Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): gambling

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9314
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
306 parallel or similar passage(s) in this chapter
yudhiṣṭhira uvāca / (1.1) Par.?
mattaḥ kaitavakenaiva yajjito 'smi durodaram / (1.2) Par.?
śakune hanta dīvyāmo glahamānāḥ sahasraśaḥ // (1.3) Par.?
ime niṣkasahasrasya kuṇḍino bharitāḥ śatam / (2.1) Par.?
kośo hiraṇyam akṣayyaṃ jātarūpam anekaśaḥ / (2.2) Par.?
etad rājan dhanaṃ mahyaṃ tena dīvyāmyahaṃ tvayā // (2.3) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (3.1) Par.?
ityuktaḥ śakuniḥ prāha jitam ityeva taṃ nṛpam // (3.2) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (4.1) Par.?
ayaṃ sahasrasamito vaiyāghraḥ supravartitaḥ / (4.2) Par.?
sucakropaskaraḥ śrīmān kiṅkiṇījālamaṇḍitaḥ // (4.3) Par.?
saṃhrādano rājaratho ya ihāsmān upāvahat / (5.1) Par.?
jaitro rathavaraḥ puṇyo meghasāgaraniḥsvanaḥ // (5.2) Par.?
aṣṭau yaṃ kuraracchāyāḥ sadaśvā rāṣṭrasaṃmatāḥ / (6.1) Par.?
vahanti naiṣām ucyeta padā bhūmim upaspṛśan / (6.2) Par.?
etad rājan dhanaṃ mahyaṃ tena dīvyāmyahaṃ tvayā // (6.3) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (7.1) Par.?
etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ / (7.2) Par.?
jitam ityeva śakunir yudhiṣṭhiram abhāṣata // (7.3) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (8.1) Par.?
sahasrasaṃkhyā nāgā me mattāstiṣṭhanti saubala / (8.2) Par.?
hemakakṣāḥ kṛtāpīḍāḥ padmino hemamālinaḥ // (8.3) Par.?
sudāntā rājavahanāḥ sarvaśabdakṣamā yudhi / (9.1) Par.?
īṣādantā mahākāyāḥ sarve cāṣṭakareṇavaḥ // (9.2) Par.?
sarve ca purabhettāro nagameghanibhā gajāḥ / (10.1) Par.?
etad rājan dhanaṃ mahyaṃ tena dīvyāmyahaṃ tvayā // (10.2) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (11.1) Par.?
tam evaṃvādinaṃ pārthaṃ prahasann iva saubalaḥ / (11.2) Par.?
jitam ityeva śakunir yudhiṣṭhiram abhāṣata // (11.3) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (12.1) Par.?
śataṃ dāsīsahasrāṇi taruṇyo me prabhadrikāḥ / (12.2) Par.?
kambukeyūradhāriṇyo niṣkakaṇṭhyaḥ svalaṃkṛtāḥ // (12.3) Par.?
mahārhamālyābharaṇāḥ suvastrāścandanokṣitāḥ / (13.1) Par.?
maṇīn hema ca bibhratyaḥ sarvā vai sūkṣmavāsasaḥ // (13.2) Par.?
anusevāṃ carantīmāḥ kuśalā nṛtyasāmasu / (14.1) Par.?
snātakānām amātyānāṃ rājñāṃ ca mama śāsanāt / (14.2) Par.?
etad rājan dhanaṃ mahyaṃ tena dīvyāmyahaṃ tvayā // (14.3) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (15.1) Par.?
etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ / (15.2) Par.?
jitam ityeva śakunir yudhiṣṭhiram abhāṣata // (15.3) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (16.1) Par.?
etāvantyeva dāsānāṃ sahasrāṇyuta santi me / (16.2) Par.?
pradakṣiṇānulomāśca prāvāravasanāḥ sadā // (16.3) Par.?
prājñā medhāvino dakṣā yuvāno mṛṣṭakuṇḍalāḥ / (17.1) Par.?
pātrīhastā divārātram atithīn bhojayantyuta / (17.2) Par.?
etad rājan dhanaṃ mahyaṃ tena dīvyāmyahaṃ tvayā // (17.3) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (18.1) Par.?
etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ / (18.2) Par.?
jitam ityeva śakunir yudhiṣṭhiram abhāṣata // (18.3) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (19.1) Par.?
rathāstāvanta eveme hemabhāṇḍāḥ patākinaḥ / (19.2) Par.?
hayair vinītaiḥ sampannā rathibhiścitrayodhibhiḥ // (19.3) Par.?
ekaiko yatra labhate sahasraparamāṃ bhṛtim / (20.1) Par.?
yudhyato 'yudhyato vāpi vetanaṃ māsakālikam / (20.2) Par.?
etad rājan dhanaṃ mahyaṃ tena dīvyāmyahaṃ tvayā // (20.3) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (21.1) Par.?
ityevam ukte pārthena kṛtavairo durātmavān / (21.2) Par.?
jitam ityeva śakunir yudhiṣṭhiram abhāṣata // (21.3) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (22.1) Par.?
aśvāṃstittirikalmāṣān gāndharvān hemamālinaḥ / (22.2) Par.?
dadau citrarathastuṣṭo yāṃstān gāṇḍīvadhanvane / (22.3) Par.?
etad rājan dhanaṃ mahyaṃ tena dīvyāmyahaṃ tvayā // (22.4) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (23.1) Par.?
etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ / (23.2) Par.?
jitam ityeva śakunir yudhiṣṭhiram abhāṣata // (23.3) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (24.1) Par.?
rathānāṃ śakaṭānāṃ ca hayānāṃ cāyutāni me / (24.2) Par.?
yuktānām eva tiṣṭhanti vāhair uccāvacair vṛtāḥ // (24.3) Par.?
evaṃ varṇasya varṇasya samuccīya sahasraśaḥ / (25.1) Par.?
kṣīraṃ pibantastiṣṭhanti bhuñjānāḥ śālitaṇḍulān // (25.2) Par.?
ṣaṣṭistāni sahasrāṇi sarve pṛthulavakṣasaḥ / (26.1) Par.?
etad rājan dhanaṃ mahyaṃ tena dīvyāmyahaṃ tvayā // (26.2) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (27.1) Par.?
etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ / (27.2) Par.?
jitam ityeva śakunir yudhiṣṭhiram abhāṣata // (27.3) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (28.1) Par.?
tāmralohaiḥ parivṛtā nidhayo me catuḥśatāḥ / (28.2) Par.?
pañcadrauṇika ekaikaḥ suvarṇasyāhatasya vai / (28.3) Par.?
etad rājan dhanaṃ mahyaṃ tena dīvyāmyahaṃ tvayā // (28.4) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (29.1) Par.?
etacchrutvā vyavasito nikṛtiṃ samupāśritaḥ / (29.2) Par.?
jitam ityeva śakunir yudhiṣṭhiram abhāṣata // (29.3) Par.?
Duration=0.14970207214355 secs.