Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3374
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
4 parallel or similar passage(s) in this chapter
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
uṣitvā khāṇḍavaprasthe sukhavāsaṃ janārdanaḥ / (1.2) Par.?
pārthaiḥ prītisamāyuktaiḥ pūjanārho 'bhipūjitaḥ // (1.3) Par.?
gamanāya matiṃ cakre pitur darśanalālasaḥ / (2.1) Par.?
dharmarājam athāmantrya pṛthāṃ ca pṛthulocanaḥ // (2.2) Par.?
vavande caraṇau mūrdhnā jagadvandyaḥ pitṛṣvasuḥ / (3.1) Par.?
sa tayā mūrdhnyupāghrātaḥ pariṣvaktaśca keśavaḥ // (3.2) Par.?
dadarśānantaraṃ kṛṣṇo bhaginīṃ svāṃ mahāyaśāḥ / (4.1) Par.?
tām upetya hṛṣīkeśaḥ prītyā bāṣpasamanvitaḥ // (4.2) Par.?
arthyaṃ tathyaṃ hitaṃ vākyaṃ laghu yuktam anuttamam / (5.1) Par.?
uvāca bhagavān bhadrāṃ subhadrāṃ bhadrabhāṣiṇīm // (5.2) Par.?
tayā svajanagāmīni śrāvito vacanāni saḥ / (6.1) Par.?
sampūjitaścāpyasakṛcchirasā cābhivāditaḥ // (6.2) Par.?
tām anujñāpya vārṣṇeyaḥ pratinandya ca bhāminīm / (7.1) Par.?
dadarśānantaraṃ kṛṣṇāṃ dhaumyaṃ cāpi janārdanaḥ // (7.2) Par.?
vavande ca yathānyāyaṃ dhaumyaṃ puruṣasattamaḥ / (8.1) Par.?
draupadīṃ sāntvayitvā ca āmantrya ca janārdanaḥ // (8.2) Par.?
bhrātṝn abhyagamad dhīmān pārthena sahito balī / (9.1) Par.?
bhrātṛbhiḥ pañcabhiḥ kṛṣṇo vṛtaḥ śakra ivāmaraiḥ / (9.2) Par.?
yātrākālasya yogyāni karmāṇi garuḍadhvajaḥ / (9.3) Par.?
kartukāmaḥ śucir bhūtvā snātavān samalaṃkṛtaḥ / (9.4) Par.?
āmantrya ca pṛthāṃ kṛṣṇaḥ pratasthe tasthuṣāṃ varaḥ / (9.5) Par.?
āmantrya ca pṛthāṃ kṛṣṇāṃ dhaumyaṃ ca puruṣottamaḥ // (9.6) Par.?
arcayāmāsa devāṃśca dvijāṃśca yadupuṃgavaḥ / (10.1) Par.?
mālyajapyanamaskārair gandhair uccāvacair api / (10.2) Par.?
sa kṛtvā sarvakāryāṇi pratasthe tasthuṣāṃ varaḥ / (10.3) Par.?
upetya sa yaduśreṣṭho bāhyakakṣāṃ vinirgataḥ // (10.4) Par.?
svasti vācyārhato viprān dadhipātraphalākṣataiḥ / (11.1) Par.?
vasu pradāya ca tataḥ pradakṣiṇam avartata / (11.2) Par.?
tatastu kṛtamāṅgalyo brāhmaṇair vedapāragaiḥ // (11.3) Par.?
kāñcanaṃ ratham āsthāya tārkṣyaketanam āśugam / (12.1) Par.?
gadācakrāsiśārṅgādyair āyudhaiśca samanvitam // (12.2) Par.?
tithāvatha ca nakṣatre muhūrte ca guṇānvite / (13.1) Par.?
prayayau puṇḍarīkākṣaḥ sainyasugrīvavāhanaḥ // (13.2) Par.?
anvāruroha cāpyenaṃ premṇā rājā yudhiṣṭhiraḥ / (14.1) Par.?
apāsya cāsya yantāraṃ dārukaṃ yantṛsattamam / (14.2) Par.?
abhīṣūn samprajagrāha svayaṃ kurupatistadā // (14.3) Par.?
upāruhyārjunaścāpi cāmaravyajanaṃ sitam / (15.1) Par.?
rukmadaṇḍaṃ bṛhanmūrdhni dudhāvābhipradakṣiṇam // (15.2) Par.?
tathaiva bhīmaseno 'pi yamābhyāṃ sahito vaśī / (16.1) Par.?
ratham āruhya vīryavān / (16.2) Par.?
chatraṃ śataśalākaṃ ca divyamālyopaśobhitam / (16.3) Par.?
vaiḍūryamaṇidaṇḍaṃ ca cāmīkaravibhūṣitam / (16.4) Par.?
dadhāra tarasā bhīmaśchatraṃ tacchārṅgadhanvane / (16.5) Par.?
