Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3166
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
sa gandharvavacaḥ śrutvā tat tadā bharatarṣabha / (1.2) Par.?
arjunaḥ parayā prītyā pūrṇacandra ivābabhau // (1.3) Par.?
uvāca ca maheṣvāso gandharvaṃ kurusattamaḥ / (2.1) Par.?
jātakautūhalo 'tīva vasiṣṭhasya tapobalāt // (2.2) Par.?
vasiṣṭha iti yasyaitad ṛṣer nāma tvayeritam / (3.1) Par.?
etad icchāmyahaṃ śrotuṃ yathāvat tad vadasva me // (3.2) Par.?
ya eṣa gandharvapate pūrveṣāṃ naḥ purohitaḥ / (4.1) Par.?
āsīd etan mamācakṣva ka eṣa bhagavān ṛṣiḥ / (4.2) Par.?
*subhikṣaṃ rājyaṃ labdhaṃ vai vasiṣṭhasya tapobalāt / (4.3) Par.?
*brahmaṇo mānasaḥ putro vasiṣṭho 'rundhatīpatiḥ // (4.4) Par.?
gandharva uvāca / (5.1) Par.?
tapasā nirjitau śaśvad ajeyāvamarair api / (5.2) Par.?
kāmakrodhāvubhau yasya caraṇau saṃvavāhatuḥ / (5.3) Par.?
*indriyāṇāṃ vaśakaro vasiṣṭha iti cocyate / (5.4) Par.?
*yathā kāmaśca krodhaśca nirjitāvajitau naraiḥ / (5.5) Par.?
*jitārayo jitā lokāḥ panthānaśca jitā divaḥ // (5.6) Par.?
yastu nocchedanaṃ cakre kuśikānām udāradhīḥ / (6.1) Par.?
viśvāmitrāparādhena dhārayan manyum uttamam // (6.2) Par.?
putravyasanasaṃtaptaḥ śaktimān api yaḥ prabhuḥ / (7.1) Par.?
viśvāmitravināśāya na mene karma dāruṇam // (7.2) Par.?
mṛtāṃśca punar āhartuṃ yaḥ sa putrān yamakṣayāt / (8.1) Par.?
kṛtāntaṃ nāticakrāma velām iva mahodadhiḥ // (8.2) Par.?
yaṃ prāpya vijitātmānaṃ mahātmānaṃ narādhipāḥ / (9.1) Par.?
ikṣvākavo mahīpālā lebhire pṛthivīm imām // (9.2) Par.?
purohitavaraṃ prāpya vasiṣṭham ṛṣisattamam / (10.1) Par.?
ījire kratubhiścāpi nṛpāste kurunandana // (10.2) Par.?
sa hi tān yājayāmāsa sarvān nṛpatisattamān / (11.1) Par.?
brahmarṣiḥ pāṇḍavaśreṣṭha bṛhaspatir ivāmarān / (11.2) Par.?
*tathā vasiṣṭhena saha saudāsaḥ saṃgatastadā / (11.3) Par.?
*rakṣobhir viprayuktastu viśvāmitreṇa yojitaiḥ / (11.4) Par.?
*tathā dvijasahāyād vai na gandharvā na rākṣasāḥ / (11.5) Par.?
*śaktāḥ prārthayituṃ vīra manasāpi mahābalāḥ // (11.6) Par.?
tasmād dharmapradhānātmā vedadharmavid īpsitaḥ / (12.1) Par.?
brāhmaṇo guṇavān kaścit purodhāḥ pravimṛśyatām // (12.2) Par.?
kṣatriyeṇa hi jātena pṛthivīṃ jetum icchatā / (13.1) Par.?
pūrvaṃ purohitaḥ kāryaḥ pārtha rājyābhivṛddhaye // (13.2) Par.?
mahīṃ jigīṣatā rājñā brahma kāryaṃ puraḥsaram / (14.1) Par.?
tasmāt purohitaḥ kaścid guṇavān astu vo dvijaḥ / (14.2) Par.?
*vidvān bhavatu vo vipro dharmakāmārthatattvavit // (14.3) Par.?
Duration=0.10462284088135 secs.