Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3285
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
tataḥ samudre tīrthāni dakṣiṇe bharatarṣabhaḥ / (1.2) Par.?
abhyagacchat supuṇyāni śobhitāni tapasvibhiḥ // (1.3) Par.?
varjayanti sma tīrthāni pañca tatra tu tāpasāḥ / (2.1) Par.?
ācīrṇāni tu yānyāsan purastāt tu tapasvibhiḥ // (2.2) Par.?
agastyatīrthaṃ saubhadraṃ paulomaṃ ca supāvanam / (3.1) Par.?
kāraṃdhamaṃ prasannaṃ ca hayamedhaphalaṃ ca yat / (3.2) Par.?
bhāradvājasya tīrthaṃ ca pāpapraśamanaṃ mahat / (3.3) Par.?
*etāni pañca tīrthāni dadarśa kurusattamaḥ // (3.4) Par.?
viviktānyupalakṣyātha tāni tīrthāni pāṇḍavaḥ / (4.1) Par.?
dṛṣṭvā ca varjyamānāni munibhir dharmabuddhibhiḥ // (4.2) Par.?
tapasvinastato 'pṛcchat prāñjaliḥ kurunandanaḥ / (5.1) Par.?
tīrthānīmāni varjyante kimarthaṃ brahmavādibhiḥ // (5.2) Par.?
tāpasā ūcuḥ / (6.1) Par.?
grāhāḥ pañca vasantyeṣu haranti ca tapodhanān / (6.2) Par.?
ata etāni varjyante tīrthāni kurunandana // (6.3) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (7.1) Par.?
teṣāṃ śrutvā mahābāhur vāryamāṇastapodhanaiḥ / (7.2) Par.?
jagāma tāni tīrthāni draṣṭuṃ puruṣasattamaḥ // (7.3) Par.?
tataḥ saubhadram āsādya maharṣestīrtham uttamam / (8.1) Par.?
vigāhya tarasā śūraḥ snānaṃ cakre paraṃtapaḥ // (8.2) Par.?
atha taṃ puruṣavyāghram antarjalacaro mahān / (9.1) Par.?
nijagrāha jale grāhaḥ kuntīputraṃ dhanaṃjayam // (9.2) Par.?
sa tam ādāya kaunteyo visphurantaṃ jalecaram / (10.1) Par.?
udatiṣṭhan mahābāhur balena balināṃ varaḥ // (10.2) Par.?
utkṛṣṭa eva tu grāhaḥ so 'rjunena yaśasvinā / (11.1) Par.?
babhūva nārī kalyāṇī sarvābharaṇabhūṣitā / (11.2) Par.?
dīpyamānā śriyā rājan divyarūpā manoramā // (11.3) Par.?
tad adbhutaṃ mahad dṛṣṭvā kuntīputro dhanaṃjayaḥ / (12.1) Par.?
tāṃ striyaṃ paramaprīta idaṃ vacanam abravīt // (12.2) Par.?
kā vai tvam asi kalyāṇi kuto vāsi jalecarī / (13.1) Par.?
kimarthaṃ ca mahat pāpam idaṃ kṛtavatī purā // (13.2) Par.?
nāryuvāca / (14.1) Par.?
apsarāsmi mahābāho devāraṇyavicāriṇī / (14.2) Par.?
iṣṭā dhanapater nityaṃ vargā nāma mahābala // (14.3) Par.?
mama sakhyaścatasro 'nyāḥ sarvāḥ kāmagamāḥ śubhāḥ / (15.1) Par.?
tābhiḥ sārdhaṃ prayātāsmi lokapālaniveśanam // (15.2) Par.?
tataḥ paśyāmahe sarvā brāhmaṇaṃ saṃśitavratam / (16.1) Par.?
rūpavantam adhīyānam ekam ekāntacāriṇam // (16.2) Par.?
tasya vai tapasā rājaṃstad vanaṃ tejasāvṛtam / (17.1) Par.?
āditya iva taṃ deśaṃ kṛtsnaṃ sa vyavabhāsayat // (17.2) Par.?
tasya dṛṣṭvā tapastādṛg rūpaṃ cādbhutadarśanam / (18.1) Par.?
avatīrṇāḥ sma taṃ deśaṃ tapovighnacikīrṣayā // (18.2) Par.?
ahaṃ ca saurabheyī ca samīcī budbudā latā / (19.1) Par.?
yaugapadyena taṃ vipram abhyagacchāma bhārata // (19.2) Par.?
gāyantyo vai hasantyaśca lobhayantyaśca taṃ dvijam / (20.1) Par.?
*prekṣaṇāni ca kurvantyo vivṛtaṃ kārayanti ca / (20.2) Par.?
*anicchantya ivāṅgāni hāsabhāvavilāsitaiḥ / (20.3) Par.?
*bāhūrumūladantānāṃ darśanaṃ vai varāṅganāḥ / (20.4) Par.?
*kurvantyo lobhayantyaśca taṃ dvijaṃ paritaḥ sthitāḥ / (20.5) Par.?
sa ca nāsmāsu kṛtavān mano vīra kathaṃcana / (20.6) Par.?
nākampata mahātejāḥ sthitastapasi nirmale // (20.7) Par.?
so 'śapat kupito 'smāṃstu brāhmaṇaḥ kṣatriyarṣabha / (21.1) Par.?
grāhabhūtā jale yūyaṃ cariṣyadhvaṃ śataṃ samāḥ // (21.2) Par.?
Duration=0.15645694732666 secs.