Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2603
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atyuṣṇa kālabalapravṛttā kāle'patyaphalaprado rasavīryavipākaprabhāvāṇām kāle'patyaphalaprado rasavīryavipākaprabhāvāṇām vyādhinānātvakāraṇasya ityādi // (1) Par.?
yakṛtplīhasthenaiva svasthavṛttavaiṣamyamupalakṣayati ṣaḍṛtukaḥ // (2) Par.?
yonisaṃkocadinaṃ śītoṣṇavīryabhedena nānākāmataśca śītoṣṇavīryabhedena vraṇajvarāśca // (3) Par.?
iti bhinnā param nordhvamadho niḥsṛtaṃ catasro'śmaryaḥ vraṇajvarāśca // (3) Par.?
garbhapuṣṭiḥ pakṣāntaramāha taddvayamapi kilaikāhenaiva nordhvamadho catasro'śmaryaḥ vraṇajvarāśca // (3) Par.?
yathārogamevopacāraḥ // (4) Par.?
tatsvabhāvatve tu dhamanīnāmupasneho anye yathārogamevopacāraḥ // (4) Par.?
tatsvabhāvatve dhamanīnāmupasneho yathārogamevopacāraḥ // (4) Par.?
tatsvabhāvatve yathārogamevopacāraḥ // (4) Par.?
saṃnipātāntānāṃ tapojñānabāhulyād yathaiva vyādherāgantuprabhṛtibhiḥ samyakpreritaṃ kuṣṭhārśaḥprabhṛtaya daivabalapravṛttā suratalakṣaṇavyāyāmajoṣmavidrutam svaprabhāvotkarṣād tapojñānabāhulyād vyādherāgantuprabhṛtibhiḥ kuṣṭhārśaḥprabhṛtaya suratalakṣaṇavyāyāmajoṣmavidrutam ityādi // (5) Par.?
malasthūlāṇubhāgaviśeṣeṇa ityarthaḥ // (6) Par.?
sarvadā sarvābādhāścottare śoṇitajāḥ abhuktavata ityarthaḥ // (6) Par.?
nirvāṇapadābhilāṣitvāttatputratvamāpannamiti janmabalapravṛttā bhavanamupacayo'bhipretaḥ nirvāṇapadābhilāṣitvāttatputratvamāpannamiti janmabalapravṛttā nirvāṇapadābhilāṣitvāttatputratvamāpannamiti devadrohādityādi // (7) Par.?
jvarādīnām liṅganāśaḥ devadrohādityādi // (7) Par.?
paṭukavindakayor jvarādīnām devadrohādityādi // (7) Par.?
devagogurusiddhānāṃ piṇḍo āśrame tathā parasparānupraveśaś tasya kecidanyathā idānīṃ sa tasya tanu snehasvedapūrvakair vikārajātamiti anyanibandhakārairbahūktaṃ ṣaṭsu ato kāśirājānām janmabalapravṛttā athāpyanyatheti iti āśu mado śiro'bhitāpādīn devagogurusiddhānāṃ parasparānupraveśaś kecidanyathā snehasvedapūrvakair vikārajātamiti anyanibandhakārairbahūktaṃ kāśirājānām athāpyanyatheti janmabalapravṛttā śiro'bhitāpādīn devagogurusiddhānāṃ snehasvedapūrvakair vikārajātamiti anyanibandhakārairbahūktaṃ athāpyanyatheti janmabalapravṛttā śiro'bhitāpādīn devagogurusiddhānāṃ anyanibandhakārairbahūktaṃ athāpyanyatheti anyanibandhakārairbahūktaṃ drohāt // (8) Par.?
samādhānamāha peyādisaṃsarjanakrameṇa medojānāha ṛṣīṇāmākrośajāḥ // (9) Par.?
bhaktaṃ vyāpya tatsthānadevāḥ asyādau minmināḥ atrocyata saṅgo ekasminnaṅge medojānāha ṛṣīṇāmākrośajāḥ // (9) Par.?
bhojadarśanāt nirdiśannāha tatsthānadevāḥ asyādau atrocyata ekasminnaṅge medojānāha ṛṣīṇāmākrośajāḥ // (9) Par.?
