Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3222
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
dhṛṣṭadyumnastu pāñcālyaḥ pṛṣṭhataḥ kurunandanau / (1.2) Par.?
anvagacchat tadā yāntau bhārgavasya niveśanam // (1.3) Par.?
so 'jñāyamānaḥ puruṣān avadhāya samantataḥ / (2.1) Par.?
svayam ārān niviṣṭo 'bhūd bhārgavasya niveśane / (2.2) Par.?
*jijñāsamānastu sa tān saṃdideśa nṛpātmajaḥ / (2.3) Par.?
*puruṣān draupadīhetor jānīdhvaṃ ke tvime dvijāḥ // (2.4) Par.?
sāye 'tha bhīmastu ripupramāthī jiṣṇur yamau cāpi mahānubhāvau / (3.1) Par.?
bhaikṣaṃ caritvā tu yudhiṣṭhirāya nivedayāṃcakrur adīnasattvāḥ // (3.2) Par.?
tatastu kuntī drupadātmajāṃ tām uvāca kāle vacanaṃ vadānyā / (4.1) Par.?
ato 'gram ādāya kuruṣva bhadre baliṃ ca viprāya ca dehi bhikṣām // (4.2) Par.?
ye cānnam icchanti dadasva tebhyaḥ pariśritā ye parito manuṣyāḥ / (5.1) Par.?
tataśca śeṣaṃ pravibhajya śīghram ardhaṃ caturṇāṃ mama cātmanaśca // (5.2) Par.?
ardhaṃ ca bhīmāya dadāhi bhadre ya eṣa mattarṣabhatulyarūpaḥ / (6.1) Par.?
śyāmo yuvā saṃhananopapanna eṣo hi vīro bahubhuk sadaiva // (6.2) Par.?
sā hṛṣṭarūpaiva tu rājaputrī tasyā vacaḥ sādhvaviśaṅkamānā / (7.1) Par.?
yathāvad uktaṃ pracakāra sādhvī te cāpi sarve 'bhyavajahrur annam // (7.2) Par.?
kuśaistu bhūmau śayanaṃ cakāra mādrīsutaḥ sahadevastarasvī / (8.1) Par.?
yathātmīyānyajināni sarve saṃstīrya vīrāḥ suṣupur dharaṇyām // (8.2) Par.?
agastyaśāstām abhito diśaṃ tu śirāṃsi teṣāṃ kurusattamānām / (9.1) Par.?
kuntī purastāt tu babhūva teṣāṃ kṛṣṇā tiraścaiva babhūva pattaḥ // (9.2) Par.?
aśeta bhūmau saha pāṇḍuputraiḥ pādopadhāneva kṛtā kuśeṣu / (10.1) Par.?
na tatra duḥkhaṃ ca babhūva tasyā na cāvamene kurupuṃgavāṃstān // (10.2) Par.?
te tatra śūrāḥ kathayāṃbabhūvuḥ kathā vicitrāḥ pṛtanādhikārāḥ / (11.1) Par.?
astrāṇi divyāni rathāṃśca nāgān khaḍgān gadāścāpi paraśvadhāṃśca // (11.2) Par.?
teṣāṃ kathāstāḥ parikīrtyamānāḥ pāñcālarājasya sutastadānīm / (12.1) Par.?
śuśrāva kṛṣṇāṃ ca tathā niṣaṇṇāṃ te cāpi sarve dadṛśur manuṣyāḥ // (12.2) Par.?
dhṛṣṭadyumno rājaputrastu sarvaṃ vṛttaṃ teṣāṃ kathitaṃ caiva rātrau / (13.1) Par.?
sarvaṃ rājñe drupadāyākhilena nivedayiṣyaṃstvarito jagāma // (13.2) Par.?
pāñcālarājastu viṣaṇṇarūpas tān pāṇḍavān aprativindamānaḥ / (14.1) Par.?
dhṛṣṭadyumnaṃ paryapṛcchan mahātmā kva sā gatā kena nītā ca kṛṣṇā // (14.2) Par.?
kaccin na śūdreṇa na hīnajena vaiśyena vā karadenopapannā / (15.1) Par.?
kaccit padaṃ mūrdhni na me nidigdhaṃ kaccin mālā patitā na śmaśāne // (15.2) Par.?
kaccit savarṇapravaro manuṣya udriktavarṇo 'pyuta veha kaccit / (16.1) Par.?
kaccin na vāmo mama mūrdhni pādaḥ kṛṣṇābhimarśena kṛto 'dya putra // (16.2) Par.?
kaccicca yakṣye paramapratītaḥ saṃyujya pārthena nararṣabheṇa / (17.1) Par.?
bravīhi tattvena mahānubhāvaḥ ko 'sau vijetā duhitur mamādya // (17.2) Par.?
vicitravīryasya tu kaccid adya kurupravīrasya dharanti putrāḥ / (18.1) Par.?
*kaccit tu me yajñaphalena putra bhāgyena tasyāśca kulaṃ ca vā me / (18.2) Par.?
kaccit tu pārthena yavīyasādya dhanur gṛhītaṃ nihataṃ ca lakṣyam // (18.3) Par.?
Duration=0.09614086151123 secs.