upāruhya rathaṃ śīghraṃ cāmaravyajane site / (16.6) Par.?
nakulaḥ sahadevaśca dhūyamānau janārdanam / (16.7) Par.?
bhīmasenārjunau cāpi / (16.8) Par.?
pṛṣṭhato 'nuyayau kṛṣṇam ṛtvik paurajanair vṛtaḥ // (16.9) Par.?
sa tathā bhrātṛbhiḥ sārdhaṃ keśavaḥ paravīrahā / (17.1) Par.?
anugamyamānaḥ śuśubhe śiṣyair iva guruḥ priyaiḥ / (17.2) Par.?
abhimanyuṃ ca saubhadraṃ vṛddhaiḥ parivṛtastadā / (17.3) Par.?
ratham āropya niryāto dhaumyo brāhmaṇapuṃgavaḥ / (17.4) Par.?
indraprastham atikramya krośamātraṃ mahādyutiḥ // (17.5) Par.?
pārtham āmantrya govindaḥ pariṣvajya ca pīḍitam / (18.1) Par.?
yudhiṣṭhiraṃ pūjayitvā bhīmasenaṃ yamau tathā // (18.2) Par.?
pariṣvakto bhṛśaṃ tābhyāṃ yamābhyām abhivāditaḥ / (19.1) Par.?
tatastaiḥ saṃvidaṃ kṛtvā yathāvanmadhusūdanaḥ / (19.2) Par.?
yojanārdham atho gatvā kṛṣṇaḥ parapuraṃjayaḥ / (19.3) Par.?
yudhiṣṭhiraṃ samāmantrya nivartasveti bhārata / (19.4) Par.?
tato 'bhivādya govindaḥ pādau jagrāha dharmavit / (19.5) Par.?
utthāpya dharmarājastu mūrdhnyupāghrāya keśavam / (19.6) Par.?
pāṇḍavo yādavaśreṣṭhaṃ kṛṣṇaṃ kamalalocanam / (19.7) Par.?
gamyatām ityanujñāpya dharmarājo yudhiṣṭhiraḥ // (19.8) Par.?
nivartayitvā ca tadā pāṇḍavān sapadānugān / (20.1) Par.?
svāṃ purīṃ prayayau kṛṣṇaḥ puraṃdara ivāparaḥ // (20.2) Par.?
locanair anujagmuste tam ā dṛṣṭipathāt tadā / (21.1) Par.?
pāṇḍavā yādavaśreṣṭhaṃ kṛṣṇaṃ kamalalocanam / (21.2) Par.?
manobhir anujagmuste kṛṣṇaṃ prītisamanvayāt // (21.3) Par.?
atṛptamanasām eva teṣāṃ keśavadarśane / (22.1) Par.?
kṣipram antardadhe śauriścakṣuṣāṃ priyadarśanaḥ // (22.2) Par.?
akāmā iva pārthāste govindagatamānasāḥ / (23.1) Par.?
nivṛtyopayayuḥ sarve svapuraṃ puruṣarṣabhāḥ / (23.2) Par.?
syandanenātha kṛṣṇo 'pi samaye dvārakām agāt / (23.3) Par.?
sātvatena ca vīreṇa pṛṣṭhato yāyinā tadā / (23.4) Par.?
dārukeṇa ca sūtena sahito devakīsutaḥ / (23.5) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (23.6) Par.?
sa gato dvārakāṃ viṣṇur garutmān iva vegavān / (23.7) Par.?
nivṛtya dharmarājastu saha bhrātṛbhir acyutaḥ / (23.8) Par.?
suhṛtparivṛto rājā praviveśa purottamam / (23.9) Par.?
visṛjya suhṛdaḥ sarvān bhrātṝn putrāṃśca dharmarāṭ / (23.10) Par.?
mumoda puruṣavyāghro draupadyā sahito nṛpa / (23.11) Par.?
keśavo 'pi mudā yuktaḥ praviveśa purottamam / (23.12) Par.?
pūjyamāno yaduśreṣṭhair ugrasenamukhaistathā / (23.13) Par.?
āhukaṃ pitaraṃ vṛddhaṃ mātaraṃ ca yaśasvinīm / (23.14) Par.?
abhivādya balaṃ caiva sthitaḥ kamalalocanaḥ / (23.15) Par.?
pradyumnasāmbaniśaṭhāṃścārudeṣṇaṃ gadaṃ tathā / (23.16) Par.?
aniruddhaṃ ca bhānuṃ ca pariṣvajya janārdanaḥ / (23.17) Par.?
sa vṛddhair abhyanujñāto rukmiṇyā bhavanaṃ yayau / (23.18) Par.?
mayo 'pi sa mahābhāgaḥ sarvaratnavibhūṣitām / (23.19) Par.?
vidhivat kalpayāmāsa sabhāṃ dharmasutāya vai // (23.20) Par.?
Duration=0.19842886924744 secs.