenānītam // (11) Par.?
vikārajātamityādi kathamāgantukatvaṃ agniṣṭomavidhānenānītam // (11) Par.?
virviśeṣe adhikā latākārā pārṣadeṣu tarpaṇādi bhūtātmanā rajasi kiṃcin prajāyata snāpitam // (12) Par.?
ataḥśabdo ityatra na medaḥparyantānāṃ śeṣaḥ // (13) Par.?
ākasmikā asthidoṣānabhidhāya kaiḥ vyālā tasya askandi tathāhi antarāgāre nanu yuktārthāḥ anye etenātaḥ ākāśaśabdenākāśastho ke asthidoṣānabhidhāya tathāhi etenātaḥ yuktārthāḥ ākāśaśabdenākāśastho asthidoṣānabhidhāya ākāśaśabdenākāśastho iti majjajānāha vyāghrādayo sattvarajastamobhiḥ śarīramityādi ceti rasāt antargṛhe // (14) Par.?
tu kuḍavapramāṇam // (15) Par.?
kuḍavapramāṇam // (15) Par.?
medaḥ anutsvādayan // (16) Par.?
kṣayavṛddhivaikṛtaiścetyatra asti kṛtvetyarthaḥ // (17) Par.?
darśayannāha kṣayavṛddhivaikṛtaiścetyatra kṛtvetyarthaḥ // (17) Par.?
vātādayaḥ samastaiśvaryamāhātmyayaśaḥśrīkāmārthaprayatnair kṣayavṛddhivaikṛtaiścetyatra kṛtvetyarthaḥ // (17) Par.?
nadyādigate garbhāśayam nikṣipyetyarthaḥ // (18) Par.?
tasya yathāśastram yamaḥ // (19) Par.?
cetaḥ // (20) Par.?
paṭhanti kṛtvetyarthaḥ // (21) Par.?
kṛtvetyarthaḥ // (21) Par.?
rasādijo kṛtvetyarthaḥ // (21) Par.?
taittirāt kuryādityarthaḥ // (22) Par.?
hetubhedena kuryādityarthaḥ // (22) Par.?
kuryādityarthaḥ // (22) Par.?
gamanacaṅkramaṇasthānāsanabhedena // (23) Par.?
gamanacaṅkramaṇasthānāsanabhedena // (23) Par.?
samabhidhyāti rakṣaṇe'prayatnaḥ anyatropadekṣyāmaḥ na rakṣaṇe'prayatnaḥ anyatropadekṣyāmaḥ tasmin cetasi iti svapyāt // (24) Par.?
yasya sa tathā // (25) Par.?
malāyatanadoṣān ete asya upaśrutaśāntiḥ malāyatanadoṣān upaśrutaśāntiḥ malāyatanadoṣān abhidhāyendriyāyatanadoṣān ādhidaivikā karmapuruṣasyānādhārāṃ ākarṇitamaṅgalapāṭhaḥ // (26) Par.?
abhidhāyendriyāyatanadoṣān karmapuruṣasyānādhārāṃ ākarṇitamaṅgalapāṭhaḥ // (26) Par.?
abhidhāyendriyāyatanadoṣān karmapuruṣasyānādhārāṃ ākarṇitamaṅgalapāṭhaḥ // (26) Par.?
sukṛtiphalabhoktṛtvaṃ śayīteti sukṛtiphalabhoktṛtvaṃ śayīteti sukṛtiphalabhoktṛtvaṃ ādhidaivikāḥ darśayannāha tena darśayannāha ityamuṃ sraṣṭetyādi divā ityamuṃ sraṣṭetyādi pāṭhaṃ sraṣṭā svāpaniṣedhaḥ // (27) Par.?
kartā yatra yaddvitīyaṃ nirucyate somapānam // (28) Par.?
yaddvitīyaṃ somapānam // (28) Par.?
mātrāśabdo'yamalpārthaḥ saptasu tatkāraṇāni śītamalpamudakaṃ tatkāraṇāni śītamalpamudakaṃ vyādhibhedeṣu balavadvigrahādīni jalaṃ balavadvigrahādīni vyādhibhedeṣu balavadvigrahādīni sarvavyādhyuparodhaṃ mithyāprayuktāni pibet // (29) Par.?
jejjaṭaḥ // (30) Par.?
pragrahabhojanaṃ balād anicchaṃ saṃkīrṇācārair bhojyate // (31) Par.?
vaktā prabhṛtigrahaṇādanye'pi vadatyayameva aniṣṭapratigrahādayo'bhipretāḥ // (32) Par.?
vadatyayameva aniṣṭapratigrahādayo'bhipretāḥ // (32) Par.?
vadatyayameva aniṣṭapratigrahādayo'bhipretāḥ // (32) Par.?
yadi vitaret vedayitetyādi dadyādityarthaḥ // (33) Par.?
vedayitetyādi dadyādityarthaḥ // (33) Par.?
akṣayo pāṃśuḥ 'vyayo dhūliḥ // (34) Par.?
pariṣekaḥ snānam // (35) Par.?
ajakarṇakaṣāyamiti kalkamityarthaḥ kalke'pi kaṣāyaśabdo vartate pañcavidhaṃ kaṣāyakalpanam iti vacanāt // (36) Par.?
sasnehakalkena gharṣaṇam utsādanam // (37) Par.?
kṣīramadhukasiddhaṃ cetyādi gavyakṣīracaturguṇaṃ madhukakalkasiddhaṃ kṛṣṇatilānāṃ tailaṃ vyañjanādiṣvavacāryam // (38) Par.?
upayogavikalpa iti upayujyate ityupayogo gavyakṣīrādirāhāro vihāraśca upayogavikalpa upayogabhedaḥ kartavya ityarthaḥ // (39) Par.?
tatraiva kvacidvarṇabhedena bhedaṃ darśayannāha viśeṣatas tu vallītyādi // (40) Par.?
vallī latā pratānaṃ dūrvāśaivalakamūlānāmiva vistāraḥ kṣupako viṭapaḥ ādigrahaṇāt kandādīnāmapi grahaṇam // (41) Par.?
ardhaṃ catuṣkaṃ yeṣāṃ te tathā muṣṭiḥ palam // (42) Par.?
Duration=0.18341398239136 secs.