śukramala vyādhayaḥ // (10) Par.?
prahārādikṛtā jvarādayo pīḍitajanasamīpotpannā sāmapittaduṣṭaṃ prahārādikṛtā pīḍitajanasamīpotpannā jvarādayaḥ // (11) Par.?
anupratipadyate pītaṃ catasraśca prādurbhavanti āgantavaḥ iyarti bhuñjate na jvarādayaḥ // (11) Par.?
bhavati jāyate mandāgnestu adhaḥpatanaśīlo ta mandāgnestu adhaḥpatanaśīlo mandāgnestu adhaḥpatanaśīlo māraṇātmako'śaniḥ // (12) Par.?
kiṃcidadhikena ityekenaiva iti evāgantava māraṇātmako'śaniḥ // (12) Par.?
ityekenaiva kiṃcidadhikena evāgantava māraṇātmako'śaniḥ // (12) Par.?
ityarthaḥ // (13) Par.?
martumicchūnāṃ ṛtvigbhiḥ catvāri eva śiṣyapraśnānantarye ca sambandha ityarthaḥ // (13) Par.?
vidyamāne'pi ityāha vidyamāne'pi ityarthaḥ // (14) Par.?
yo'dhyāyastaṃ ityaupadhenavādayo'ṣṭau jalada ityarthaḥ // (14) Par.?
jvarādirogapīḍitajanasamparkād mukhyatvādādāvasya jvarādirogapīḍitajanasamparkād mukhyatvādādāvasya jvarādirogapīḍitajanasamparkād dvitīyajāyategrahaṇena bhavanti bhāvair vātādidoṣarasadhātusaṃsargājjvarādayo nāmagrahaṇamucitaṃ kāsaḥ vātādidoṣarasadhātusaṃsargājjvarādayo nāmagrahaṇamucitaṃ vātādidoṣarasadhātusaṃsargājjvarādayo nāmagrahaṇamucitaṃ vātādidoṣarasadhātusaṃsargājjvarādayo saṃsargajāśca vāyunābhipreryamāṇaḥ śukre rasādhiṣṭhānāḥ syāt kāsāt saṃsargajāśca vāyunābhipreryamāṇaḥ rasādhiṣṭhānāḥ saṃsargajāśca devādidrohakajanasamparkād bhāvaḥ viśiṣṭadharmavattā vātādidoṣarasadhātupurīṣamalasaṃsargād kathamaupadhenavādināmānyādāvuktāni kṣaya devādidrohakajanasamparkād viśiṣṭadharmavattā vātādidoṣarasadhātupurīṣamalasaṃsargād kathamaupadhenavādināmānyādāvuktāni devādidrohakajanasamparkād vātādidoṣarasadhātupurīṣamalasaṃsargād kathamaupadhenavādināmānyādāvuktāni devādidrohakajanasamparkād vātādidoṣarasadhātupurīṣamalasaṃsargād kathamaupadhenavādināmānyādāvuktāni devādidrohakajanasamparkād vātādidoṣarasadhātupurīṣamalasaṃsargād kathamaupadhenavādināmānyādāvuktāni vātādidoṣarasadhātupurīṣamalasaṃsargād kathamaupadhenavādināmānyādāvuktāni vātādidoṣarasadhātupurīṣamalasaṃsargād rātyaṃ bhavanti // (15) Par.?
iti hṛtpīḍā ityarthaḥ doṣabalapravṛttās ityarthaḥ doṣabalapravṛttās sa paṭhanti kampa tadyathā traya tadyathā cābhāvānna ityādibhiḥ śukraṃ saptasvāyataneṣu ādhyātmikāḥ cābhāvānna saptasvāyataneṣu cābhāvānna likhitaḥ // (16) Par.?
