Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9319
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
duryodhana uvāca / (1.1) Par.?
ehi kṣattar draupadīm ānayasva priyāṃ bhāryāṃ saṃmatāṃ pāṇḍavānām / (1.2) Par.?
saṃmārjatāṃ veśma paraitu śīghram ānando naḥ saha dāsībhir astu // (1.3) Par.?
vidura uvāca / (2.1) Par.?
durvibhāvyaṃ bhavati tvādṛśena na manda saṃbudhyasi pāśabaddhaḥ / (2.2) Par.?
prapāte tvaṃ lambamāno na vetsi vyāghrānmṛgaḥ kopayase 'tibālyāt // (2.3) Par.?
āśīviṣāḥ śirasi te pūrṇakośā mahāviṣāḥ / (3.1) Par.?
mā kopiṣṭhāḥ sumandātmanmā gamastvaṃ yamakṣayam // (3.2) Par.?
na hi dāsītvam āpannā kṛṣṇā bhavati bhārata / (4.1) Par.?
anīśena hi rājñaiṣā paṇe nyasteti me matiḥ // (4.2) Par.?
ayaṃ dhatte veṇur ivātmaghātī phalaṃ rājā dhṛtarāṣṭrasya putraḥ / (5.1) Par.?
dyūtaṃ hi vairāya mahābhayāya pakvo na budhyatyayam antakāle // (5.2) Par.?
nāruṃtudaḥ syānna nṛśaṃsavādī na hīnataḥ param abhyādadīta / (6.1) Par.?
yayāsya vācā para udvijeta na tāṃ vaded ruśatīṃ pāpalokyām // (6.2) Par.?
samuccarantyativādā hi vaktrād yair āhataḥ śocati rātryahāni / (7.1) Par.?
parasya nāmarmasu te patanti tān paṇḍito nāvasṛjet pareṣu // (7.2) Par.?
ajo hi śastram akhanat kilaikaḥ śastre vipanne padbhir apāsya bhūmim / (8.1) Par.?
nikṛntanaṃ svasya kaṇṭhasya ghoraṃ tadvad vairaṃ mā khanīḥ pāṇḍuputraiḥ // (8.2) Par.?
na kiṃcid īḍyaṃ pravadanti pāpaṃ vanecaraṃ vā gṛhamedhinaṃ vā / (9.1) Par.?
tapasvinaṃ saṃparipūrṇavidyaṃ bhaṣanti haivaṃ śvanarāḥ sadaiva // (9.2) Par.?
dvāraṃ sughoraṃ narakasya jihmaṃ na budhyase dhṛtarāṣṭrasya putra / (10.1) Par.?
tvām anvetāro bahavaḥ kurūṇāṃ dyūtodaye saha duḥśāsanena // (10.2) Par.?
majjantyalābūni śilāḥ plavante muhyanti nāvo 'mbhasi śaśvad eva / (11.1) Par.?
mūḍho rājā dhṛtarāṣṭrasya putro na me vācaḥ pathyarūpāḥ śṛṇoti // (11.2) Par.?
anto nūnaṃ bhavitāyaṃ kurūṇāṃ sudāruṇaḥ sarvaharo vināśaḥ / (12.1) Par.?
vācaḥ kāvyāḥ suhṛdāṃ pathyarūpā na śrūyante vardhate lobha eva // (12.2) Par.?
Duration=0.068394899368286 secs.