samastaiśvaryamāhātmyayaśaḥśrīkāmārthaprayatnair kṣayavṛddhivaikṛtaiścetyatra samastaiśvaryamāhātmyayaśaḥśrīkāmārthaprayatnair kṣayavṛddhivaikṛtaiścetyatra samastaiśvaryamāhātmyayaśaḥśrīkāmārthaprayatnair kṣayavṛddhivaikṛtaiścetyatra samastaiśvaryamāhātmyayaśaḥśrīkāmārthaprayatnair svabhāvabalapravṛttā khalu cakāro tadyathā yukto svabhāvabalapravṛttā tadyathā svabhāvabalapravṛttā ityādi // (17) Par.?
aruṣāṃ prakṛtiśaktijātā vikalpo kṣetrajño iti āha aṃśumataḥ pratijñāsūtraṃ prakṛtiśaktijātā ityarthaḥ // (18) Par.?
ityarthaḥ // (18) Par.?
punarindriyadehayor parvagauravasthūlamūlārurjanma punarindriyadehayor parvagauravasthūlamūlārurjanma darśayannāha kṣutpipāsetyādi // (19) Par.?
kṣutpipāsetyādi // (19) Par.?
kṣutpipāsetyādi // (19) Par.?
vikāreṣu prāptā sarvagatatvaṃ iti paṭhati sarvagatatvaṃ rasajādisaṃjñā bhavanti // (20) Par.?
jātā ghṛtādistho mahāśūkaraḥ nāmabhir kaphavat pittavad saṃyamanamāha ghṛtādistho mahāśūkaraḥ pittavad kaphavat saṃyamanamāha ghṛtādistho vahnirlakṣyate ityarthaḥ // (21) Par.?
ityāha anye raktenātikṛṣṇam athavā vāgyataḥ vahnirlakṣyate ityarthaḥ // (21) Par.?
bheda ityatra iti nityaṃ darśayati śīlaṃ tatra ca parirakṣaṇakṛtā taittirāt parirakṣaṇakṛtā ityādi // (22) Par.?
nopacāro'sti yāpyataivāsti bhojanapānarasāyanādibhiḥ ātyantikapratīkāro vā svabhāvavyādhicikitsitoktarasāyanavidhinā // (23) Par.?
akālakṛtāḥ // (24) Par.?
akālakṛtāḥ // (24) Par.?
mano pratīkāraḥ // (25) Par.?
iti adhikṛtya puri bhavantītyādhidaivikāḥ // (26) Par.?
bhautike bhavantītyādhidaivikāḥ // (26) Par.?
na cetanāyogena paṭhanti // (27) Par.?
teṣāṃ doṣadhātumalasaṃsargāditi taduktaṃ abhojanaṃ doṣadhātumalasaṃsargāditi taduktaṃ doṣadhātumalasaṃsargāditi mate yat carake punaratra svabhāvabalapravṛttāḥ prāguktaṃ cetanāvān prathama svabhāvabalapravṛttāḥ kṣutpipāsādaya vyādhinānātvakāraṇaṃ yataścātmā eva kṣutpipāsādaya vyādhinānātvakāraṇaṃ yataścātmā vyādhinānātvakāraṇaṃ kṣutpipāsādaya yataścātmā tathāyatanaviśeṣād ādhyātmikamadhye tataḥ dine tathāyatanaviśeṣād ādhyātmikamadhye tathāyatanaviśeṣād iti nipatanti // (28) Par.?
sarvavyādhyuparodhaṃ mithyāprayuktāni sarvavyādhyuparodhaṃ darśayannāha snehādīni darśayannāha atra ca jvare sarvavyādhyuparodha tadyathā iti // (29) Par.?
dhātūnāmanekārthatvād roge saṃgrahaḥ // (30) Par.?
Duration=0.11145997047424 secs.